Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Archiwum 2010
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2010, menu 331 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2010

2010

L.p

 

 Zarządzenie Burmistrza

 

 145 145/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
 144 144/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie
 143 143/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
 142 142/2010 z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Karczew do szkół wraz z opieką w czasie przewozu od stycznia 2011 r. do czerwca 2011 r.
 140 140/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
 139 139/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 8/2010 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie
 138 138/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku – piłka nożna i tenis stołowy
 137 137/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie przekazania do zarządzenia kompleksem boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2010” wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w Sobiekursku
 136 136/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu  opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2011
 135 135/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku – piłka ręczna
 134 134/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie  wprowadzenia  zasad (polityki) rachunkowości
 133 133/2010 z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r.
 132 132/2010 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji dotyczącej „IV Bożonarodzeniowego konkursu na najpiękniejszy wystrój świąteczny balkonów i posesji w Gminie Karczew w 2010 r.”
 131 131/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
 130 130/2010 z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
 129 129/2010 z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
 128 128/2010 z dnia  29 listopada  2010r. w sprawie w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Karczewie w obrębie 4 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 52/10, 52/12, 52/13, 52/14, 32/9, 32/8 opisanych w księdze wieczystej numer 13103, stanowiących własność Gminy Karczew, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami.).
 127 127/2010 z dnia  24 listopada  2010r. w sprawie w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2010 Burmistrza Karczewa z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych dyrektorów placówek oświatowych Gminy Karczew
 126 126/2010 z dnia  18 listopada  2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
 125 125/2010 z dnia  18 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie remontu części parteru budynku Urzędu Miejskiego  w Karczewie.
 124 124/2010 z dnia  17 listopada 2010 w sprawie ogłoszenia konkursu pod patronatem Burmistrza Karczewa „IV Bożonarodzeniowy konkurs na najpiękniejszy wystrój świąteczny balkonów i posesji w Gminie Karczew w 2010.”
 123 123/2010 z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na 2011 rok
 122 122/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie  projektu uchwały budżetowej na 2011 rok
 121

121/2010 z dnia 10 listopada 2010 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2011-2019

 120 120/2010 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie wyznaczenia dnia 12 listopada 2010 r. dniem wolnym od pracy
 119 119/2010 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia opłaty za udostępnianie powierzchni terenów i obiektów Gminy Karczew  komitetom wyborczym, celem umożliwienia im umieszczania plakatów i banerów wyborczych
 118  118/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
 117 117/2010 z dnia 25 października 2010 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przewoźnika dzieci z terenu Gminy Karczew do Publicznego Gimnazjum w Karczewie
 116 116/2010 z dn. 25 października 2010 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartały 2010 roku
 115 115/2010 z dn. 19 października 2010roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Karczewie
 114 114/2010 z dn 18 października 2010 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przewoźnika dzieci niepełnosprawnych z Gminy Karczew do placówek oświatowych.
 113 113/2010 z dn 8 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
  112 112/2010 z dn. 6 października 2010 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Karczewie w obrębie 4 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5 opisanych w księdze wieczystej numer 20 903, stanowiących własność Gminy Karczew, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami.).
  111 111/2010 z dn. 29 września 2010 roku w sprawie przyznania nagród dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  110 110 /2010 z dn. 28 września 2010 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora.
  109

109/2010 z dn. 23 września 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

 108 108/2010 z dn. 22 września 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Karczewie.
 107 107/2010 z dn. 17 września 2010 roku w sprawie wytypowania uczniów do nagrody Burmistrza Karczewa za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe za rok szkolny 2009/2010
 106 106/2010 z dn. 15 września 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie remontu części dachu budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie, w ramach modernizacji.
 105 105/2010 z dn. 15 września 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie przebudowy ul. Jagodne na długości L=118 m w Karczewie
 104 104/2010 z dn. 10 września 2010 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 103 103/2010 z dn. 8 września 2010 roku w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
 102 102/2010 z dn. 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Procedury procesu windykacji należności w Urzędzie Miejskim w Karczewie
 101 101/2010 z dn. 8 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
 100 100/2010 z dn. 5 września 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
 99 99/2010 z dn. 3 września 2010 roku w sprawie podsumowania konkursu „Gmina Karczew w kwiatach – 2010 r."
 98 98/2010 z dn. 3 września 2010 roku w sprawie dokonania zmiany podstawy prawnej Instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego  wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Karczewie, zatwierdzonej i wprowadzonej do użytku zarządzeniem Nr 120/2008 Burmistrza Karczewa z dnia 15 września 2008 roku.
 97 97/2010 z dn. 3 września 2010 roku w sprawie w sprawie inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej
 96 96/2010 z dn. 1 września 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku, dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu ograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną.
 95 95/2010 z dn. 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 roku, dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu ograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną.
 94

94/2010 z dn. z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie.

