Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały III Kadencji(1998-2002) (162-242)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(162-242), bieżące, menu 265 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(162-242)

(162-242)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

Aktualne/Nie aktualne

242

28.III.2002r.

Uchwała Nr XLI/242/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 marzec 2002 w sprawie sprzedaży w trybie przez przetargowym lokali mieszkalnych wraz z działkami położonych na wsi Sobiekursk stanowiących własność Gminy Karczew

 

241

05.III.2002r.

Uchwała Nr XL/241/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 marzec 2002 w sprawie ustalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej

 

240

05.III.2002 r.

Uchwała Nr XL/240/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 marzec 2002 w sprawie sprzedaży działek budowlanych położonych w Karczewie stanowiących własność Gminy Karczew

 

239

05.III.2002 r.

Uchwała Nr XL/239/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 marzec 2002 w sprawie sprzedaży działki budowlanej położonej w Karczewie stanowiącej własność Gminy Karczew

 

238

05.III.2002 r.

Uchwała Nr XL/238/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 marzec 2002 w sprawie przekształcenia szkół tworzących Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie

 

237

05.III.2002 r.

Uchwała Nr XL/237/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 marzec 2002 w sprawie udzielenia boni fakt za opłaty związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność

 

236

05.III.2002 r.

Uchwała Nr XL/236/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 marzec 2002 sprzedaży działki rolnej położonej we wsi Glinki Gmina Karczew stanowiącej należność Gminy Karczew

 

235

05.III.2002 r.

Uchwała Nr XL/235/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 marzec 2002 w sprawie zmiany uchwały Nr. XXVI/142/2000 Rady Miejskiej w Karczewie z dn. 7.XI.2000r. w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkalnego

 

234

05.III.2002 r.

Uchwała Nr XL/234/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 marzec 2002 w sprawie zmiany uchwały Nr. XXXII/179/2001 Rady Miejskiej w Karczewie z dn. 27.IV.2001r. w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora szkoły przedszkola

 

233

18.I.2002 r.

Uchwała Nr XXXIX/233/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 styczeń 2002 w sprawie ustalenia opłat administracyjnych

 

232

18.I.2002 r.

Uchwała Nr XXXIX/232/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 styczeń 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

231

18.I.2002 r.

Uchwała Nr XXXIX/231/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 styczeń 2002 w sprawie powołania Przewodniczącej stałej Komisji Rady Miejskiej w Karczewie

 

230

18.I.2002 r.

Uchwała Nr XXXIX/230/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 styczeń 2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 

229

18.I.2002 r.

Uchwała Nr XXXIX/229/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 styczeń 2002 w sprawie zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

228

18.I.2002 r.

Uchwała Nr XXXIX/228/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 styczeń 2002 w sprawie przystąpienia gminy – miasto Karczew do związku Miast Nadwiślańskich

 

227

18.I.2002 r.

Uchwała Nr XXVI/227/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 styczeń 2002  w sprawie zmian w budżecie na 2002r.

 

226

18.I.2002 r.

Uchwała Nr XXXIX/226/02 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 styczeń 2002 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr. XXXV/205/2001 dnia 17 sierpnia 2001r.

 

225

20.XII.2001 r.

Uchwała Nr XXXVIII/225/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudzień 2001 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2001r.

 

224

20.XII.2001 r.

Uchwała Nr XXXVIII/224/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudzień 2001 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

223

20.XII.2001 r.

Uchwała Nr XXXVIII/223/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudzień 2001 w sprawie opłat za wodę pobieraną z gminnych wodociągów

 

222

20.XII.2001 r.

Uchwała Nr XXXVIII/222/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudzień 2001 w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę gminnych przedszkoli publicznych

 

221

20.XII.2001 r.

Uchwała Nr XXXVIII/221/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudzień 2001 w sprawie zmian w Statucie Gminy Karczew

 

220

20.XII.2001 r.

