Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2019, bieżące, menu 389 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

2019

 L.p.  Zarządzenia Burmistrza
166 ZARZĄDZENIE Nr 166/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2019
165 ZARZĄDZENIE NR 165.2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na obszarze Gminy Karczew
164 ZARZĄDZENIE NR 164/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub
z pracy.
163 ZARZĄDZENIE Nr 163/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2019
162 ZARZĄDZENIE Nr 162/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.
161 ZARZĄDZENIE Nr 161/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew i jednostek lub podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa
w 2020 r.
160 ZARZĄDZENIE Nr 160/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2019
159 ZARZĄDZENIE Nr 159/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
158 ZARZĄDZENIE Nr 158/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
157 ZARZĄDZENIE Nr 157/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania osób na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VirtualWOF)”
156 ZARZĄDZENIE Nr 156/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
155 ZARZĄDZENIE Nr 155/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu Logo Centrum Kultury i Sportu w Karczewie
154 ZARZĄDZENIE Nr 154/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany godzin pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie
153 ZARZĄDZENIE Nr 153/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
152 ZARZĄDZENIE NR 152/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie
151 ZARZĄDZENIE Nr 151/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
150 ZARZĄDZENIE NR 150/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
149 ZARZĄDZENIE Nr 149/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 144/2019 w sprawie zwołania ogólnych zebrań mieszkańców osiedli Karczewa
148 ZARZĄDZENIE Nr 148/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na rok 2020
147 ZARZĄDZENIE Nr 147/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
146 ZARZĄDZENIE NR 146/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Karczewie
145 ZARZĄDZENIE NR 145/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o umarzaniu w całości lub w części, o odraczanie terminu płatności, rozkładania na raty należności o charakterze publicznoprawnym i należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Karczew
144 ZARZĄDZENIE Nr 144/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zwołania ogólnych zebrań mieszkańców osiedli Karczewa
143 ZARZĄDZENIE Nr 143/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020. Opinia RIO.
142 ZARZĄDZENIE Nr 142/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew. Opinia RIO.
141 ZARZĄDZENIE Nr 141/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 listopada 2019 roku w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 1 do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie III kadencji
 140 ZARZĄDZENIE Nr 140/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 04 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wynikówotwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie turnieju szczypiornistek w ramach obchodów „Święta Wolności i Solidarności””
139 ZARZĄDZENIE Nr 139/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
138 ZARZĄDZENIE Nr 138/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
137 ZARZĄDZENIE Nr 137/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczneg
136 ZARZĄDZENIE Nr 136/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektorów w placówkach oświatowych Gminy Karczew
135 ZARZADZENIE Nr 135/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora
134 ZARZĄDZENIE Nr 134/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 października 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
133 ZARZĄDZENIE Nr 133/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
132 ZARZĄDZENIE Nr 132/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartał 2019 roku
131 ZARZĄDZENIE Nr 131/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
130 ZARZĄDZENIE Nr 130/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 października 2019 r. uchylające Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
129 ZARZĄDZENIE Nr 129/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 października 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie III kadencji
128 ZARZĄDZENIE Nr 128/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
127 ZARZĄDZENIE Nr 127/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
126 ZARZĄDZENIE Nr 126/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
125 ZARZĄDZENIE Nr 125/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 października 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie, ustalenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Karczewie, ustalenia Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
124 Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Karczewie
