Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały III Kadencji(1998-2002) (81-161)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(81-161), bieżące, menu 264 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(81-161)

(81-161)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

Aktualne/Nie aktualne

161

30.I.2001r.

Uchwała Nr XXIX/161/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 styczeń 2001 w sprawie wyboru banku Urzędu Miejskiego w Karczewie

 

160

30.I.2001r.

Uchwała Nr XXIX/160/01 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 styczeń 2001 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w Karczewie przy ul. Mickiewicza

 

159

29.XII.2000 r.

Uchwała Nr XXVIII/159/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudzień 2000 w sprawie udzielenia opłaty administracyjne za dołączenie wpisu oraz zmiany do ewidencji działalności gospodarczej

 

158

29.XII.2000 r.

Uchwała Nr XXVIII/158/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudzień 2000 w sprawie wydatków budżetu gminy które w 2000r. nie wygasają z upływem roku

 

157

29.XII.2000 r.

Uchwała Nr XXVIII/157/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudzień 2000 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego

 

156

29.XII.2000 r.

Uchwała Nr XXVIII/156/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudzień 2000 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2000

 

155

29.XII.2000 r.

Uchwała Nr XXVIII/155/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudzień 2000 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

154

29.XII.2000 r.

Uchwała Nr XXVIII/154/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudzień 2000 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej

 

153

29.XII.2000 r.

Uchwała Nr XXVIII/153/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudzień 2000 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na rok 2001

 

152

29.XII.2000 r.

Uchwała Nr XXVIII/152/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudzień 2000 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2001r

 

151

19.XII.2000 r.

Uchwała Nr XXVII/151/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 grudzień 2000 w sprawie uchwalenia budżetu na 2001r.

 

150

19.XII.2000 r.

Uchwała Nr XXVII/150/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 grudzień 2000 w sprawie zatrudniania struktur Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

 

149

19.XII.2000 r.

Uchwała Nr XXVII/149/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 grudzień 2000 w sprawie opłaty za świadczenie prowadzonych przez gminę przedszkoli

 

148

19.XII.2000 r.

Uchwała Nr XXVII/148/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 grudzień 2000 w sprawie opłat za wodę pobieraną w gminnych wodociągów

 

147

07.XI.2000 r.

Uchwała Nr XXVI/147/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2000 w sprawie zmian w budżecie na 2000r.

 

146

07.XI.2000 r.

Uchwała Nr XXVI/146/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2000 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w Glinkach gmina Karczew

 

145

07.XI.2000 r.

Uchwała Nr XXVI/145/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2000 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 

144

07.XI.2000 r.

Uchwała Nr XXVI/144/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2000 w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetowej

 

143

07.XI.2000 r.

Uchwała Nr XXVI/143/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2000 w sprawie sprzedaży działki budowlanej położonej w Karczewie przy ul. Lelewela

 

142

07.XI.2000 r.

Uchwała Nr XXVI/142/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2000 w sprawie zasad wynagrodzenia nauczycieli ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekiedy innych składników wynagrodzenia a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

141

07.XI.2000 r.

Uchwała Nr XXVI/141/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

140

07.XI.2000 r.

Uchwała Nr XXVI/140/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 7 listopada 2000 w sprawie przeniesienia w trybie art. 231 §2 KC własności zabudowanej działki na rzecz posiadacza

 

139

03.X.2000 r.

Uchwała Nr XXV/139/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 październik 2000 w sprawie wyboru członka Zarządu Miejskiego w Karczewie

 

138

03.X.2000 r.

Uchwała Nr XXV/138/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 październik 2000 w sprawie zmian w budżecie na 2000r

 

137

03.X.2000 r.

Uchwała Nr XXV/137/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 październik 2000 w sprawie nieodpłatnego nabycia zabudowanych działek położonych w Karczewie Nadbrzeżu Glinkach Sobiekursku

 

136

03.X.2000 r.

Uchwała Nr XXV/136/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 październik 2000 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego

 

135

03.X.2000 r.

Uchwała Nr XXV/135/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 październik 2000 w sprawie nieodpłatnego nabycia oświetlenia ulicznego

 

134

03.X.2000 r.

Uchwała Nr XXV/134/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 październik 2000 w sprawie sprzedaży działek budowlanych pod usługi i produkcję rzemieślniczą na os. Ługi II stanowiących własność Gminy Karczew

 

133

03.X.2000 r.

