Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Wybory Referendum 17.I.2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referendum 17.I.2021, menu 518 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referendum 17.I.2021

Referendum 17.I.2021

L.p. Publikacje
12 POSTANOWIENIE NR 2020/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE II z dnia 11 grudnia 2020 r. o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania
Rady Miejskiej w Karczewie przed upływem kadencji
11

ZARZĄDZENIE Nr 159/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji do spraw referendum oraz Obwodowych Komisji do spraw referendum, w referendum gminnym zarządzonym na dzień 17 stycznia 2021 roku

10

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 2. całkowitej niezdolności do pracy;
 3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 4. zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 5. zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania przez pełnomocnika powinien zostać zgłoszony do Burmistrza Karczewa najpóźniej do dnia 8 stycznia 2021 r.

Do pobrania:

9

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie mogą osoby uprawnione do udziału w referendum:

 1. które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
 2. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  2. całkowitej niezdolności do pracy,
  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
 3. podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374);

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Warszawie II  za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Karczewie najpóźniej  do dnia 4 stycznia 2021 r., z wyjątkiem osoby podlegającej w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, która zamiar głosowania zgłasza do dnia 12 stycznia 2021 r.

Do pobrania:

8 ZARZĄDZENIE Nr 156/2020 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów inicjatora referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Karczewie przed upływem kadencji
7 OBWIESZCZENIE Burmistrza Karczewa z dnia 1 grudnia 2020 roku
6 INFORMACJA w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Miejskiej Komisji do spraw referendum i Obwodowych Komisji do spraw referendum w Gminie Karczew Wzór zgłoszenia kandydatów na członków do Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Karczewie

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków do Obwodowych Komisji do spraw Referendum
5 POSTANOWIENIE NR 2016/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE II z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniające Postanowienie nr 2010/2020 w sprawie trybu i zasad powołania Miejskiej i Obwodowych Komisji do spraw referendum gminnego w referendum gminnym w sprawie odwołania przed upływem kadencji Rady Miejskiej w Karczewie, zarządzonym na dzień 17 stycznia 2021 r.
4 POSTANOWIENIE NR 2010/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE I z dnia 26 listopada 2020 r.
w sprawie trybu i zasad powołania Miejskiej i Obwodowych Komisji do spraw referendum gminnego w referendum gminnym w sprawie odwołania przed upływem kadencji Rady Miejskiej w Karczewie, zarządzonym na dzień 17 stycznia 2021 r. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków do Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Karczewie

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków do Obwodowych Komisji do spraw Referendum
3 POSTANOWIENIE NR 2009/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE II z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie warunków technicznych karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Karczewie przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 17 stycznia 2021 r.
2 POSTANOWIENIE NR 2008/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO w WARSZAWIE II z dnia 26 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Karczewie przed upływem kadencji
1 USTAWA z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym

 

Metryka

sporządzono
2020-11-26 przez
udostępniono
2020-11-26 00:00 przez Dariusz Szczepaniak
zmodyfikowano
2020-12-11 14:53 przez Szczepaniak Dariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1116
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.