 93

93/2010 z dn. 25 sierpnia 2010 roku  w sprawie szczegółowych zasad i trybu  opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2011.

 92 92/2010 z dn. 24 sierpnia 2010 roku  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku
 91 91/2010 z dn. 20 sierpnia 2010 roku w sprawie sprawie w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 65/2006 Burmistrza Karczewa z dnia 6 czerwca 2006r.
 90 90/2010 z dn. 20 sierpnia 2010 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Karczew oraz jednostki organizacyjne Gminy Karczew
 89 89/2010 z dn. 18 sierpnia 2010 roku w sprawie powołania komisji spisowej do porządkowania i przygotowania dokumentacji  z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
 88 88/2010 z dn. z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii
 87 87/2010 z dn. 13 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 86/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 roku, dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu ograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną.
 86

86/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku, dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu ograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną.

 85 85/2010 z dn. 4 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
 84  84/2010 z dn. 30 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budzetowej na rok 2010
 83 83/2010z dn. 26 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu ograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, ul. Stare Miasto i ul. Adama Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę i spłacaną z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną.
 82  82/2010 z dn. 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, zapleczem, oświetleniem i ogrodzeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku - „Moje boisko Orlik 2012”.
 81 81/2010 z dn. 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Szewczyk  nauczycielki Szkoły  Podstawowej w Sobiekursku ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.
 80 80/2010 z dn. 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani  Jolanty Widłak nauczycielki Gminnego Przedszkola w Sobiekursku ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.
 79 79/2010 z dn. 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Salamończyk nauczycielki  Szkoły  Podstawowej w Glinkach ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.
 78 78 /2010 z dn. 2 lipca  2010 roku w  sprawie  powołania  komisji  konkursowej  w  celu  wyłonienia  kandydata na  stanowisko  Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku
 77 77/2010 z dn. 2 lipca 2010 roku w sprawie  odwołania  członków z Obwodowych Komisji Wyborczych
 76 76/2010 z dn. 2 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budzetowej na rok 2010
 75 75/2010 z dn. 25 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie budowy placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie
 74 74/2010 z dn. 22 czerwca 2010 roku w sprawie zakończenia prac komisji przetargowej powołanej w dniu 25 maja 2010 r. do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie budowy placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie
 73 73/2010 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
 72 72/2010 z dn. 17 czerwca 2010 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku
 71 71/2010 z dn. 10 czerwca 2010 roku w sprawie  przyznania nagród dla dyrektorów i jednego nauczyciela placówek oświatowych z okazji zakończenia roku szkolnego 2009/2010 
 70 70/2010 z dn. 8 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii
 69 69/2010 z dn. 8 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w celu promocji projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 68 68/2010 z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Karczewie
 67 67/2010 z dn. 7 czerwca 2010 roku w sprawie  odwołania p. Tomasza Dąbrowskiego  ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Karczewie
 66 66/2010 z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej
 65 65/2010 z dn. 7 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia inspektora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii do przetwarzania danych osobowych wynikających z wykonywanego zakresu obowiązków.

 64

64/2010 z dn. 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
 63 63/2010 z dn. 31 maja 2010 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Karczew dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
 62 62/2010 z dn. 28 maja 2010r. w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2010r.
 61 61/2010 z dn. 25 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie budowy placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie.
 60 60/2010 z dn. 24 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przewóz dzieci niepełnosprawnych (uczniów) do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Otwocku przy ul. Majowej 17/19, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10 oraz do Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Batalionu „Zośka” w Otwocku przy ul. Majowej 267 wraz z opieką nad dziećmi w czasie dowozu w okresie od 1 września 2010 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku
 59

59/2010 z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Mickiewicza, Stare Miasto i Kościelnej w Karczewie.

