Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały IV Kadencji(2002-2006) (81-161)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(81-161), menu 258 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(81-161)

(81-161)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

Aktualne/Nie aktualne

161

  5.XI.2004

Uchwala Nr XXI/161/2004 w sprawie oddania nieruchomosci gruntowej w dzierzawe, polozonej w Karczewie przy ul. Czestochowskiej, stanowiacej wlasnosc Gminy Karczew.

 

160

  5.XI.2004

Uchwala Nr XXI/160/2004 w sprawie zmiany uchwaly nr XX/152/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 wrze?nia 2004roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedazy napojów alkoholowych zawierajacych powyzej 4,5% alkoholu /z wyjatkiem piwa/, przeznaczonych do spozycia  poza miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprzedazy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych.

 

159

 29.IX.2004

Uchwala Nr XX/159/2004 w sprawie zmian w budzecie na 2004 r.

 

158

 29.IX.2004

Uchwala Nr XX/158/2004 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za dostarczanie wody z gminnych wodociagów na terenach wiejskich  Gminy Karczew na okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r

 

157

 29.IX.2004

Uchwala Nr XX/157/2004 w sprawie: utworzenia specjalnego funduszu dla dyrektorów i nauczycieli za szczególne osiagniecia dydaktyczno-wychowawcze

 

156

 29.IX.2004

Uchwala Nr XX/156/2004 w  sprawie: zamiany nieruchomosci gruntowych pomiedzy Gmina Karczew a Panstwem; Alicja Swierlikowskš, Wanda Perlikowska, Edwardem Kaminskim, Zygmuntem Kaminskim, Witem Kaminskim

 

155

 29.IX.2004

Uchwala Nr XX/155/2004 zmieniajaca uchwale Nr XV / 115 / 2004  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

 

154

 29.IX.2004

Uchwala Nr XX/154/2004 sprawie  zasad zwrotu wydatków za swiadczenia z pomocy spolecznej tj. pomoc rzeczowa (w tym: dozywianie dzieci), zasilki okresowe i zasilki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

 

153

 29.IX.2004

Uchwala Nr XX/153/2004 w sprawie: szczególowych warunków przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze, oraz czesciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak równiez trybu ich pobierania

 

152

 29.IX.2004

Uchwala Nr XX/152/2004 w sprawie: zmiany uchwaly nr XVII/137/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedazy napojów alkoholowych zawierajacych powyzej 4,5% alkoholu /z wyjatkiempiwa/, przeznaczonych do spozycia  poza miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprzedazy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych

 

151

 29.VII.2004 r.

XIX/151/2004 w sprawie  ustalenia wysokosci dodatku specjalnego dla Burmistrza Karczewa

 

150

 29.VII.2004 r.

XIX/150/ 2004 w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu " Osiedla Rzemieslniczego " w Karczewie polozonego miedzy ul. Pilsudskiego, Otwocka i  Zatylna.

 

149

 29.VII.2004 r.

XIX/149/ 2004 w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Karczewie, okreslonego w KW 31120, stanowišcego wlasnosc Gminy Karczew, polozonego miedzy Aleja Jana   Pawla II Ogrodami i przedluzeniem ul. Karczówek.

 

148

 29.VII.2004 r.

XIX/148/ 2004 w sprawie  sprzedazy dzialek budowlanych  przeznaczonych pod    budownictwo  mieszkaniowe (osiedle Zagóry), polozonych w    Karczewie,  stanowiacych wlasnosc Gminy Karczew.

 

147

 29.VII.2004 r.

XIX/147/ 2004 w sprawie zmian w budzecie na 2004r.         1a

 

146

 29.VII.2004 r.

XIX/146/ 2004 w sprawie  zmiany uchwaly Nr XVII/137/ Rady Miejskiej w Karczewie z   dnia 28 maja 2004 roku w sprawie ustalenia liczby punktów   sprzedazy napojów alkoholowych zawierajacych powyzej 4,5%   alkoholu (z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spozycia poza    miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprzedazy oraz zasad   usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedazy i podawania       napojów  alkoholowych.

