Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Wybory Referendum 13.VI.2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referendum 13.VI.2021, menu 548 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referendum 13.VI.2021

Referendum 13.VI.2021

L.p. PUBLIKACJE
20

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 1

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 2

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 3

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 4

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 5

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 6

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 7

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE NR 8

19 Informacja o składach w Miejskiej Komisji
18 Informacja o składach w Obwodowych Komisjach
17 POSTANOWIENIE NR 57/2021 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w gminie Karczew
16 POSTANOWIENIE NR 54/2021 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 4 w gminie Karczew
15 POSTANOWIENIE NR 53/2021 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w gminie Karczew
14 POSTANOWIENIE NR 52/2021 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w gminie Karczew
13 POSTANOWIENIE NR 45/2021 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
12 POSTANOWIENIE NR 43/2021 Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Karczewie w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Karczewie przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 13 czerwca 2021 r.
11

 


Głosowanie przez pełnomocnika

 

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

 

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;

 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania przez pełnomocnika powinien zostać zgłoszony do Burmistrza Karczewa najpóźniej do dnia 4 czerwca 2021 r.

 

Do pobrania:

 

 

10

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą osoby uprawnione do udziału w referendum:

 1. które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
 2. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  2. całkowitej niezdolności do pracy,
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
 3. podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie II  za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Karczewie najpóźniej  do dnia 29 maja 2021 r., z wyjątkiem osoby podlegającej w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, która zamiar głosowania zgłasza do dnia 8 czerwca 2021 r.

Do pobrania:

9 POSTANOWIENIE NR 42/2021 Komisarza Wyborczego w W arszawie II z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Karczewie
8 ZARZĄDZENIE Nr 46/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji do spraw referendum oraz Obwodowych Komisji do spraw referendum, w referendum gminnym zarządzonym na dzień 13 czerwca 2021 roku
7 OBWIESZCZENIE Burmistrza Karczewa z dnia 5 maja 2021 roku
6 POSTANOWIENIE NR 35/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE II z dnia 29 kwietnia 2021 r. Komisarza Wyborczego w Warszawie II w sprawie zmiany opisu granicy obwodowej komisji wyborczej Nr 7 w Gminie Karczew
5

ZARZĄDZENIE Nr 45/2021 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów inicjatora referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Karczewie przed upływem kadencji

4

Informacja z KBW w sprawie odwołania organu przed opływek kadencji

3

POSTANOWIENIE NR 32/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE II z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie trybu i zasad powołania Miejskiej i Obwodowych Komisji do spraw referendum gminnego w referendum gminnym w sprawie odwołania przed upływem kadencji Rady Miejskiej w Karczewie,  zarządzonym na dzień 13 czerwca 2021 r. Załącznik 1, załącznik 2.

2

POSTANOWIENIE NR 31/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE II z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Karczewie przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 13 czerwca 2021 r. Załączniki 1 i 2.

1

POSTANOWIENIE NR 30/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE II z dnia 23 kwietnia 2021 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Karczewie przed upływem kadencji. Załącznik1, załącznik 2 i 3.

Metryka

sporządzono
2021-04-23 przez
udostępniono
2021-04-23 00:00 przez Szczepaniak Dariusz
zmodyfikowano
2021-06-16 10:01 przez Szczepaniak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3255
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.