Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały II Kadencji (1994-1998) (1-80)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(1-80), bieżące, menu 268 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(1-80)

(1-80)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

Aktualne/Nie aktualne

80

 13.VI.1995

Uchwała nr.XVI/80/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 czerwca 1995 roku w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla miasta Karczew"

 

79

 16.V.1995  Uchwała nr.XV/79/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 maja 1995 roku w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach ogólnie dostępnych lub widocznych   

 

78

 16.V.1995  Uchwała nr.XV/78/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 1995 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Karczew  

 

77

 28.IV.1995  Uchwała nr.XIV/77/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 1995 roku w sprawie ustalenia opłat administracyjnych 

 

76

 28.IV.1995 

Uchwała nr.XIV/76/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 1995 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż gruntu TRAKTOREXPORT S.A. 

 

75

 28.IV.1995  Uchwała nr.XIV/75/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 1995 roku w sprawie oddania OSM gruntów w użytkowanie wieczyste oraz nieodpłatne przeniesienie własności obiektów budowlanych 

 

74

 28.IV.1995 

Uchwała nr.XIV/74/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 1995 roku w sprawie obniżki cen za lokale mieszkalne 

 

73

 28.IV.1995  Uchwala nr.XIV/73/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 1995 roku w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Karczew

 

72

 28.IV.1995  Uchwała nr.XIV/72/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 1995 roku zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji ZEC w Karczewie

 

71

 28.IV.1995  Uchwała nr.XIV/71/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 1995 roku w sprawie udzielenia absolutium Zarządowi Miasta i Gminy w Karczewie 

 

70

 28.IV.1995  Uchwała nr.XIV/70/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 1995 roku w sprawie wykonania budżetu miasta i gminy Karczew za rok 1994 

 

69

 28.IV.1995  Uchwała nr.XIV/69/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwietnia 1995 roku w sprawie powołania Komisji medalu „Zasłużony dla miasta Karczewa”  

 

68

 28.II.1995 Uchwała nr.XIII/68/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 lutego 1995 roku w sprawie sprzedaży działki budowlanej przeznaczonej pod budowy przemysłowe 

 

67

 28.II.1995 Uchwała nr.XIII/67/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 lutego 1995 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 

 

66

 28.II.1995 Uchwała nr.XIII/66/95  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 lutego 1995 roku w sprawie zmiany uchwały dot. Ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

 

65

 28.II.1995 Uchwała nr.XIII/65/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 lutego 1995 roku w sprawie wyboru banku prowadzącego obsługę bankową

 

64

 28.II.1995 Uchwała nr.XIII/64/95  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 lutego 1995 roku w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli i Sołectw

 

63

 28.II.1995 Uchwała nr.XIII/63/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 lutego 1995 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew (barwy gminy)  

 

62

 31.I.1995  Uchwała nr.XII/62/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 1995 roku w sprawie zawiązania spółki akcyjnej

 

61

 31.I.1995  Uchwała nr.XII/61/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 1995 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej 

 

60

 31.I.1995  Uchwała nr.XII/60/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 1995 roku w sprawie podatku od posiadania psów

 

59

 31.I.1995  Uchwała nr.XII/59/95 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 stycznia 1995 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości za rok 1995

 

58

 20.XII.1994 Uchwała nr.X/58/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 1994 roku popierająca wniosek do Trybunału Konstytucyjnego

 

57

 20.XII.1994 Uchwała nr.X/57/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 1994 roku w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne przy ul. Mickiewicza

 

56

 20.XII.1994  Uchwała nr.X/56/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudnia 1994 roku w sprawie zmian o budżecie miasta i gminy Karczew w 1994r.

 

55

 16.XII.1994  Uchwała nr.IX/55/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 1994 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 

 

54

 16.XII.1994  Uchwała nr.IX/54/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 1994 roku w sprawie zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

53

 16.XII.1994  Uchwała nr.IX/53/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 1994 roku w sprawie likwidacji ZEC w Karczewie

 

52

 16.XII.1994  Uchwała nr.IX/52/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 1994 roku w sprawie wynagrodzeń pracowników ZEC w Karczewie

 

51

 16.XII.1994  Uchwała nr.IX/51/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 1994 roku w sprawie ustalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej

 

50

 16.XII.1994  Uchwała nr.IX/50/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 1994 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków Komisji spoza rady

 

49

 16.XII.1994  Uchwała nr.IX/49/94 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji

 

48

 16.XII.1994  Uchwała nr.IX/48/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 1994 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 1995 rok 

 

47

 22.XI.1994 Uchwała nr.VII/47/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopada 1994 roku w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza p.D.Łokietka

 

46

 22.XI.1994 Uchwała nr.VII/46/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopada 1994 roku w sprawie przyjęcia statutu ZEC w Karczewie

 

45

 22.XI.1994 Uchwała nr.VII/45/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopada 1994 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu Rady Miejskiej

 

44

 22.XI.1994 Uchwała nr.VII/44/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopada 1994 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Karczew

 

43

 22.XI.1994 Uchwała nr.VII/43/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopada 1994 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW

 

42

 22.XI.1994 Uchwała nr.VII/42/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopada 1994 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW

 

41

 22.XI.1994 Uchwała nr.VII/41/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopada 1994 roku w sprawie ustalenia ceny wody pobieranej z gminnych wodociągów

 