 

145

17.VI.2004 r.

XVIII/145/2004 w sprawie zaciagniecia kredytu bankowego krótkoterminowego.

 

144

17.VI.2004 r.

XVIII/144/2004 w sprawie otwarcia pomocniczego rachunku bankowego w Banku Ochrony Srodowiska S.A. w Warszawie.

 

143

17.VI.2004 r.

XVIII/143/2004 w sprawie w sprawie zmian w budzecie na 2004r.
Zalacznik nr 1

 

142

28.V.2004 r.

XVII/142/2004 w sprawie wyrazenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomosci o pow. 42000m2 oraz nieruchomosci niezabudowanej o pow. 5344m2 polozonej w Otwocku Malym gm. Karczew, przy ul. Czestochowska 81

 

141

28.V.2004 r.

XVII/141/2004 w sprawie zmian w budzecie na 2004r.

 

140

28.V.2004 r.

XVII/140/2004 w sprawie okreslenia tygodniowego obowišzkowego wymiaru godzin zajec nauczycieli szkól niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela; okreslenia zasad udzielania i rozmiaru znizek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnien od obowiazku realizacji zajec, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela; okreslenia zasad rozliczania tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajec nauczycieli, dla których ustalony plan zajec jest rózny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 

139

28.V.2004 r.

XVII/139/2004 w sprawie przeksztalcenia Technikum Samochodowego dla Doroslych po Zasadniczej Szkole Zawodowej z siedziba w Karczewie w Technikum Uzupelniajace dla Doroslych.

 

138

28.V.2004 r.

XVII/138/2004 w sprawie wyrazenia zgody na umieszczenie miniatury herbu Gminy Karczew na autobusach firmy MINI BUS Spólka Jawna.

 

137

28.V.2004 r.

XVII/137/2004 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedazy napojów alkoholowych zawierajacych powyzej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprzedazy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedazy i podawania napojów alkoholowych.

 

136

27.IV.2004 r.

XVI/136/2004 w sprawie szczególowych zasad i trybu umarzania wierzytelnosci jednostek organizacyjnych Gminy Karczew z tytulu naleznozci pienieznych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w splacaniu tych naleznozci

 

135

27.IV.2004 r.

XVI/135/2004 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Karczewa za 2003 rok

 

134

27.IV.2004 r.

XVI/134/2004 w sprawie wykonania budzetu Gminy za 2003 rok

Zalaczniki: 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2, 3, 4 5

 

133

27.IV.2004 r.

XVI/133/2004 w sprawie zmian w budzecie na 2004r

 

132

27.IV.2004 r.

XVI/132/2004 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gmine Karczew

 

131

27.IV.2004 r.

XVI/131/2004 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkolach prowadzonych przez Gmine Karczew w sprawie realizacji obowiązku przedszkolnego kl. "0"

 

130

27.IV.2004 r.

XVI/130/2004 w sprawie okreslenia granic obwodu Szkoly Podstawowej w Otwocku Wielkim z filia w Nadbrzezu

 

129

27.IV.2004 r.

XVI/129/2004 w sprawie polaczenia w Zespól Szkolno-Przedszkolny Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Otwocku Wielkim z filia szkoly w Nadbrzezu

 

128

27.IV.2004 r.

XVI/128/2004 w sprawie likwidacji Szkoly Podstawowej w Nadbrzezu

 

127

27.IV.2004 r.

XVI/127/2004 w sprawie likwidacji Przedszkola w Nadbrzezu

 

126

27.IV.2004 r.

XVI/126/2004 w sprawie: okreslenia granic obwodu Szkoly Podstawowej im. Batalionów Chlopskich w Glinkach

 

125

27.IV.2004 r.