Uchwała Nr XXV/133/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 październik 2000 w sprawie nadania nazwy ulicy Anielin

 

132

03.X.2000 r.

Uchwała Nr XXV/132/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 październik 2000 w sprawie nadania nazwy ulicy Torfy

 

131

25.VIII.2000 r

Uchwała Nr XXIV/131/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 sierpień 2000 w sprawie zmian w budżecie na 2000r.

 

130

25.VIII.2000 r

Uchwała Nr XXIV/130/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 sierpień 2000 w sprawie rezygnacji p.Macieja Michalaka z członka zarządu

 

129

25.VIII.2000 r

Uchwała Nr XXIV/129/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 sierpień 2000 w sprawie określenia wynagrodzenia burmistrza

 

128

25.VIII.2000 r

Uchwała Nr XXIV/128/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 sierpień 2000 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oś. Ługi II

 

127

25.VIII.2000 r

Uchwała Nr XXIV/127/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 sierpień 2000 w sprawie zwolnienie p.p Sienkiewiczów z opłat czynszu za lokal mieszkalny

 

126

25.VIII.2000 r

Uchwała Nr XXIV/126/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 sierpień 2000 w sprawie zobowiązania zarządu do niewystępowania z wnioskami o wznowienie postępowania o przekształcenie w uż.emerytlnym

 

125

25.VIII.2000 r

Uchwała Nr XXIV/125/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 sierpień 2000 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę działki w Otwocku Wielkim pod droge

 

124

25.VIII.2000 r

Uchwała Nr XXIV/124/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 sierpień 2000 w spr. Sprzedaży działek na osiedlu Ługi II

 

123

25.VIII.2000 r

Uchwała Nr XXIV/123/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 sierpień 2000 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą a.p.p J.Balińskim K.Balińskim T.Balińskim K.Balińska i A.Borkowskim

 

122

25.VIII.2000 r

Uchwała Nr XXIV/122/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 sierpień 2000 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w Glinkach

 

121

25.VIII.2000 r

Uchwała Nr XXIV/121/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 sierpień 2000 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków Komisji spoza Rady

 

120

29.VI.2000 r

Uchwała Nr XXIII/120/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 czerwiec 2000 w sprawie zmian w budżecie na 2000r.

 

119

29.VI.2000 r

Uchwała Nr XXIII/119/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 czerwiec 2000 w sprawie określenia zakresu formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze przedstawionej przez Zarząd Miejski

 

118

29.VI.2000 r

Uchwała Nr XXIII/118/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 czerwiec 2000 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie dofinansowania oraz zabezpieczenia dofinansowania (Hala Sportowa)

 

117

29.VI.2000 r

Uchwała Nr XXIII/117/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 czerwiec 2000 w sprawie upoważnienia Zarządu do ogłoszenia konkursu na dyrektora zakładu budżetowego „Miejska Hala Sportowa”

 

116

29.VI.2000 r

Uchwała Nr XXIII/116/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 czerwiec 2000 w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejska Hala Sportowa w Karczewie

 

115

29.VI.2000 r

Uchwała Nr XXIII/115/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 czerwiec 2000 w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w Glinkach gmina Karczew

 

114

29.VI.2000 r

Uchwała Nr XXIII/114/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 czerwiec 2000 w sprawie sprzedaży działki budowlanej położonej w Karczewie przy ul. Maciejewskiej

 

113

29.VI.2000 r

Uchwała Nr XXIII/113/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 czerwiec 2000 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Karczewie przy ul. Westerplatte.

 

112

19.V.2000 r

Uchwała Nr XXII/112/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 maj 2000 w sprawie zaciągnięcia kredytu przez gminę na realizację zadań z zakresu budowy infrastruktury technicznej (budowa kanalizacji sanit. Wraz  z przykanalikami

 

111

19.V.2000 r

Uchwała Nr XXII/111/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 maj 2000 w sprawie odrzucenia zarzutu w stosunku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ługi II

 

110

19.V.2000 r

Uchwała Nr XXII/110/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 maj 2000 w sprawie uchwały Rady Miejskiej Nr. XX/107/2000 z dn.21.III.2000r. w sprawie odrzucenia zarzutu w stosunku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ługi II w Karczewie

 

109

28.IV.2000 r

Uchwała Nr XXI/109/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwiecień 2000 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy w Karczewie za 1999r.