123 ZARZĄDZENIE Nr 123/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
122 ZARZĄDZENIE Nr 122/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 października 2019 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie
121 ZARZĄDZENIE Nr 121/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 03 października 2019 r. w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
120 ZARZĄDZENIE Nr 120/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 03 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie turnieju szczypiornistek w ramach obchodów „Święta Wolności i Solidarności”
119 ZARZĄDZENIE Nr 119/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
118 ZARZĄDZENIE Nr 118/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2019
117 ZARZĄDZENIE Nr 117/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 września 2019 roku zmieniające Zarządzenie
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
116 ZARZĄDZENIE Nr 116/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania założeń do programu „Karczewskiej Karty Mieszkańca”.
115 ZARZĄDZENIE Nr 115/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew
114 ZARZĄDZENIE Nr 114/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2019
113 ZARZĄDZENIE Nr 113/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
112 ZARZĄDZENIE NR 112/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
111 ZARZĄDZENIE Nr 111/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie
110 ZARZĄDZENIE Nr 110/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Gminie Karczew
109 ZARZĄDZENIE Nr 109/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
108 ZARZĄDZENIE Nr 108/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 04 września 2019 r. w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
107 ZARZĄDZENIE Nr 107/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
106 ZARZĄDZENIE Nr 106/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2020 rok
105 ZARZĄDZENIE NR 105/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
104 ZARZĄDZENIE Nr 104/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
i Samodzielnego Publicznego Zespołu, Opinia RIO
103 ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
102 ZARZĄDZENIE Nr 102/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania osób na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew
i Gminy Celestynów – etap II”
101 ZARZĄDZENIE Nr 101/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia harmonogramu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok oraz ustalenia kwot przypadających na osiedla miasta Karczewa w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok
100 ZARZĄDZENIE Nr 100/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2019
99 ZARZĄDZENIE Nr 99/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
98 ZARZĄDZENIE Nr 98/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej do pełnienia funkcji Koordynatora ds. MDR w Gminie Karczew
97 ZARZĄDZENIE Nr 97/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w Konkursie „Gmina Karczew w kwiatach”
96 ZARZĄDZENIE Nr 96/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
95 ZARZĄDZENIE Nr 95/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
94 ZARZĄDZENIE Nr 94/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta Karczewa
93 ZARZĄDZENIE Nr 93/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
92 ZARZĄDZENIE Nr 92/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
91 ZARZĄDZENIE Nr 91/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
90 ZARZĄDZENIE Nr 90/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Mądrakiewicz-Piórkowskiej Dyrektorowi Przedszkola Nr 2 w Karczewie „Tęczowa Kraina” do dysponowania rachunkami bankowymi placówki
89 ZARZĄDZENIE Nr 89/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 2 w Karczewie „Tęczowa Kraina”
88 ZARZĄDZENIE Nr 88/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
87 ZARZĄDZENIE Nr 87/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Małgorzacie Kowalik Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie do dysponowania rachunkami bankowymi placówki
86 ZARZĄDZENIE Nr 86/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie
85 ZARZĄDZENIE Nr 85/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2019
84 ZARZĄDZENIE Nr 84/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2019
83 ZARZĄDZENIE Nr 83/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
82 ZARZĄDZENIE Nr 82/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
81 ZARZĄDZENIE Nr 81/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2019 r.
80 ZARZĄDZENIE Nr 80/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 lipca 2019 roku  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
79 ZARZĄDZENIE NR 79/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu „Gmina Karczew w kwiatach”
78 ZARZĄDZENIE Nr 78/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
77 ZARZĄDZENIE Nr 77/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
76 ZARZĄDZENIE Nr 76/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
75