XVI/125/2004 w sprawie okreslenia granic obwodu Szkoly Podstawowej w Sobiekursku

 

124

27.IV.2004 r.

XVI/124/2004 w sprawie polaczenia w Zespól Szkolno-Przedszkolny Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Sobiekursku

 

123

27.IV.2004 r.

XVI/123/2004 w sprawie okreslenia granic obwodu Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie, ul. Otwocka 13

 

122

27.IV.2004 r.

XVI/122/2004 w sprawie: utworzenia Technikum Samochodowego dla Doroslych po Zasadniczej Szkole Zawodowej z siedziba w Karczewie przy ul. Ks. Kardynala St. Wyszynskiego

 

121

27.IV.2004 r.

XVI/121/2004 w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych

 

120

27.IV.2004 r.

XVI/120/2004 w sprawie: zmiany Uchwaly Nr XV/118/2004 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2004r. w sprawie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa skrzyzowania dróg wojewódzkich nr 801 i 798 z droga powiatowa nr 01235 w Otwocku Malym"

 

119

30.III.2004 r.

XV/119/2004 w sprawie zaciagniecia kredytu bankowego dlugoterminowego na finansowanie biezacych i inwestycyjnych wydatków nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach Gminy

 

118

30.III.2004 r.

XV/118/2004 w sprawie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa skrzyzowania dróg wojewódzkich nr 801 i 798 z droga powiatowa nr 01235 w Otwocku Malym"

 

117

30.III.2004 r.

XV/117/2004 w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2004 rok Zalaczniki: 1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

116

30.III.2004 r.

XV/116/2004 w sprawie powolania gminnej jednostki budzetowej - Grupa Remontowa w Karczewie

 

115

30.III.2004 r.

XV/115/2004 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

 

114

30.III.2004 r.

XV/114/2004 w sprawie wyrazenia zgody na uzywanie miniatury herbu przy materialach prasowych dotyczacych Gminy Karczew w gazecie "Linia Otwocka"

 

113

30.III.2004 r.

XV/113/2004 w sprawie upowaznienia Przewodniczacego Rady Miejskiej w Karczewie do wykonywania czynnosci z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Karczewa

 

112

30.III.2004 r.

XV/112/2004 w sprawie obnizenia wysokosci wskazników procentowych dla ustalenia wysokosci dodatków mieszkaniowych

 

111

30.III.2004 r.

XV/111/2004 w sprawie przekazania Miejsko-Gminnemu Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Karczewie do prowadzenia spraw z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.) oraz upowaznienia kierownika Miejsko Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Karczewie do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zm.)

 

110

17.II.2004 r.

XIV/110/2004 w sprawie przyjecia planów pracy stalych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie

 

109

17.II.2004 r.

XIV/109/2004 w sprawie powolania doraznej Komisji Budzetowej

 

108

17.II.2004 r.

XIV/108/2004 w sprawie zmian w "Mieszkaniowym zasobie Gminy" stanowiacym Zalacznik do uchwaly Nr VII/41/2003 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 kwietnia 2003 r

 

107

17.II.2004 r.

XIV/107/2004 w sprawie wyboru banku do obslugi budzetu Gminy Karczew

 

106

17.II.2004 r.

XIV/106/2004 w w sprawie zaciagniecia kredytu bankowego dlugoterminowego na finansowanie biezacych i inwestycyjnych wydatków nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach gminy
(Uchwala Nr 45/K/04 Kolegium RIO z dn. 17.03.04r. stwierdzilo niewaznosc uchwaly z powodu istotnego naruszenia art. 48 ust 1 pkt 2 oraz art. 49 ust 1 ustawy o finansach publicznych)

 

105

17.II.2004 r.

XIV/105/2004 w sprawie zamiaru okreslenia granic obwodu Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim z filia szkoly w Nadbrzezu

 

104

17.II.2004 r.

XIV/104/2004 w sprawie zamiaru ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkolach prowadzonych przez Gmine Karczew w sprawie realizacji obowiazku przedszkolnego kl. "0"

 

103

17.II.2004 r.

