Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) Urząd Stanu Cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „6. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego z Rejestru Stanu Cywilnego - Urząd Stanu Cywilnego, menu 125, artykuł 1177 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Urząd Stanu Cywilnego

6. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego z Rejestru Stanu Cywilnego

                                                                                                                                           

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 709 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
  3. Konwencja Nr 16 z dnia 08.09.1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735)
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
  5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 698) 

                       

Wymagane dokumenty:

 

  1. dowód osobisty wnioskodawcy.
  2. wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
  3. dokumenty stwierdzające uprawnienie do otrzymania odpisu w przypadku ubiegania się o dokument osoby, która posiada interes prawny np. wezwanie sądu

 

Opłaty:

22 zł - odpis skrócony aktu stanu cywilnego

22 zł - odpis wielojęzyczny

33 zł – odpis zupełny
38 zł - zaświadczenie o stanie cywilnym
24 zł - zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze danych wskazanej osoby

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy:

BS Karczew nr 19 8023 0009 2001 0000 0723 0001

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 

  • w tutejszym USC do 7 dni roboczych
  • w innym USC po upływie 10 dni roboczych

 

Sposób załatwienia sprawy:

- złożenie wniosku w sprawie wydania odpisu lub zaświadczenia
- wydanie żądanego odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

 

Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

                                                      

Urząd Stanu Cywilnego (tel. 22 780-65-16 wew.105

e-mail: usc@karczew.pl

Nr pokoju 5- parter,

Godziny pracy:

Poniedziałek 10:00 - 19:00
Wtorek 10:00 - 16:00
Środa 10:00 - 16:00
Czwartek - dzień wewnętrzny (tylko rejestracja zgonów)
Piątek 8:00 - 15:00

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez kierownika USC w Karczewie, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC   w Karczewie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

Uwagi:

 

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Od 1 marca 2015r. istnieje możliwość złożenia w tutejszym USC wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu sporządzonego w innym USC. Zamówiony dokument można odebrać po 10 dniach roboczych (taki czas ma USC miejsca zdarzenia na przeniesienie aktu do rejestru stanu cywilnego).

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy.

Zaświadczenia są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich sporządzenia.

 

Wniosek o wydanie odpisu z RSC

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

Metryka

sporządzono
2017-06-28 przez Kasprzak Anna
udostępniono
2017-06-28 00:00 przez Szczepaniak Dariusz
zmodyfikowano
2023-12-08 10:51 przez Szczepaniak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1089
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.