ZARZĄDZENIE Nr 75/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

74

ZARZĄDZENIE Nr 74/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

73

ZARZĄDZENIE Nr 73/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew

72

ZARZĄDZENIE Nr 72/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2019

71

ZARZĄDZENIE Nr 71/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

70

ZARZĄDZENIE Nr 71/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

69

ZARZĄDZENIE Nr 69/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie

68

ZARZĄDZENIE Nr 68/2019 BURMISTRZA KARCZEWAz dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Zmiany Zarządzenia Nr 6/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań w 2019 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

67 ZARZĄDZENIE Nr 67/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Karczewie
66 ZARZĄDZENIE Nr 66/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie
65 ZARZĄDZENIE Nr 65/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
64 ZARZĄDZENIE Nr 64/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2018 rok
63 ZARZĄDZENIE Nr 63/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Karczewie
62 ZARZĄDZENIE Nr 62/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie
61 ZARZĄDZENIE Nr 61/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Urbanistyki w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii Urzędu Miejskiego w Karczewie
60 ZARZĄDZENIE Nr 60/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
59 ZARZĄDZENIE Nr 59/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2019 r.
58 ZARZĄDZENIE Nr 58/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie
57 ZARZĄDZENIE Nr 57/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
56 ZARZĄDZENIE Nr 56/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 2 w Karczewie
55 ZARZĄDZENIE Nr 55/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie
54 ZARZĄDZENIE Nr 54/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Gospodarczego i Strategii Urzędu Miejskiego w Karczewie
53 ZARZĄDZENIE Nr 53/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
52 ZARZĄDZENIE Nr 52/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie za 2018 rok
51 ZARZĄDZENIE Nr 51/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie za 2018 rok
50 ZARZĄDZENIE Nr 50/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 maja 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2018 rok
49 ZARZĄDZENIE Nr 49/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 maja 2019 r.  w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
48 ZARZĄDZENIE NR 48/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 maja 2019 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o umarzaniu w całości lub w części, o odraczanie terminu płatności, rozkładania na raty należności o charakterze publicznoprawnym i należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Karczew
47 ZARZĄDZENIE Nr 47/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
46 ZARZĄDZENIE Nr 46/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2019
45 ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2019
44 ZARZĄDZENIE Nr 44/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2018 rok
43 ZARZĄDZENIE Nr 43/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniające Zarządzenia w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie
42 ZARZĄDZENIE Nr 42/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
41 ZARZĄDZENIE Nr 41/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2019
40 ZARZĄDZENIE Nr 40/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
39 ZARZĄDZENIE Nr 39/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2019 roku
38 ZARZĄDZENIE Nr 38/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
37 ZARZĄDZENIE Nr 37/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2019
36 ZARZĄDZENIE Nr 36/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie
35 ZARZĄDZENIE Nr 35/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew
34 ZARZĄDZENIE Nr 34/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 kwietnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie
w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych i wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.
33 ZARZĄDZENIE Nr 33/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
32 ZARZĄDZENIE Nr 32/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania osób na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew
i Gminy Celestynów – etap II”
31 ZARZĄDZENIE Nr 31/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
30 ZARZĄDZENIE Nr 30/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
29 ZARZĄDZENIE Nr 29/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie, ustalenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Karczewie, ustalenia Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
28 ZARZĄDZENIE Nr 28/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Karczewa do wykonywania zadań w zakresie statutowej działalności Gminy Karczew.
27 ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
26 ZARZĄDZENIE Nr 26/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Karczewie za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew. Opinia RIO.
25 ZARZĄDZENIE NR 25/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Karczewa
24 ZARZĄDZENIE Nr 24/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Karczewa.
23 ZARZĄDZENIE Nr 23/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
22 Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r
21 ZARZĄDZENIE Nr 21/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 marca 2019 r.w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
20 ZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
19 ZARZĄDZENIE Nr 19/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Gminie Karczew
18 ZARZĄDZENIE Nr 18/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
17 ZARZĄDZENIE Nr 17/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
16 ZARZĄDZENIE Nr 16/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 07 marca 2019 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
15 ZARZĄDZENIE NR 15/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 marca 2019 r.w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania, przekazywania i kontroli sprawozdań finansowych, bilansu skonsolidowanego oraz informacji
o stanie mienia Gminy Karczew
14 ZARZĄDZENIE NR 14/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 marca 2019 r.
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych
13 ZARZĄDZENIE NR 13/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 lutego 2019 roku
w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Karczewie i jednostkach organizacyjnych Gminy Karczew
12 ZARZĄDZENIE Nr 12/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich sprawozdawczo-wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Karczew. Harmonogram.
11 ZARZĄDZENIE Nr 11/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie powołania osób na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”
10 ZARZĄDZENIE NR 10/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 lutego 2019 roku
w sprawie wprowadzenia instrukcji dokonywania samooceny kontroli zarządczej
9 ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 BURMISTRZA KARCZEWAv z dnia 15 lutego 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Karczewie
8 ZARZĄDZENIE Nr 8/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019
7 ZARZĄDZENIE Nr 7/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 lutego 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.
6 ZARZĄDZENIE Nr 6/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań w 2019 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
5 ZARZĄDZENIE Nr 5/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2019 rok
4 ZARZĄDZENIE Nr 4/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Karczew jest organem prowadzącym
3 ZARZĄDZENIE Nr 3/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 stycznia 2019 rokuw sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
2 ZARZĄDZENIE Nr 2/2019 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 stycznia 2019 rokuw sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
1 ZARZĄDZENIE Nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 148/2018 Burmistrza Karczewa
z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
w placówkach,w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora.

Metryka

sporządzono
2019-01-14 przez
udostępniono
2019-01-14 00:00 przez Jakub Brodziński
zmodyfikowano
2020-08-13 09:22 przez Brodziński Jakub
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4341
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.