Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Zarządzenia Burmistrza Archiwum 2005
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2005, menu 230 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2005

2005

 L.p

Zarządzenie Burmistrza

Aktualne/Nie aktualne

131

Nr 131/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia opłaty stałej za eksploatację wodomierza

 

130

Nr 130/2005 z dnia 30  grudnia 2005r. w sprawie: powierzenie Grupie Remontowej w Karczewie zadań dotyczących pobierania czynszu od najemców gminnych mieszkań komunalnych.

 

129

Nr 129/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

128

Nr 128/2005 z dn. 28 grudnia 2005r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniach 28-30 grudnia 2005r

 

127

Nr 127/2005 z dnia 23 grudnia 2005r. sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

126

Nr 126/2005 z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

125

Nr 125/2005 z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych polegającą na tankowaniu pojazdów Zamawiającego na stacji paliw wykonawcy.

 

124

Nr 124/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

123

Nr 123/2005 z dn. 19 grudnia 2005r. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 

122

Nr 122/2005 z dn. 14 grudnia 2005r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniu 14 grudnia 2005r.

 

121

Nr 121/2005 z dn. 13 grudnia 2005r. w sprawie uaktualnienia podstawy prawnej wydania regulaminu premiowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 

120

Nr 120/2005 z dn. 13 grudnia 2005r. sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego  w Karczewie

 

119

Nr 119/2005 z dn. 9 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

118

Nr 118/2005 z dn. 7 grudnia 2005r. w sprawie w sprawie: rozliczenia zwrotu wydatków poniesionych na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

 

117

Nr 117/2005 z dn. 6 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elżbiety Olszanko nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

116

Nr 116/2005 z dn. 6 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Grażyny Trzaskowskiej nauczycielki ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

115

Nr 115/2005 z dn. 6 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Siciarz-Maj nauczycielki ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

114

Nr 114/2005 z dn. 6 grudnia 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Karczew oraz Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie oraz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdrze wraz z opieką nad uczniami i dziećmi, w okresie od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

113

Nr 113/2005 z dn. 5 grudnia 2005r. w sprawie sporządzenia inwentaryzacji we wszystkich jednostkach budżetowych na koniec roku 2005.

 

112

Nr 112/2005 z dn. 2 grudnia 2005r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej.

 

111

Nr 111/2005 z dn. 25 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

110

Nr 110/2005 z dn. 18 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r

 

109

Nr 109/2005 z dn. 17 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

108

Nr 108/2005 z dn. 16 listopada 2005r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniach 21-23 listopada 2005r.

 

107

Nr 107/2005 z dn. 15 listopada 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych, w okresie od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

106

Nr 106/2005 z dn. 15 listopada 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz nieczystości stałych z obiektów administrowanych przez Gminę Karczew, w okresie od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

105

Nr 105/2005 z dn. 15 listopada 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew, w okresie od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.  

104

Nr 104/2005 z dn. 14 listopada 2005r. w sprawie projektu uchwały budżetowej.  

103

Nr 103/2005 z dn. 7 listopada 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej  przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 10.000.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie koncesji na roboty budowlane polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w budynku byłego pawilonu, zlokalizowanego przy ul. Widok w Karczewie, dz. nr. ewid. 110, 111 obr. 24 - Kw 9792, w celu uruchomienia na piętrze budynku, funkcji publicznej tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Natomiast parter i część piwnic budynku pozostanie w dyspozycji koncesjonariusza, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/236/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 sierpnia 2005 r.  

102

Nr 102/2005 z dn. 2 listopada 2005r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniu 4 listopada 2005r.  

101

Nr 101/205 z dn. 31 października 2005r.w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.  

100

Nr 100/2005 z dn. 19 października 2005r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej.  

99

Nr 99/2005 z dn. 19 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.  

98

Nr 98/2005 z dn. 18 października 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i rozładunek węgla, koksu i miału węglowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.  

97

Nr 97/2005 z dn. 17 października 2005r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2005 roku.  

96

Nr 96/2005 z dn. 14 października 2005r. w sprawie wprowadzenia procedury organizowania i przeprowadzania naboru na wolne stanowiska kierownicze i urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Karczew.  