 58 58/2010 z dn. 20 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
 57 57/2010 z dn. 20 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010
 56 56/2010 z dn. 18 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie  budowy ulic: Wysockiego (na odc. od ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego do ul. Chłopickiego) wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami, oraz ulicy Chłopickiego ( na odc. od ul. Bohaterów Powstania Listopadowego do ul. Wiślanej) wraz z budową kanalizacji deszczowej z przykanalikami, w Karczewie.
 55 55/2010 z dn. 18 maja 2010 roku w sprawie ustalenia dnia 11 czerwca 2010 roku jako „Dzień Przedszkolaka” w placówkach oświatowych Gminy Karczew
 54 54/2010 z dn. 18 maja 2010 roku w sprawie ustalenia dnia 1 czerwca 2010 roku jako „Dzień Dziecka” w placówkach oświatowych Gminy Karczew
 53 53/2010 z dn. 17 maja 2010 roku w sprawie odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu na logo i hasło promujące Gminę Karczew
 52 52/2010 z dn. 13 maja 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2010 z dnia 7 maja 2010 roku dotyczącego powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na prowadzenie obsługi księgowo-rozliczeniowej oraz pełnienie funkcji kierownika i asystenta kierownika zatrudnionych na umowę zlecenie (4 osoby – I Kierownik projektu, II Asystent Kierownika projektu, III Rozliczenie projektu, IV Rozliczenie projektu /księgowość/) w ramach projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” realizowanego w oparciu o pomoc finansową z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 51 51/2010 z dn. 13 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Karczew oraz do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opieką nad uczniami w okresie od 1 września 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.
 50 50/2010 z dn. 10 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji dotyczącej piątej edycji konkursu „Gmina Karczew w kwiatach – 2010 r.”
 49 49/2010 z dn. 7 maja 2010 roku w w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na prowadzenie obsługi księgowo-rozliczeniowej oraz pełnienie funkcji kierownika i asystenta kierownika zatrudnionych na umowę zlecenie (4 osoby – I Kierownik projektu, II Asystent Kierownika projektu, III Rozliczenie projektu, IV Rozliczenie projektu /księgowość/) w ramach projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” realizowanego w oparciu o pomoc finansową z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 48 48/2010 z dn. 6 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pod patronatem Burmistrza Karczewa „Gmina Karczew w kwiatach – 2010 r.”
 47 47/2010 z dn. 6 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji dla rozstrzygnięcia konkursu na logo i hasło promujące Gminę Karczew
 46 46/2010 z dn. 5 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie budowy ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Hallera na osiedlu „Zagóry” w Karczewie
 45 45/2010 z dn. 5 maja 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie budowy sieci wodociągowej pomiędzy wsiami Otwock Wielki – Nadbrzeż, I etap, na terenie gminy Karczew
 44 44/2010 z dn. 28 kwietnia 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
 43 43/2010 z dn. 26 kwietnia 2010 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za I kwartał 2010 roku
 42 42/2010 z dn. 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Karczew
 41 41/2010 z dn. 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2010 Burmistrza Karczewa z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych dyrektorów placówek oświatowych Gminy Karczew
 40 40/2010 z dn. 20 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie  nakładki asfaltowej na ul. Wschodniej na długości L=197,5 m w Karczewie.
 39 39/2010 z dn. 22 kwietnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie
 38 38/2010 z dn. 20 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010    zał  2
 37 37/2010 z dn. 20 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Karczewie
 36 36/2010 z dn. 16 kwietnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia dnia 30 kwietnia 2010 r. dniem wolnym od pracy
 35 35/2010 z dn. 20 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji ds. przejęcia pomieszczeń piwnic w budynku położonym przy ul. Widok 2 w Karczewie od LKS Mazur-Karczew i firmy BELFER s.c. zs. przy ul. Mickiewicza 32 w Karczewie.
 34 34/2010 z dn. 7 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i wyposażenia Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz określenia trybu jej pracy.
 33 33/2010 z dn. 20 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rekultywacji, pogłębiania i odmulania akwenu Moczydło – Jeziórko w 2010 roku
 32 32/2010 z dn 8 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie budowy kanału sanitarnego z rur kielichowych PVC Ø 200 klasy „S” SN 8 i długości L=403,5 m wraz z przykanalikami kanalizacji sanitarnej do granic własności z rur kielichowych PVC Ø 0 160 klasy „S” SN 8 i łącznej długości L=214,7 m, w ulicy Krakowskiej w Karczewie.
 31 31/2010 z dn. 8 kwietnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2010 roku.
 30 30/2010 z dn. 7 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla p. Ilony Chojeckiej - podinspektora w Wydziale Finansowo-Budżetowym
 29