 

108

28.IV.2000 r

Uchwała Nr XXI/108/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 kwiecień 2000 w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Karczew za 1999r.

 

107

21.III.2000 r

Uchwała Nr XX/107/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marzec 2000 w sprawie odrzucenia zarzutu w stosunku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ługi II

 

106

21.III.2000 r

Uchwała Nr XX/106/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marzec 2000 w sprawie zmian w budżecie na 2000r.

 

105

21.III.2000 r

Uchwała Nr XX/105/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marzec 2000 w sprawie ustalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej

 

104

21.III.2000 r

Uchwała Nr XX/104/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marzec 2000 w sprawie nadania imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Zespołowi Szkół w Karczewie

 

103

21.III.2000 r.

Uchwała Nr XX/103/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marzec 2000  w sprawie zmiany uchwały Nr. XXXIII/138/92 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 grudnia 1992r. w sprawie powołania Zespołu Szkół Zawodowych w Karczewie

 

102

25.I.2000 r.

Uchwała Nr XIX/102/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 styczeń 2000 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Celestynów do porozumienia komunalnego zawartego w dn.19.VI.1993r. pomiędzy Gminami Otwock i Karczew – dotyczącego doprowadzenia ścieków bytowo – gospodarczych z terenu Gminy Celestynów do oczyszczalni ścieków Otwockiego Zakładu Woda i Kanalizacji

 

101

25.I.2000 r.

Uchwała Nr XIX/101/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 styczeń 2000 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej

 

100

25.I.2000 r.

Uchwała Nr XIX/100/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 styczeń 2000 roku w sprawie studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy KARCZEW

 

99

25.I.2000 r.

Uchwała Nr XIX/99/00 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 styczeń 2000 roku w sprawie uchwalenia ustaleń do planu zaopatrzenia w ciepło dla obszaru miasta i gminy Karczew

 

98

30.XII.1999r

Uchwała Nr XVIII/98/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudzień 1999 w sprawie zmian w budżecie na 1999r.

 

97

30.XII.1999r

Uchwała Nr XVIII/97/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudzień 1999  w sprawie ustalenia prowizji sołtysom wsi gm. Karczew

 

96

30.XII.1999r

Uchwała Nr XVIII/96/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudzień 1999 w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

 

95

30.XII.1999r

Uchwała Nr XVIII/95/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudzień 1999  w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

94

30.XII.1999r

Uchwała Nr XVIII/94/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudzień 1999  w sprawie wysokości diet dla radnych oraz członków Komisji spoza Rady

 

93

30.XII.1999r

Uchwała Nr XVIII/93/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudzień 1999 w sprawie wysokości opłaty targowej

 

92

30.XII.1999r

Uchwała Nr XVIII/92/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudzień 1999 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportu na 2000r

 

91

30.XII.1999r

Uchwała Nr XVIII/91/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudzień 1999 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2000r.

 

90

30.XII.1999r

Uchwała Nr XVIII/90/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudzień 1999 w sprawie przyjęcia dotacji celowej od Powiatu

 

89

22.XII.1999r

Uchwała Nr XVII/89/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 grudzień 1999 w sprawie zmian w budżecie na 1999r.

 

88

22.XII.1999r

Uchwała Nr XVII/88/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 grudzień 1999 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

87

22.XII.1999r

Uchwała Nr XVII/87/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 grudzień 1999 w sprawie określenia czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 

86

22.XII.1999r

Uchwała Nr XVII/86/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 grudzień 1999 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej w m. KARCZEW przy ul. Mochnackiego oraz ustanowienia tego prawa w trybie bezprzetargowym

 

85

22.XII.1999r

Uchwała Nr XVII/85/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 grudzień 1999 w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie majątku ruchomego

 

84

14.XII.1999r

Uchwała Nr XVI/84/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 grudzień 1999 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2000r.

 

83

14.XII.1999r

Uchwała Nr XVI/83/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 grudzień 1999 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin „Metropolia Warszawska”

 

82

26.IX.1999r

Uchwała Nr XV/82/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 październik 1999 w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetowej

 

81

26.IX.1999r.

Uchwała Nr XV/81/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 październik 1999 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

Metryka

sporządzono
2016-10-18 przez
udostępniono
2016-10-18 00:00 przez Piotr Przybysz
zmodyfikowano
2020-03-09 14:37 przez Przybysz Piotr
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2039
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.