Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?) Urząd Stanu Cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „4. Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi - Urząd Stanu Cywilnego, menu 125, artykuł 1175 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Urząd Stanu Cywilnego

4. Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi

                                                                                                                                                                                                                          

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 709 z późn. zm.);
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.);
  3. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie 28 lipca 1993 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318)

 

Wymagane dokumenty:

  1. dowody osobiste nupturientów
  2. zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (sporządzane w USC)
  3. wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.


Obcokrajowiec składa dodatkowo dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub prawomocne postanowienie sądu zwalniające go od złożenia tego dokumentu oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa.

 

Opłaty:

84 zł - sporządzenie aktu małżeństwa

W przypadku, gdy:

1) małżeństwo zawierane jest na terenie miasta i gminy Karczew - opłaty należy dokonać w na rachunek:

    BS Karczew nr 19 8023 0009 2001 0000 0723 0001

2) małżeństwo zawierane jest poza miastem i gminą Karczew opłatę należy dokonać Urzędzie Gminy w miejscowości, w

    której położony jest kościół

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Po przeniesieniu aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
- w tutejszym USC po upływie 7 dni roboczych;
- w innym USC po upływie 10 dni roboczych.

w dniu przyjęcia zapewnienia do ślubu

 

Sposób załatwienia sprawy:

- złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia
- złożenie kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego pisemnego zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa (osoba, która nie zna języka polskiego składa oświadczenie w obecności tłumacza języka, którym włada) - wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego (tel. 22 780-65-16 wew.105)

e-mail: usc@karczew.pl

Nr pokoju 5- parter,

Godziny pracy:

Poniedziałek 10:00 - 19:00
Wtorek 10:00 - 16:00
Środa 10:00 - 16:00
Czwartek - dzień wewnętrzny (tylko rejestracja zgonów)
Piątek 8:00 - 15:00

 

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy przez kierownika USC wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - zawiadamia on pisemnie zainteresowane strony. Osoby te w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

 

Uwagi: Wydane zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty jego wystawienia.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia do konkordatu

Metryka

sporządzono
2017-06-28 przez Kasprzak Anna
udostępniono
2017-06-28 00:00 przez Szczepaniak Dariusz
zmodyfikowano
2023-12-08 10:51 przez Szczepaniak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
832
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.