29/2010 z dn. 7 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia i wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Karczewie jednolitego wzoru projektu uchwały i zarządzenia

 28 28/2010 z dn. 29 marca 2010 roku w sprawie  przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku.
 27

27/2010 z dn. 26 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010

 26 26/2010 z dn. 25 marca 2010 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych dyrektorów placówek oświatowych Gminy Karczew
 25 25/2010 z dn. 25 marca 2010 roku w sprawie rozwiązania Komisji rozpatrującej wnioski o obniżeniu lub zwolnieniu z opłaty stałej za świadczenia prowadzonych przez Gminę Karczew gminnych przedszkoli publicznych
 24 24/2010 z dn. 23 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Karczewie
 23 23/2010 z dn. 22 marca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania    o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie: budowy kanałów sanitarnych w ulicach Niemcewicza, Ordona, Prądzyńskiego w Karczewie z rur PVC klasy „S” ze ścianką litą, średnicy Ø 0,20 i łącznej długości L=547 m wraz z przykanalikami kanalizacji sanitarnej do granic własności z rur PVC klasy „S” ze ścianką litą, średnicy Ø 0,15 i łącznej długości L=201,0 m oraz średnicy Ø 0,20 i łącznej długości L=13 m
 22 22/2010 z dn. 18 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku
 21

21/2010 z dn. 18 marca 2010 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2009 rok

20 20/2010 z dn. 15 marca 2010 roku w sprawie dokonania zmiany podstawy prawnej oraz treści Regulaminu kontroli instytucjonalnej jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, zatwierdzonego i wprowadzonego do użytku zarządzeniem Nr 157/2007 Burmistrza Karczewa z dnia 18 grudnia 2007 roku.
19

19/2010 z dn. 10 marca 2010 w sprawie  ogłoszenia konkursu na Logo i hasło promujące Gminę Karczew.

18 18/2010 z dn. 8 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rekultywacji, pogłębiania i odmulania akwenu Moczydło – Jeziorko w 2010 roku.
17 17/2010 z dn. 8 marca 2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rekultywacji, pogłębiania i odmulania akwenu Moczydło – Jeziórko w 2010 roku.
16 16/2010 z dn. 3 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2010 roku.
15 15/2010 z dn. 3 marca 2010 roku w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2010 roku.
14 14/2010 z dn. 2 marca 2010 roku w sprawie sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu komercyjnego w kwocie 3.901.113,84 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy sto trzynaście złotych    i 84/100) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w 2010 roku.
13

13/2010 z dn. 1 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010

12

12/2010 z dn. 25 lutego 2010 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2010

11 11/2010 z dn. 23 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Karczew
10 10/2010 z dn. 23 lutego 2010 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej
 9 9/2010 z dn. 17 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą przesyłu energii elektrycznej dla Gminy Karczew w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8 8/2010 z dn. 15 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu  Pracy w  Urzędzie Miejskim  w Karczewie 
7 7/2010 z dn. 4 lutego 2010 w sprawie w sprawie naboru dzieci do przedszkoli Gminy Karczew na rok szkolny 2010/2011
6 6/2010 z dn. 4 lutego 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2010 roku
5 5/2010 z dn. 28 stycznia 2010 w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  kultury fizycznej i sportu w 2010 roku
4

4/2010 z dn. 26 stycznia 2010 roku w sprawie przekazania szczegółowych planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2010 r.

3/2010 z dn. 15 stycznia 2010 roku sprawie zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia 150/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 21 października 2009 roku w sprawie utworzenia listy rezerwowej osób do projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
2 2/2010 z dn. 15 stycznia 2010 roku w sprawie przyznania wyróżnienia w „III Bożonarodzeniowym konkursie na najpiękniejszy wystrój świąteczny balkonów i posesji w Gminie Karczew w 2009.”
1

1/2010 z dn. 5 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie

 

Metryka

sporządzono
2018-01-03 przez
udostępniono
2018-01-03 00:00 przez Jakub Brodziński
zmodyfikowano
2020-08-11 09:12 przez Brodziński Jakub
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1773
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.