Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Archiwum 2003
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2003, menu 261 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2003

2003

L.p

 

 Zarządzenie Burmistrza

 

Aktualne/Nie aktualne

66

Nr 66/2003 z dn. 31 grudnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia Inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 

65

Nr 65/2003 z dn. 31 grudnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie  

64

Nr 64/2003 z dn. 30 grudnia 2003r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Karczewa  

63

Nr 63/2003 z dn. 18 grudnia 2003r. w sprawie powołania doraźnej Komisji przetargowej - sprzedaż działki budowlanej nr 315, obr. 08-KW25269  

62

Nr 62/2003 z dn. 18 grudnia 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na bankową obsługę budżetu Gminy Karczew  

61

Nr 61/2003 z dn. 15 grudnia 2003r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2004 rok

 

60

Nr 60/2003 z dn. 28 listopada 2003r. w sprawie powołanie Komisji przetargowej - na wykonanie prac projektowo-kosztorysowych

 

59

Nr 59/2003 z dn. 28 listopada 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok  

58

Nr 58/2003 z dn. 24 listopada 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wywóz nieczystości stałych z obiektów administrowanych przez Gminę Karczew w 2004 roku  

57

Nr 57/2003 z dn. 18 listopada 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont posadzki z dzeszczówek w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Bohaterów Westerplatte 55 w Karczewie  

56

Nr 56/2003 z dn. 14 listopada 2003r. w sprawie zmian w budżecie 2003r.  

55

Nr 55/2003 z dn. 12 listopada 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania - na dostawę paliw płynnych w 2004 roku  

54

Nr 54/2003 z dn. 4 listopada 2003r. w sprawie powołania Komisji do porządkowania dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2002 roku

 

53

Nr 53/2003 z dn. 27 października 2003r. w sprawie wyznaczenia dnia 10 listopada 2003r. dniem wolym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie  

52

Nr 52/2003 z dn. 24 października 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do ponownego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projetowo-kosztorysowej zadania pod nazwą "Adaptacje pomieszczeń piwnicy budynku Przedszkola przy ul. Ks. Bp. Miziołaka na biblioteke publiczną i czytelnię wraz z aktualizacją przyączy  

51

Nr 51/2003 z dn. 24 października 2003r. w sprawie powołania doraźnej Komisji przetargowej do sprzedaży działki budowlanej 1/2 obr. 03-KW13003, przeznzaczonej pod działalność przemysłowo-gospodarczą, położoną w Karczewie przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego  

50

Nr 50/2003 z dn. 15 października 2003r. w sprawie uchylenia odpłatności za kożystanie z powierzchni spotrowej w Miejskiej Hali Sportowej  

49

Nr 49/2003 z dn. 15 października 2003r. w sprawie uchylenia regulaminu konkursu na dyrektora szkoły, przedszkola  

48

Nr 48/2003 z dn. 13 października 2003r. w sprawie powołania doraźnej Komisji przetargowej dot. sprzedaży działki budowalanej Nr 1/2 obr.3

 

47

Nr 47/2003 z dn. 6 października 2003r. w sprawie powołania doraźniej Komisji przetargowej w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczew w trybie bezterminowym, które nie znalazły nabywcy w dwóch kolejnych przetargach  

46

Nr 46/2003 z dn. 29 września 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r.  

45

Nr 45/2003 z dn. 22 września 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania po nazwą "Adaptacje pomieszczeń piwnicy budynku Przedszkola przy ul. Ks. Bp. Miziołaka na biblioteke publiczną i kawiarenkę internetową"

 

44

Nr 44/2003 z dn. 18 września 2003r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Przedszkolu Nr 1 prz ul. Bednarskiej w Karczewie  

43

Nr 43/2003 z dn. 10 września 2003r. w sprawie powołania Komisji do porządkowania dokumentacji z Referendum Ogólnokrajowego - 2003r.  

42

Nr 42/2003 z dn. 10 września 2003r. w sprawie powołania doraźnej Komisji przetargowej dotyczącej sprzedarzy działek budowlanych w dn. 12.09.03r.  

41

Nr 41/2003 z dn. 9 września 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej za zakup opału w sezonie grzewczym 2003/2004 dla pięciu placówek Zamawiającego

 

40

Nr 40/2003 z dn. 5 września 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Karczewie  

39a

Nr 39a/2003 z dn. 1 września 2003r. w sprawie powołania doraźnej Komisji przetargowej (sprzedaż działki ul. Kard. St. Wyszysńskiego  

39

Nr 39/2003 z dn. 29 sierpnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok  

38

Nr 38/2003 z dn. 28 sierpnia 2003r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu budżetu za I półrocze 2003r.  