95

Nr 95/2005 z dn.10 października 2005r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 37/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego   w Karczewie oraz jednostki organizacyjne Gminy Karczew.

 

94

Nr 94/2005 z dn. 7 października 2005r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniu 10, 12 października 2005r.

 

93

Nr 93/2005 z dn. 30 września 2005r.w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

92

Nr 92/2005 z dn. 29 września 2005r.  w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Karczewie  i  Obwodowej  Komisji Wyborczej Nr 2 w Karczewie.

 

91

Nr 91/2005 z dn. 29 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 90

Nr 90/2005 z dn. 28 września 2005r. w sprawie: w sprawie: odwołania p. Marii Samsel  ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Karczewie  i  p. Piotra Trzaskowskiego ze składu Obwodowej  Komisji Wyborczej Nr 2 w Karczewie.

 

 89

Nr 89/2005 z dn. 19 września 2005r. w sprawie: zmian w budżecie na 2005 r.

 

 88

Nr 88/2005 z dn. 15 września 2005r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla  przeprowadzenia wyborów Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9  października 2005 roku

 

 87

Nr 87/2005 z dn. 14 września 2005r. upoważnienia Naczelnika Rozwoju Gospodarczego i Strategii do zastępowania Burmistrza w dniu 16 września 2005r.

 

 86

Nr 86/2005 z dn.1 września 2005r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla  przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku.

 

 85

Nr 85/2005 z dn. 1 września 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 56/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Lokalnego.

 

 84

Nr 84/2005 z dn.31 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 83

Nr 83/2005 z dn.29 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku szkoły i oceny stanu technicznego obiektów wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Filią Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu. Jednocześnie zadaniem niżej wymienionej komisji jest przejęcie i przekazanie majątku Burmistrzowi Karczewa.

 

 82

Nr 82/2005 z dn.29 sierpnia 2005r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu budżetu.

 

 81

Nr 81/2005 z dn.26 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 80

Nr 80/2005 z dn.25 sierpnia 2005r.w sprawie powołania Komisji rozpatrującej oferty na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdrze przy ul. Majowej 17/19.

 

 79

Nr 79/2005 z dn.25 sierpnia 2005r. w sprawie: przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty na rok 2005.

 

 78

Nr 78/2005 z dn.24 sierpnia 2005r. w sprawie: zadań Komisji przyznającej pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

 

 77

Nr 77/2005 z dn.23 sierpnia 2005r.w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkolno Przedszkolnym z Filią w Nadbrzeżu, oraz powołania Komisji zdawczo odbiorczej do przekazania Filii w Nadbrzeżu do Urzędu Miejskiego w Karczewie.

 

 76

Nr 76/2005 z dn.22 sierpnia 2005r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie do prowadzenia spraw z zakresu ustawy z dnia    22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej.

 

 75

Nr 75/2005 z dn.5 sierpnia 2005r. w sprawie regulaminu premiowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 

 74

Nr 74/2005 z dn.27 lipca 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005r.

 

 73 

Nr 73/2005 z dn.27 lipca 2005r. w sprawie instrukcji kontroli wewnętrznej dowodów finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 

 72

Nr 72/2005 z dn.20 lipca 2005r.w sprawie: powołania Komisji rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty na rok 2005r.

 

 71

Nr 71/2005 z dn.20 lipca 2005r.w sprawie anulowania Zarządzenia Nr 9/2004 Burmistrza Karczewa z dnia 03 lutego 2004r.

 

 70

Nr 70/2005 z dn. 12 lipca 2005r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty na rok 2005.

 

 69

Nr 69/2005 z dn.12 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agnieszki Piotrowskiej-Jobda nauczycielki ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

 68

Nr 68/2005 z dn.12 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla  Pani Alicji Świerlikowskiej, nauczycielki ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

 67

Nr 67/2005 z dn.12 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Grzegorza Parzycha,nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

 66

Nr 66/2005 z dn.12 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Tomasza Lubasa,nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

 65

Nr 65/2005 z dn.12 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Igora Podeszfińskiego, nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

 64

Nr 64/2005 z dn.12 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Pawła Łyżwy,nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

 

 63

Nr 63/2005 z dn. 7 lipca 2005r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2005 Burmistrza Karczewa z dnia 05 lipca 2005 r. dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Karczew oraz  Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opieką nad uczniami, w okresie od dnia 01 września 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

 

 62

Nr 62/2005 z dn. 05 lipca 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro,w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Karczew oraz  Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opieką nad uczniami, w okresie od dnia 01 września 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

 

 61

Nr 61/2005 z dn. 01 lipca 2005r. w sprawie podziału planu wydatków środków żywności w placówkach oświatowych w roku 2005.

