Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
4. Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi

                                                                                                                                                                                                                               

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2064 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.);
  3. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie 28 lipca 1993 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318)

 

Wymagane dokumenty:

  1. dowody osobiste nupturientów
  2. zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (sporządzane w USC)
  3. wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.


Obcokrajowiec składa dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.

 

Opłaty:

84 zł - sporządzenie aktu małżeństwa

W przypadku, gdy:

1) małżeństwo zawierane jest na terenie miasta i gminy Karczew - opłaty należy dokonać w na rachunek:

    BS Karczew nr 19 8023 0009 2001 0000 0723 0001

2) małżeństwo zawierane jest poza miastem i gminą Karczew opłatę należy dokonać Urzędzie Gminy w miejscowości, w

    której położony jest kościół

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

w dniu przyjęcia zapewnienia do ślubu

 

Sposób załatwienia sprawy:

- złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia
- złożenie kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada) - wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego (tel. 22 780-65-16 wew.105)

e-mail: usc@karczew.pl

Nr pokoju 5- parter,

Godziny pracy: poniedziałek 8.00-17.30

wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00-15.30,

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy przez kierownika USC wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony. Osoby te w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

Uwagi: Wydane zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty jego wystawienia.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia do konkordatudata wytworzenia2017-06-28
data udostępnienia2017-06-28
sporządzone przez
opublikowane przezDariusz Szczepaniak
ilość odwiedzin345
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@