40a

28.X.1994

Uchwała nr.VI/40a/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 1994 roku w sprawie wydzierżawienia gruntu i sprzedaży budynku

 

40

 22.XI.1994 Uchwała nr.VII/40/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopada 1994 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego plau ogólnego zagospodarowania gminy

 

39a

28.X.1994

Uchwała nr.VI/39a/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 1994 roku w sprawie udzielenia poręczenia Zakładowi Energetyki Cieplniej w Karczewie kredytu bankowego

 

39

 22.XI.1994

Uchwała nr.VII/39/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopada 1994 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania miasta

 

38a

28.X.1994

Uchwała nr.VI/38a/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 1994 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetu

 

38

 22.XI.1994 Uchwała nr.VII/38/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopada 1994 roku w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze

 

37

   28.X.1994  Uchwała nr.VI/37/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 1994 roku w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów

 

36

   28.X.1994  Uchwała nr.VI/36/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 1994 roku w sprawie zmian o budżecie miasta i gminy Karczew

 

35

   28.X.1994 

Uchwała nr.VI/35/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 1994 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchumości przy ul. Świderskiej 27  

 

34

   28.X.1994  Uchwała nr.VI/34/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 1994 roku  w sprawie sprzedaży nieruchomości

 

33

   28.X.1994  Uchwała nr.VI/33/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 1994 roku w sprawie nabycia nieruchomości

 

32

   28.X.1994  Uchwała nr.VI/32/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 1994 roku  w sprawie nadania nazwy ulicy

 

31

   28.X.1994  Uchwała nr.VI/31/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 1994 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Otwocku

 

30

   28.X.1994  Uchwała nr.VI/30/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 1994 roku w sprawie wyboru członków Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Otwocku

 

29

 28.X.1994  Uchwała nr.VI/29/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 1994 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie

 

28

18.X.1994 

Uchwała nr.V/28/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 października 1994 roku w sprawie zgłoszenia przedstawiciela do Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w Warszawie

 

27

18.X.1994

Uchwała nr.V/27/94Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 października 1994 roku w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych w Gminie Karczew

 

26

 18.X.1994

Uchwała nr.V/26/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 października 1994 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie

 

25

 18.X.1994

Uchwała nr.V/25/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 października 1994 roku w sprawie zmiany uchwaly w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie 

 

24

 18.X.1994

Uchwała nr.V/24/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 października 1994 roku w sprawie powołania Zespołu ds wyboru ławników i czlonków kolegium

 

23

 18.X.1994

Uchwała nr.V/23/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 października 1994 roku w sprawie reprezentowania Gminy Karczew w Unii Miasteczek Polskich

 

22

15.VIII.1994

Uchwała nr.IV/22/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 września 1994 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 1994 r.

 

21

 6.VIII.1994

Uchwała nr.III/21/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 września 1994 roku w sprawie powołania w skład stałych Komisji Rady osób spoza rady

 

20

6.VIII.1994 

Uchwała nr.III/20/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 września 1994 roku w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie

 

19

6.VIII.1994 

Uchwała nr.III/19/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 września 1994 roku powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

 

18

6.VIII.1994

Uchwała nr.III/18/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 września 1994 roku wyboru członków Zarządu Miasta i Gminy w Karczewie

 

17

5.VII.1994 

Uchwała nr.II/17/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 lipca 1994 roku  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 1994 r.

 

16

5.VII.1994 

Uchwała nr.II/16/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Karczewie.

 

15

5.VII.1994 

Uchwała nr.II/15/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Karczewie.

 

14

5.VII.1994 

Uchwała nr.II/14/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta i Gminy w Karczewie.

 

13

5.VII.1994

Uchwała nr.II/13/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Miasta i Gminy w Karczewie.

 

12

 5.VII.1994

Uchwała nr.II/12/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie ustalenia liczby Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy w Karczewie.

 

11

 5.VII.1994

Uchwała nr.II/11/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 lipca 1994 rokuw sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejsskiej w Karczewie.

 

10

 5.VII.1994

Uchwała nr.II/10/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie

 

9

5.VII.1994

Uchwała nr.II/9/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej

 

8

5.VII.1994

Uchwała nr.II/8/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 lipca 1994 roku w sprawie wyboru Zastępców Burmistrza Miasta i Gminy w Karczewie

 

7

30.VI.1994

Uchwała nr.I/7/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 czerwca 1994 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków Komisji spoza Rady

 

6

30.VI.1994

Uchwała nr.I/6/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 czerwca 1994 roku w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie

 

5

30.VI.1994

Uchwała nr.I/5/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 czerwca 1994 roku w sprawie wyboru Delegata do Sejmiku Samorządowego województwa warszawskiego

 

4

30.VI.1994

Uchwała nr.I/4/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 czerwca 1994 roku w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Rady miejskiej w Karczewie

 

3

30.XI.1994

Uchwała nr.I/3/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 czerwca 1994 roku w sprawie ustalenia liczby zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karczewie

 

2

30.XI.1994

Uchwała nr.I/2/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 czerwca 1994 roku w sprawie wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Karczew

 

1

    30.XI.1994

Uchwała nr.I/1/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 czerwca 1994 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karczewie

 

 
 Metryka

sporządzono
2016-10-20 przez
udostępniono
2016-10-20 00:00 przez Przemysław Mich
zmodyfikowano
2020-03-11 08:28 przez Mich Przemysław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2131
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.