XIV/103/2004 w w sprawie zamiaru ustalenia sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gmine Karczew

 

102

17.II.2004 r.

XIV/102/2004 w w sprawie zamiaru polaczenia w Zespól Szkolno-Przedszkolny Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Otwocku Wielkim z filia szkoly w Nadbrzezu

 

101

17.II.2004 r.

XIV/101/2004 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Nadbrzezu

 

100

17.II.2004 r.

XIV/100/2004 w sprawie zamiaru okreslenia granic obwodu Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w Sobiekursku

 

99

17.II.2004 r.

XIV/99/2004 w sprawie zamiaru okreslenia granic obwodu Szkoly Podstawowej im. Batalionów Chlopskich w Glinkach

 

98

17.II.2004 r.

XIV/98/2004 w sprawie zamiaru okreslenia granic obwodu Szkoly Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Karczewie, ul. Otwocka 13

 

97

17.II.2004 r.

XIV/97/2004 w sprawie zamiaru polaczenia w Zespól Szkolno-Przedszkolny Szkoly Podstawowej i Przedszkola w Sobiekursku

 

96

30.XII.2003 r.

XIII/96/2003 w sprawie odwolania Sekretarza Gminy Karczew

 

95

30.XII.2003 r.

XIII/95/2003 zmieniajaca uchwale w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych w 2004 roku

 

94

30.XII.2003 r.

XIII/94/2003 zmieniajaca uchwale w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci w 2004 roku

 

93

30.XII.2003 r.

XIII/93/2003 w sprawie zmian w budzecie na 2003r.

 

92

30.XII.2003 r.

XIII/92/2003 w sprawie zaciagniecia kredytu bankowego

 

91

16.XII.2003 r.

XII/91/2003 w sprawie zmian w budzecie

 

90

16.XII.2003 r.

XII/90/2003 w sprawie uchyleniaw sprawie uchylenia uchwaly Nr XI/79/2003 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie udzielenia poreczenia pozyczki zaciaganej przez Ochotnicza Straz Pozarna w Karczewie na zakup samochodu pozarniczego

 

89

16.XII.2003 r.

XII/89/2003 w sprawie sprzedazy dzialki przeznaczonej pod zielen publiczna, polozona w Karczewie przy ul. Ks. Kard. Wyszynskiego stanowiaca wlasnosc Gminy Karczew

 

88

16.XII.2003 r.

XII/88/2003 w sprawie sprzedazy dzialki budowlanej przeznaczonej pod zabudowe handlowo-uslugowš, polozonš w Karczewie przy ul. Czestochowskiej stanowišcej wlasnosc Gminy Karczew

 

87

16.XII.2003 r.

XII/87/2003 w sprawie okreslenia wysokosci stawek oplaty targowej nz 2004 rok

 

86

16.XII.2003 r.

XII/86/2003 w sprawie podatku od posiadania psów

 

85

16.XII.2003 r.

XII/85/2003 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych na 2004r.

 

84

16.XII.2003 r.

XII/84/2003 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na 2004r.

 

83

03.XI.2003 r.

XI/83/2003 w sprawie regulaminu korzystania z placu zabaw

 

82

03.XI.2003 r.

XI/82/2003 w sprawie przystapienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karczew dla terenu oznaczonego w planie zagospodarowania symbolem VI we wsi Otwock Wielki przy ul. Polnej oznaczonej nr ewid. 1627

 

81

03.XI.2003 r.

XI/81/2003 w sprawie przystapienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Karczewa dla dzialek polozonych w obrebach 09 i 10 oznaczonych w obowiazujacym planie symbolami K20ZPP, K10URP, K10aUH, A16ZPI, K10bURP, K14aUR, k14aUHT

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Przemysław Mich
zmodyfikowano
2020-03-05 11:37 przez Mich Przemysław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2196
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.