Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały IV Kadencji(2002-2006) (162-242)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(162-242), bieżące, menu 257 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(162-242)

(162-242)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

Aktualne/Nie aktualne

242

 27.IX.2005

Uchwala Nr XXXII/242/2005 w sprawie zmian w budzecie na 2005 r.  

 

241

 27.IX.2005

Uchwala Nr XXXII/241/2005 w sprawie: przedluzenia umowy bezplatnego uzyczenia czesci budynku o   powierzchni uzytkowej 350 m2 polozonego w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28, oraz budynku o powierzchni uzytkowej 250 m2 polozonego we wsi Sobiekursk gm. Karczew, które to budynki stanowia   wlasnosc Gminy Karczew z poprzednim uzytkownikiem tj. Samodzielnym Publicznym Zespolem Zakladów Lecznictwa Otwartego w Karczewie.      zal

 

240

 27.IX.2005

Uchwala Nr XXXII/240/2005 w sprawie: oddania nieruchomosci gruntowej w dzierzawe, polozonej w Glinkach, stanowiacej wlasnosc Gminy Karczew.      zal

 

239

 27.IX.2005

Uchwala Nr XXXII/239/2005 w sprawie:  sprzedazy nieruchomosci gruntowej - dz. ew. nr 101/5 w obr. 5, polozonej w Karczewie.      zal

 

238

 27.IX.2005

Uchwala Nr XXXII/238/2005  w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

 

237

 27.IX.2005

Uchwala Nr XXXII/237/2005 w sprawie sprawie: projektu rozporzadzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina Srodkowej Wisly w czesci polozonej w województwie mazowieckim. 

 

236

 30.VIII.2005

Uchwala Nr XXXI/236/2005 w sprawie przekazania prawa do eksploatacji czesci budynku bylego pawilonu handlowego polozonego na dzialkach nr nr ewid.: 110,111, obreb 24 w Karczewie, stanowiacego wlasnosc Gminy Karczew.

 

235

 30.VIII.2005

Uchwala Nr XXXI/235/2005 w sprawie zmian w budzecie na 2005 r.  zal 1 2 3

 

234

 30.VIII.2005

Uchwala Nr XXXI/234/2005 w sprawie zaciagniecia pozyczki od Skarbu Panstwa na finansowanie biezacych wydatków nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach Gminy.

 

233

 30.VIII.2005

Uchwala Nr XXXI/233/2005 w sprawie zmian w budzecie na 2005 r.

 

232

 30.VIII.2005

Uchwala Nr XXXI/232/2005 w sprawie zmian w budzecie na 2005 r.

 

231

 30.VIII.2005

Uchwala Nr XXXI/231/2005 w sprawie ustalenia wysokosci diet dla radnych.

 

230

 30.VIII.2005

Uchwala Nr XXXI/230/2005 w sprawie w sprawie trybu postepowania o udzielenie dotacji.

 

229

 30.VIII.2005

Uchwala Nr XXXI/229/2005 w sprawie  sprostowania bledu pisarskiego uchwaly Nr XL/238/2002 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 marca 2002 roku w sprawie przeksztalcenia szkól tworzacych Zespól Szkól im. Ks. Kard. Stefana Wyszynskiego w Karczewie.

 

228

 30.VIII.2005

Uchwala Nr XXXI/228/2005 w sprawie w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkolach prowadzonych przez Gmine Karczew w celu  realizacji obowiazku przedszkolnego kl. "0".

 

227

 30.VIII.2005

Uchwala Nr XXXI/227/2005 w sprawie sprzedazy dzialek o nr nr ew.: 32/4, 32/5, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/8, 81/9, 81/10,81/11, 81/12, 81/13, 81/14, 81/15, 81/16 w obr. 10 polozonych w  Karczewie, stanowiacych wlasnosc Gminy Karczew.   zal 1

 

226

 30.VIII.2005

Uchwala Nr XXXI/226/2005 w sprawie w sprawie: sprzedazy dzialki o nr ew. 184 w obr. 4, polozonej w Karczewie, stanowiacej wlasnosc Gminy Karczew.   zal 1

 

225

 30.VIII.2005

Uchwala Nr XXXI/225/2005 w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Osrodkowi Samopomocy Srodowiskowej w Karczewie.    zal 1

 

224

 30.VI.2005

Uchwala Nr XXX/224/2005 w sprawie zmian w budzecie na 2005r.   zal 1 2

 

223

 30.VI.2005

Uchwala Nr XXX/223/2005 w sprawie zmiany uchwaly Nr XL/238/2002 Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 2 marca 2002r. w sprawie przeksztalcenia szkól tworzacych Zespól Szkól im. Ks. Kard. Stefana Wyszynskiego w Karczewie.