Uchwała Nr XXXVIII/220/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 grudzień 2001  w sprawie zmian w budżecie

 

219

22.X.2001 r

Uchwała Nr XXXVII/219/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopad 2001 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej

 

218

22.X.2001 r

Uchwała Nr XXXVII/218/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopad 2001 w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawowa określona podatku rolnego

 

217

22.X.2001 r

Uchwała Nr XXXVII/217/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopad 2001 w sprawie podatku od posiadania psów

 

216

22.X.2001 r

Uchwała Nr XXXVII/216/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopad 2001 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002r.

 

215

22.X.2001 r

Uchwała Nr XXXVII/215/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopad 2001 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002r.

 

214

22.X.2001 r

Uchwała Nr XXXVII/214/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopad 2001 w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Karczew

 

213

22.X.2001 r

Uchwała Nr XXXVII/213/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopad 2001 w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetowej

 

212

22.X.2001 r

Uchwała Nr XXXVII/212/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 listopad 2001 w sprawie zmian w budżecie na 2001r.

 

211

28.IX.2001 r

Uchwała Nr XXXVI/211/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 wrzesień 2001 w sprawie zmian w budżecie na 2001r.

 

210

28.IX.2001 r

Uchwała Nr XXXVI/210/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 wrzesień 2001 w sprawie ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Burmistrza Karczewa

 

209

28.IX.2001 r

Uchwała Nr XXXVI/209/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 wrzesień 2001 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych

 

208

28.IX.2001 r

Uchwała Nr XXXVI/208/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 wrzesień 2001 w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

207

17.VIII.2001

Uchwała Nr XXXV/207/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 sierpień 2001 w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

206

17.VIII.2001 r.

Uchwała Nr XXXV/206/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 sierpień 2001 w sprawię zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie bieżących wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy

 

205

17.VIII.2001 r.

Uchwała Nr XXXV/205/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 sierpień 2001 w sprawie zaciągnięcia pożyczki ż WFOŚ i GW oraz  NFOŚ i GW

 

204

17.VIII.2001 r.

Uchwała Nr XXXV/204/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 sierpień 2001 w sprawie zmian w budżecie na 2001r.

 

203

17.VIII.2001 r.

Uchwała Nr XXXV/203/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 sierpień 2001 w sprawie zmiany nieruchomości pomiędzy Gminą Karczew a p.J Ćwiek

 

202

28.VI.2001 r.

Uchwała Nr XXXIV/202/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwiec 2001 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły przedszkola

 

201

28.VI.2001 r.

Uchwała Nr XXXIV/201/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwiec 2001 w sprawie zmiany granic obwodów głosowania

 

200

28.VI.2001 r.

Uchwała Nr XXXIV/200/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwiec 2001 w sprawie przywrócenia nazwy Ostrówiec

 

199

28.VI.2001 r.

Uchwała Nr XXXIV/199/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwiec 2001 w sprawie powołania jednostki budżetowej Miejska Hala Sportowa

 

198

28.VI.2001 r.

Uchwała Nr XXXIV/198/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwiec 2001 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejska Hala Sportowa

 

197

28.VI.2001 r.

Uchwała Nr XXXIV/197/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwiec 2001 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na realizację zadań bieżących gminy

 

196

28.VI.2001 r.

Uchwała Nr XXXIV/196/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwiec 2001 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

195

28.VI.2001 r.

Uchwała Nr XXXIV/195/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwiec 2001 w sprawie zaciągnięcia kredytu przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych gminy na rok 2001r.

 

194

28.VI.2001 r.

Uchwała Nr XXXIV/194/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwiec 2001 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2001r./

 

193

28.VI.2001 r.

Uchwała Nr XXXIV/193/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwiec 2001 w sprawie uchylenia uchwał

 

192

31.V.2001 r.

Uchwała Nr XXXIII/192/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 maj 2001 w sprawie przywrócenia konsultacji z mieszkańcami Ostrówiec w celu przywrócenia nazwy Ostrówiec

 

191

31.V.2001 r.

Uchwała Nr XXXIII/191/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 maj 2001 w sprawie nadania nazwy ulicy

 

190

31.V.2001 r.

Uchwała Nr XXXIII/190/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 maj 2001 w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Karczewie

 

189

31.V.2001 r.

Uchwała Nr XXXIII/189/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 maj 2001 w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Karczewie

 

188

31.V.2001 r.