 

 60

Nr 60/2005 z dn. 01 lipca 2005r. w sprawie: udostępnienia pomieszczenia w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie przy ul. Warszawskiej 28 na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie.

 

 59

Nr 59/2005 z dn. 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 58

Nr 58/2005 z dn. 30 czerwca 2005r.w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w okresie:
-od 4 lipca 2005r do 14 lipca 2005r.
-od 21 lipca 2005r do 22 lipca 2005r.
upoważnienia Skarbnika Gminy Karczew do zastępowania Burmistrza w okresie:
-od dnia 25 lipca 2005 roku do dnia 26 lipca 2005 roku.

 

 57

Nr 57/2005 z dn. 28 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 56

Nr 56/2005 z dn. 27 czerwca 2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Lokalnego.

 

 55

Nr 55/2005 z dn. 15 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku.

 

 54

Nr 54/2005 z dn. 10 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji do sporządzenia wykazu publicznych dróg gminnych.

 

 53

Nr 53/2005 z dn. 8 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 52

Nr 52/2005 z dn. 7 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali.

 

 51

Nr 51/2005 z dn. 2 czerwca 2005r.  w sprawie przeprowadzenia kontroli w placówkach przedszkolnych.

 

 50

Nr 50/2005 z dn. 31 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 49

Nr 49/2005 z dn. 31 maja 2005r. w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali.

 

 48

Nr 48/2005 z dn. 25 maja 2005r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniu 30 maja 2005r.

 

 47

Nr 47/2005 z dn. 25 maja 2005r. w sprawie zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejskiej Hali Sportowej, Grupy Remontowej w Karczewie.

 

 46

Nr 46/2005 z dn. 25 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 45

Nr 45/2005 z dn. 19 maja 2005r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku.

 

 44

Nr 44/2005 z dn. 13 maja 2005r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w okresie od 16 maja 2005r do 4 maja 2005r.

 

 43

Nr 43/2005 z dn.12 maja 2005r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania wezwań do składania wyjaśnień i postanowień wydawanych przez Urząd Miejski w Karczewie.

 

 42

Nr 42/2005 z dn.  12 maja 2005r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania zaświadczeń z upoważnienia Burmistrza w zakresie podatków.

 

 41

Nr 41/2005 z dn. 5 maja 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 40

Nr 40/2005 z dn. 2 maja 2005r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Spraw Obywatelskich do zastępowania Burmistrza w dniu 4 maja 2005r.

 

 39

Nr 39/2005 z dn. 28 kwietnia 2005r. w sprawie: zadań Komisji przyznającej pomoc materialną o charakterze socjalnym dla  uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew.

 

 38

Nr 38/2005  z dn. 28 kwietnia 2005r. w sprawie: powołania Komisji przyznającej pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew.

 

 37

Nr 37/2005 z dn. 27 kwietnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Witak, nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

 36

Nr 36/2005 z dn. 26 kwietnia 2005r. w sprawie  budżetów jednostek oświatowych objętych zmianami Zarządzenia Nr 25/2005.

 

 35

Nr 35/2005 z dn.26 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 34

Nr 34/2005 z dn. 15 kwietnia 2005r. w sprawie przekazania jednostkom oświatowym budżetów na 2005 rok.

 

 33

Nr 33/2005 z dn. 15 kwietnia 2005r. w sprawie ustanowienia "Dnia Przedszkolaka" w gminie Karczew.

 

 32

Nr 32/2005 z dn. 14 kwietnia 2005r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy na 2005 rok.

 

 31

Nr 31/2005 z dn. 7 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 30

Nr 30/2005 z dn. 6 kwietnia 2005r. w sprawie kontroli problemowej w Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie.