 

222

 23.V.2005

Uchwala Nr XXIX/222/2005  w sprawie zaciagniecia kredytu bankowego dlugoterminowego na finansowanie biezacych wydatków nie znajdujacych pokrycia w planowanych dochodach Gminy.

 

221

  23.V.2005

Uchwala Nr XXIX/221/2005 w sprawie zmian w budzecie na 2005 r.

 

220

  23.V.2005

Uchwala Nr XXIX/220/2005  w sprawie najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartosci jednego punktu w zlotych dla pracowników administracji i obslugi jednostek organizacyjnych Gminy Karczew, tj. pracowników administracji i obslugi placówek oswiatowych, Grupy Remontowej i Miejskiej Hali Sportowej.

 

219

  23.V.2005

Uchwala Nr XXIX/219/2005 w sprawie w sprawie przystapienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego

 

218 

  23.V.2005

Uchwala Nr XXIX/218/2005 w sprawie: w sprawie:  sprzedazy dzialki o nr ew. 1/4 obr. 3 stanowiacych wlasnosc Gminy Karczew.

 

217

  23.V.2005

Uchwala Nr XXIX/217/2005 w sprawie: wyrazenia zgody na przeniesienie wlasnosci nieruchomosci gruntowej na rzecz "Komunalnego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej"  Sp. z o.o. z siedziba w Karczewie.
uzasadnienie

 

216

  23.V.2005

Uchwala Nr XXIX/216/2005 w sprawie okreslenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakladów gastronomicznych i zakladów uslugowych dla ludnosci na terenie miasta i gminy Karczew.

 

215

  28.IV.2005

Uchwala Nr XXVIII/215/2005 w sprawie rozpatrzenia  skargi na dzialanie Burmistrza Karczewa zlozonej przez Panstwa Bozene i Dariusza Rykalów.

 

214

  28.IV.2005

Uchwala Nr XXVIII/214/2005 w sprawie: zmian w budzecie na 2005 r.  zal 1 2 3 4

 

213

 28 IV.2005

Uchwala Nr XXVIII/213/2005  w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Karczewa za 2004 rok.

 

212

 28 IV.2005

Uchwala Nr XXVIII/212/2005  w sprawie:  wyboru  lawników do Sadu Okregowego Warszawa-Praga w Warszawie.

 

211

 28 IV.2005

Uchwala Nr XXVIII/211/2005 w sprawie: w sprawie: zmiany uchwaly Nr X/70/2003 Rady Miejskiej w Karczewie
w sprawie wyboru lawników do Sadu Okregowego w Warszawie.

 

210

 28 IV.2005

Uchwala Nr XXVIII/210/2005 w sprawie: w sprawie oddania  nieruchomosci gruntowej w dzierzawe, polozonej w Karczewie przy ul.Zaboklickiego.

 

209

 28 IV.2005

Uchwala Nr XXVIII/209/2005 w sprawie: w sprawie oddania  nieruchomosci gruntowej w dzierzawe, polozonej w Karczewie przy ul.Rynek Zygmunta Starego.

 

208

 28 IV.2005

Uchwala Nr XXVIII/208/2005 w sprawie: w sprawie: okreslenia granic obwodu Szkoly Podstawowej w Otwocku Wielkim im. Jana Pawla II.

 

207

 28 IV.2005

Uchwala Nr XXVIII/207/2005 w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gmine Karczew.

 

206 

 28 IV.2005

Uchwala Nr XXVIII/206/2005 w sprawie: w sprawie: likwidacji Filii Szkoly Podstawowej w Nadbrzezu wchodzšcej w sklad Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim.

 

205

 28 IV.2005

Uchwala Nr XXVIII/205/2005 w sprawie: zmiany  uchwaly Nr XXVI/195/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 lutego 2005 roku dotyczacej przyjecia regulaminu na rok 2005 okreslajacego wysokosc oraz szczególowe warunki przyznawania i wyplacania dodatków do  wynagrodzenia  zasadniczego oraz szczególowych warunków obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zastepstw nauczycieli.