Uchwała Nr XXXIII/188/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 maj 2001 w sprawie zmian w statucie Gminy Karczew

 

187

31.V.2001 r.

Uchwała Nr XXXIII/187/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 maj 2001 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

186

31.V.2001 r.

Uchwała Nr XXXIII/186/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 maj 2001 w sprawie zaciągnięcia kredytu przez gminę na realizacje zadań wynikających z planów inwestycyjnych gminy na rok 2001r.

 

185

31.V.2001 r.

Uchwała Nr XXXIII/185/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 maj 2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Karczewa

 

184

31.V.2001 r.

Uchwała Nr XXXIII/184/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 31 maj 2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Karczewa wspólnoty pastwiskowej

 

183

27.IV.2001r

Uchwała Nr XXXII/183/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwiecień 2001 w sprawie wykonania budżetu za 2000r.

 

182

27.IV.2001r

Uchwała Nr XXXII/182/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwiecień 2001 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

 

181

27.IV.2001r

Uchwała Nr XXXII/181/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwiecień 2001 w sprawie sprzedaży działki budowlanej położonej w Karczewie przy ul. Częstochowskiej

 

180

27.IV.2001r

Uchwała Nr XXXII/180/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwiecień 2001 w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Karczewa

 

179

27.IV.2001r

Uchwała Nr XXXII/179/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwiecień 2001  w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora szkoły przedszkola

 

178

27.IV.2001r

Uchwała Nr XXXII/178/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwiecień 2001 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karczew

 

177

27.III.2001r

Uchwała Nr XXXI/177/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marzec 2001 w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu imienia Stanisława Mikołajczyka

 

176

27.III.2001r

Uchwała Nr XXXI/176/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marzec 2001 w sprawie wysokości stawki podatku od nieruchomości na 2001r.

 

175

27.III.2001r

Uchwała Nr XXXI/175/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marzec 2001 w sprawie zmian w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w Karczewie

 

174

27.III.2001r

Uchwała Nr XXXI/174/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marzec 2001 w sprawie sprzedaży w trybie bez przetargowym budynków mieszkalnych wraz z przynależnymi działkami we wsi Glinki

 

173

27.III.2001r

Uchwała Nr XXXI/173/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marzec 2001 w sprawie sprzedaży w trybie bez przetargowym lokali mieszkalnych oraz działki w Nadbrzeżu

 

172

27.III.2001r

Uchwała Nr XXXI/172/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marzec 2001 w sprawie sprzedaży w trybie bez przetargowym lokali mieszkalnych oraz działki w Sobiekursku

 

171

27.III.2001r

Uchwała Nr XXXI/171/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marzec 2001 w sprawie odwołania ławnika Sądu Rejonowego w Otwocku

 

170

27.III.2001r

Uchwała Nr XXXI/170/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marzec 2001 w sprawie użyczenia Radzie Społecznej wsi Glinki - Jeziora

 

169

07.II.2001r

Uchwała Nr XXX/169/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 luty 2001 w sprawie ustalenia rocznego planu przy Komisji Rewizyjnej

 

168

07.II.2001r

Uchwała Nr XXX/168/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 luty 2001 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Karczewie

 

167

30.I.2001r.

Uchwała Nr XXIX/167/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 styczeń 2001 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 2001r.

 

166

30.I.2001r.

Uchwała Nr XXIX/166/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 styczeń 2001 w sprawie podatku od posiadania psów

 

165

30.I.2001r.

Uchwała Nr XXIX/165/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 styczeń 2001 w sprawie ustalenia opłat administracyjnych

 

164

30.I.2001r.

Uchwała Nr XXIX/164/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 styczeń 2001 w sprawie zmian w budżecie na 2001r.

 

163

30.I.2001r.

Uchwała Nr XXIX/163/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 styczeń 2001 w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ul. Częstochowskiej

 

162

30.I.2001r.

Uchwała Nr XXIX/162/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 styczeń 2001 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 

Metryka

data wytworzenia
2016-10-19
data udostępnienia
2016-10-19
sporządzone przez
opublikowane przez
Piotr Przybysz
ilość odwiedzin
1540
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.