 

 29

Nr 29/2005 z dn. 5 kwietnia 2005r. w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w okresie od 11 kwietnia 2005r do 12 kwietnia 2005r.

 

 28

Nr 28/2005 z dn. 5 kwietnia 2005r. sprawie: wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz wszystkich jednostek organizacyjnych.

 

 27 

Nr 27/2005 z dn. 5 kwietnia 2005r. w sprawie: przekazania obsługi finansowej do placówek oświatowych.

 

 26

Nr 26/2005 z dn. 31 marca 2005r. w  sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Karczew do zastępowania Burmistrza  w dniu 1 kwietnia 2005r.

 

 25

Nr 25/2005 z dn. 30 marca 2005r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr 7/2001 Zarządu Miejskiego w Karczewie z dnia 8 marca 2001 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół, zespołu szkół i przedszkoli.

 

 24

Nr 24/2005 z dn. 30 marca 2005r.w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2004r.

 

 23

Nr 23/2005 z dn. 24 marca 2005r.w sprawie zagrożenia powodziowego.

 

 22

Nr 22/2005 z dn. 23 marca 2005r.w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Nr2 w Karczewie.

 

 21

Nr 21/2005 z dn. 22 marca 2005r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Karczewie.

 

 20

Nr 20/2005 z dn. 21 marca 2005r. w sprawie zagrożenia powodziowego.

 

 19

Nr 19/2005 z dn. 21 marca 2005r. w sprawie zagrożenia powodziowego.

 

 18

Nr 18/2005 z dn. 10 marca 2005r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2005r.

 

 17

Nr 17/2005 z dn. 2 marca 2005r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w okresie od 3 marca 2005r do 4 marca 2005r.

 

 16

Nr 16/2005 z  dn 1 marca 2005r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 

 15

Nr 15/2005 z dn. 28 lutego 2005r. w sprawie zmian Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejskiej Hali Sportowej, Grupy Remontowej w Karczewie.

 

 14

Nr 14/2005 z dn. 25 lutego 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku.

 

13 

Nr 13/2005 z dn. 21 lutego 2005r. w sprawie refundacji kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Karczew do szkół.

 

 12

Nr 12/2005 z dn. 22 lutego 2005r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w okresie od 23 lutego 2005r do 24 lutego 2005r.

 

 11

Nr 11/2005 z dn. 15 lutego 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Karczew, w okresie od dnia 01 maja 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

 

 10

Nr 10/2005 z dn. 10 lutego 2005r. w sprawie obciążenia kosztami pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie za wykorzystywanie telefonów komórkowych w celach służbowych w czasie ponadnormatywnym.

 

 9

Nr 9/2005 z dn. 7 lutego 2005r. w sprawie powołania komisji  rozpatrującej wnioski o zwolnieniu z opłaty stałej w gminnych przedszkolach publicznych.

 

 8

Nr 8/2005 z dn. 3 lutego 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na dostawę talonów podarunkowych dla pracowników Zamawiającego ze środków finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczonych na 2005 rok.

 

 7

Nr 7/2005 z dn. 3 lutego 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku.

 

 6

Nr 6/2005 z dn. 3 lutego 2005r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Nr2 w Karczewie.

 

 5

Nr 5/2005 z dn. 31 stycznia 2005r. w sprawie: przekazania obsługi finansowej do placówek oświatowych

 

 4

Nr 4/2005 z dn. 26 stycznia 2005r. w sprawie wyznaczenia osoby do włączania i wyłączania systemu ochrony obiektu.

 

 3

Nr 3/2005 z dn. 24 stycznia 2005r. w sprawie powierzenia Grupie Remontowej w Karczewie zadań dotyczących odbiorców wody.

 

 2

Nr 2/2005 z dn. 13stycznia 2005r. w sprawie  planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2005r.

 

 1

Nr 1/2005 z dn. 4 stycznia 2005r. w sprawie ogłoszenia  konkursów na kandydata na stanowisko Dyrektora:Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie ul.Buczka  13

 

Metryka

sporządzono
2016-10-06 przez
udostępniono
2016-10-06 00:00 przez Jakub Brodziński
zmodyfikowano
2020-08-05 13:25 przez Brodziński Jakub
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2174
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.