 

204

 28 IV.2005

Uchwala Nr XXVIII/204/2005 w sprawie: reasumpcji uchwaly Nr XXVII/201/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marca 2005 roku.

 

203

 30.III.2005

Uchwala  Nr XXVII/203/2005 w sprawie: w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2005 rok. opis zal wydatki dochody 1a 2 3 4 5 6 7 8

 

202

 30.III.2005

Uchwala  Nr XXVII/202/2005 w sprawie: w sprawie: przyjecia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Karczew.

 

201

 30.III.2005

Uchwala  Nr XXVII/201/2005 w sprawie: przyjecia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkól, dyrektorom zespolów, zespolów szkolno-przedszkolnych oraz przedszkoli.

 

200

  28.II.2005

Uchwala Nr XXVI/200/2005 w sprawie: zatwierdzenia zmiany  Statutu Samodzielnego  Publicznego Zespolu Zakladów Lecznictwa Otwartego  w Karczewie.

 

199

  28.II.2005

Uchwala Nr XXVI/200/2005 w sprawie: przyjecia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Karczewie.

 

198

  28.II.2005

Uchwala Nr XXVI/198/2005 w sprawie: powolania doraznej Komisji Budzetowej.

 

197

  28.II.2005

Uchwala Nr XXVI/197/2005 w sprawie powolania Zespolu ds. wyboru lawników.

 

196

  28.II.2005

Uchwala Nr XXVI/196/2005 w sprawie: nadania statutu Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Karczewie

 

195

  28.II.2005

Uchwala Nr XXVI/195/2005 w sprawie: przyjecia regulaminu na rok 2005 okreslajacego wysokosc oraz szczególowe warunki przyznawania i wyplacania dodatków do  wynagrodzenia zasadniczego oraz szczególowych warunków obliczania i wyplacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraznych zastepstw nauczycieli

 

194

  15.II.2005

Uchwala Nr XXV/194/2005 w sprawie: najnizszego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i warto?ci jednego punktu w zlotych dla pracowników administracji i obslugi jednostek organizacyjnych  Gminy Karczew

 

193

  15.II.2005

Uchwala Nr XXV/193/2005  w sprawie: zamiaru likwidacji Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim a w nim: Szkoly Podstawowej im. Jana Pawla II w Otwocku Wielkim Gminnego Przedszkola w Otwocku Wielkim

 

192

  04.II.2005

Uchwala Nr XXIV/192/2005 w sprawie: zmiany uchwaly Nr XXI/165/2004 Rady Miejskiej w Karczewie
w sprawie zmiany oplaty za swiadczenia prowadzonych przez Gmine Karczew gminnych przedszkoli publicznych 

 

191

  04.II.2005

Uchwala Nr XXIV/191/2005 w sprawie: zamiaru likwidacji Filii Szkoly Podstawowej w Nadbrzezu wchodzacej w skd Zespolu  Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim

 

190

  04.II.2005

Uchwala Nr XXIV/190/2005 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie wody opadowej lub
roztopowej do kanalizacji deszczowej w Karczewie na okres od 01 kwietnia 2005 roku do 31 marca 2006 roku

 

189

  04.II.2005

Uchwala Nr XXIV/189/2005 w sprawie: zmiany tresci § 3 ust. 1 uchwaly Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXII/176/2004 dot. okreslenia wysokosci stawek oplaty targowej na 2005 rok

 

188

  04.II.2005

Uchwala Nr XXIV/188/2005 w sprawie: zmiany uchwaly Nr XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 9 grudnia 2004r. dot. okreslenia wysokosci stawek podatku
od nieruchomosci na 2005 rok

 

187

  04.II.2005

Uchwala Nr XXIV/187/2005 w sprawie postepowania naprawczego finansów Gminy

 

186

 29.XII.2004

Uchwala Nr XXIII/186/2004 w sprawie zmian w budzecie na 2004 r.

 

185

 29.XII.2004

Uchwala Nr XXIII/185/2004 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych.

 

184

 29.XII.2004

Uchwala Nr XXIII/184/2004 w sprawie: podzialu srodków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli na 2005 rok

 

183

 29.XII.2004

Uchwala Nr XXIII/183/2004 w sprawie: zmiany uchwaly Nr XXI/165/2004 Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie zmiany oplaty za swiadczenia prowadzonych przez Gmine Karczew  gminnych przedszkoli publicznych.