37

Nr 37/2003 z dn. 28 sierpnia 2003r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim p. Marii Dorocie Kanabus  

36

Nr 36/2003 z dn. 27 sierpnia 2003r. w sprawie powołania Komisji konkursowej  

35

Nr 35/2003 z dn. 27 sierpnia 2003r. w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora szkoły, przedszkola  

34

Nr 34/2003 z dn. 27 sierpnia 2003r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i postępowania przetargu na wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Dojazd do ul Kościuszki w Karczewie   

33

Nr 33/2003 z dn. 26 sierpnia 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do ponownego przygotowania przetargu na całodobowe pełnenie nadzoru nad ekspozycją kotłowni gazopwych oraz instalację centralnego ogrzewania w (sześciu) budynkach gminy Karczew  

32

Nr 32/2003 z dn. 18 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Karczewie  

31

Nr 31/2003 z dn. 13 sierpnia 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni w ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka w Karczewie  

30

Nr 30/2003 z dn. 22 lipca 2003r. w sprawie świadczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

29

Nr 29/2003 z dn. 21 lipca 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowiej (na całodobowe pełnenie nadzoru nad ekspozycją kotłowni gazopwych oraz instalację centralnego ogrzewania w sześciu budynkach gminy Karczew)

 

28

Nr 28/2003 z dn. 21 lipca 2003r. w sprawie powołania doraźnej Komisji przetargowej (sprzedaż działek budowlanych mieszkalnych)  

27

Nr 27/2003 z dn. 16 lipca 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r  

26a

Nr 26a/2003 z dn. 7 lipca 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na modernizację oraz rozbudowę systemu oświertlenia ulicznego Gminy Karczew  

26

Nr 26/2003 z dn. 1 lipca 2003r. w sprawie powołannia Komisji Egzaminacyj dla p. Urszuli Trzaskowskiej  

25

Nr 25/2003 z dn. 1 lipca 2003r. w sprawie powołannia Komisji Egzaminacyj dla p. Małgorzaty Kucharskiej  

24

Nr 24/2003 z dn. 1 lipca 2003r. w sprawie powołannia Komisji Egzaminacyj dla p. Małgorzaty Dąbrowskiej  

23

Nr 23/2003 z dn. 1 lipca 2003r. w sprawie powołannia Komisji Egzaminacyj dla p.Ewy Kardasiewicz  

22

Nr 22/2003 z dn. 1 lipca 2003r. w sprawie powołannia Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Iwony Rębkowskiej,, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   

21

Nr 21/2003 z dn. 27 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok  

20

Nr 20/2003 z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie powołania doraźniej Komisji  

19

Nr 19/2003 z dn. 10 czerwca 2003r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (na wybór Banku, który udzieli kredytu w wys. 2 400 00 zł)  

18

Nr 18/2003 z dn. 10 czerwca 2003r. w sprawie powołania doraźnej Komisji przetargowej (sprzedaż działek)  

17

Nr 17/2003 z dn. 4 czerwca 2003r. w sprawie powołania komisji przetargowej (na wykonanie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na oś. Warszawska)  

16

Nr 16/2003 z dn. 2 czerwca 2003r. w sprawie procedury przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

15

Nr 15/2003 z dn. 2 czerwca 2003r. w sprawie rezygnacji i powołnia nowego członka s kład Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 8 w Otwocku Wielkim  

14

Nr 14/2003 z dn.30 maja 2003r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z powierzchni sportowych w Miejskiej Hali sportowej  

13

Nr 13/2003 z dn. 29 maja 2003r. w sprawie zmian w budżecie na 2003r.

 

12

Nr 12/2003 z dn. 26 maja 2003r. ww sprawie rezygnacji i powołania nowego członka w skład Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 6 w Glinkach  

11

Nr 11/2003 z dn. 20 maja 2003r. w sprawie powołania obwodowych Komisji do spraw reform  

10

Nr 10/2003 z dn. 13 maja 2003r. w sprawie zadań i trybu pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Karczew  

9

Nr 9/2003 z dn. 31 marca 2003r. w sprawie zmian zmian w budżecie na 2003r.  

8

Nr 8/2003 z dn. 28 marca 2003r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rannego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2002 rok  

7

Nr 7/2003 z dn. 26 marca 2003r. w sprawie zmian w budżecie

 

6

Nr 6/2003 z dn. 25 marca 2003r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2003 rok

 

5

Nr 5/2003 z dn. 11 marca 2003r.w sprawie powołania doraźnej Komisji przetargowej (sprzedaż działek)  

4

Nr 4/2003 z dn. 28 lutego 2003r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim p. Marii Dorocie Kanabus  

3

Nr 3/2003 z dn. 27 lutego 2003r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Karczew  

2

Nr 2/2003 z dn. 21 lutego 2003r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla p. Edyty Bedełek, nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

1

Nr 1/2003 z dn. 1 stycznia 2003r. w sprawie zawierania i realizacji umów  

Metryka

sporządzono
2016-10-10 przez
udostępniono
2016-10-10 00:00 przez Elżbieta Dudek
zmodyfikowano
2016-10-13 11:48 przez Dudek Elżbieta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2217
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.