 

182

 29.XII.2004

Uchwala Nr XXIII/182/2004 zmieniająca uchwale w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych w 2005 roku.

 

181

 29.XII.2004

Uchwala Nr XXIII/181/2004 w sprawie: przyjecia rocznego programu  wspólpracy Gminy Karczew
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzialalnosc pozytku publicznego w 2005 roku.

 

180

 29.XII.2004

Uchwala Nr XXIII/180/2004 w sprawie: przedluzenia umowy najmu na pomieszczenia piwnicy o powierzchni 300 m2, polozone w budynku przy ul. Widok 2 w Karczewie, który stanowi wlasnosc Gminy Karczew.

 

179

 29.XII.2004

Uchwala Nr XXIII/179/2004 w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony srodowiska dla Gminy Karczew
na lata 2004 - 2010.

 

178

 29.XII.2004

Uchwala Nr XXIII/178/2004 w sprawie: uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Karczew
na lata 2004 - 2011.

 

177

 29.XII.2004

Uchwala Nr XXIII/177/2004 w sprawie: przyjecia Strategii Zrównowazonego Rozwoju Gminy Karczew.

 

176

 9.XII.2004

Uchwala Nr XXII/176/2004 w sprawie okreslenia wysokosci stawek oplaty targowej na 2005 rok

 

175

 9.XII.2004

Uchwala Nr XXII/175/2004 w sprawie podatku od posiadania psów

 

174

 9.XII.2004

Uchwala Nr XXII/174/2004 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodków transportowych w 2005 roku

 

173

 9.XII.2004

Uchwala Nr XXII/173/2004 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na 2005r

 

172

 9.XII.2004

Uchwala Nr XXII/172/2004 w sprawie zmian w budzecie na 2004 r.

 

171

 9.XII.2004

Uchwala Nr XXII/171/2004  w sprawie: zatwierdzenia zmiany  Statutu Samodzielnego  Publicznego  
Zespolu Zakladów Lecznictwa Otwartego  w Karczewie

 

170

 9.XII.2004

Uchwala Nr XXII/170/2004 w sprawie ustalenia polityki czynszowej

 

169

 9.XII.2004

Uchwala  Nr XXII/169/2004 w sprawie wykupu przez Gmine Karczew dzialki nr 624 w obr. 13 o pow. 63 m.kw. polozonej w pasie drogowym ulicy Krakowskiej w m.Karczew - KW 11519, stanowiacej wlasnosc osoby fizycznej

 

168 

 9.XII.2004

Uchwala Nr XXI/168/2004 w sprawie: odwolania lawnika Sadu Rejonowego w Otwocku

 

167

 9.XII.2004

Uchwala Nr XXII/167/2004 w sprawie reasumpcji uchwaly Nr XXI/165/2004 Rady Miejskiej  w Karczewie z dnia 5 listopada 2004 roku

 

166

  5.XI.2004

Uchwala Nr XXI/166/2004 w sprawie zmian w budzecie na 2004 r.  zal 1 2 3 4 5

 

165

  5.XI.2004

Uchwala Nr XXI/165/2004 w sprawie zmiany oplaty za Swiadczenia prowadzonych przez Gmine Karczew gminnych przedszkoli publicznych

 

164

  5.XI.2004

Uchwala Nr XXI/164/2004 w sprawie sprzedazy dzialki nr 130/1 z obr. 04 polozonej w Karczewie, stanowiacej wlasnosc Gminy Karczew

 

163

  5.XI.2004

Uchwala Nr XXI/163/2004 w sprawie sprzedazy dzialek budowlanych  przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (osiedle Czestochowska),polozonychw Karczewie, stanowiacych wlasnosc Gminy Karczew.

 

162

  5.XI.2004

Uchwala Nr XXI/162/2004 w sprawie oddania  nieruchomosci gruntowej w dzierzawe, polozonej w Karczewie przy ul. Rynek Zygmunta Starego, stanowiacej    wlasnosc Gminy Karczew.

 

Metryka

sporządzono
2016-10-07 przez
udostępniono
2016-10-07 00:00 przez Przemysław Mich
zmodyfikowano
2020-03-06 12:57 przez Mich Przemysław
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1900
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.