Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Mapa serwisu
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Mapa serwisu Mapa serwisu
Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Ogłoszenia
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Karczewa Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Karczewa
Obwieszczenia Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2020 Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2020
Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2019 Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2019
Obwieszczenia Burmistrza Karczewa - archiwum Obwieszczenia Burmistrza Karczewa - archiwum
Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2018 Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2018
Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2017 Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2017
Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2016 Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2016
Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2015 Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2015
Obwieszczenie Burmistrza Karczewa 2016 Obwieszczenie Burmistrza Karczewa 2016
Obwieszczenia Starosty Otwockiego Obwieszczenia Starosty Otwockiego
Obwieszczenia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii Obwieszczenia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii
Obwieszczenia Marszałka Województwa Obwieszczenia Marszałka Województwa
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie PGW Wody Polskie
Obwieszczenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Obwieszczenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Obwieszczenia Prezydenta Miasta Otwocka Obwieszczenia Prezydenta Miasta Otwocka
Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Karczew Wykaz dziennych opiekunów w Gminie Karczew
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Karczew Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Karczew
Miesięczne stawki dotacji w 2017 r. Miesięczne stawki dotacji w 2017 r.
Statystyczna liczba uczniów w placówkach oświatowych wg SIO Statystyczna liczba uczniów w placówkach oświatowych wg SIO
Umorzenia, odroczenia i zwrot podatku Umorzenia, odroczenia i zwrot podatku
Umorzenia i odroczenia należności podatkowych Umorzenia i odroczenia należności podatkowych
Zwrot podatku akcyzowego Zwrot podatku akcyzowego
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego Interpretacje indywidualne prawa podatkowego
Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew
Nabór Partnera Prywatnego dla przedsięwzięcia „Budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew” Nabór Partnera Prywatnego dla przedsięwzięcia „Budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew”
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu naboru Podmiotu do współpracy przy wyborze przez Gminę Karczew Partnera Prywatnego w prowadzonym postępowaniu o zawarc Zawiadomienie o rozstrzygnięciu naboru Podmiotu do współpracy przy wyborze przez Gminę Karczew Partnera Prywatnego w prowadzonym postępowaniu o zawarc
Sprzedaż/dzierżawa działek Sprzedaż/dzierżawa działek
Przetargi Przetargi
Tryb bezprzetargowy Tryb bezprzetargowy
Wykazy Wykazy
Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości stałych i płynnych Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości stałych i płynnych
Udzielanie Pomocy Publicznej Udzielanie Pomocy Publicznej
Obwieszczenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Obwieszczenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uwaga właściciele lasów Rozpoczęła się Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Lasu w latach 2015 - 2019 Uwaga właściciele lasów Rozpoczęła się Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Lasu w latach 2015 - 2019
OGŁOSZENIE BURMISTRZA KARCZEWA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy OGŁOSZENIE BURMISTRZA KARCZEWA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach RPOWM 2014-2020 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach RPOWM 2014-2020
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. Budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. Budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie
Informacja dot. podstawowej kwoty dotacji w 2018r., statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego. Informacja dot. podstawowej kwoty dotacji w 2018r., statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego.
Zawiadomienie Burmistrz Karczewa z dnia 30 stycznia 2018 roku Zawiadomienie Burmistrz Karczewa z dnia 30 stycznia 2018 roku
Otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu – RPO WM 10.1.2 Otwarty nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu – RPO WM 10.1.2
Otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu – RPO WM 2.1.2 Otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu – RPO WM 2.1.2
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 r., statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2018 r., statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym
Ogłoszenia sądowe Ogłoszenia sądowe
Informacje z Kół Łowieckich Informacje z Kół Łowieckich
OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 r., STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM OGŁOSZENIE O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI W 2019 r., STATYSTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ORAZ WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2019 r. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE - „Usługi biegłych sądowych w zakresie wykonania badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ZAPYTANIE OFERTOWE - „Usługi biegłych sądowych w zakresie wykonania badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 r. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 r.
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020 r., statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020 r., statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym
OGŁOSZENIE BURMISTRZA KARCZEWA o naborze na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku OGŁOSZENIE BURMISTRZA KARCZEWA o naborze na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020r.i wskaźnika zwiększającego Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020r.i wskaźnika zwiększającego
Raport o stanie gminy Raport o stanie gminy
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
KLAUZULA INFORMACYJNA KLAUZULA INFORMACYJNA
Przetargi Przetargi
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
Plan postępowań o udzielenie zamówień Plan postępowań o udzielenie zamówień
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
Unieważnienia przetargów Unieważnienia przetargów
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2014 2014
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
Zapytanie Ofertowe Zapytanie Ofertowe
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)
Sprzedaż/dzierżawa działek Sprzedaż/dzierżawa działek
Informacje o środowisku Informacje o środowisku
Urząd Miejski
Dane teleadresowe Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia Dni i godziny otwarcia
Statut Gminy Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny
Kierownictwo Urzędu Kierownictwo Urzędu
Burmistrz Burmistrz
Zastępca Burmistrza Zastępca Burmistrza
Sekretarz Sekretarz
Skarbnik Skarbnik
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Wydziały i Samodzielne Stanowiska
Inspektor Ochrony Danych Inspektor Ochrony Danych
Wydział Finansowo-Budżetowy Wydział Finansowo-Budżetowy
Wydział Oświaty Wydział Oświaty
Wydział Organizacji i Nadzoru Wydział Organizacji i Nadzoru
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii
Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy
Zamówienia Publiczne Zamówienia Publiczne
Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Rejestr Umów Rejestr Umów
Rejestr instytucji kultury Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia o naborze Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenia o naborze(wyniki) Ogłoszenia o naborze(wyniki)
Petycje Petycje
Informacja zbiorcza za 2020 rok Informacja zbiorcza za 2020 rok
Informacja zbiorcza za 2019 rok Informacja zbiorcza za 2019 rok
2019 2019
Informacja zbiorcza za 2018 rok Informacja zbiorcza za 2018 rok
2018 2018
Informacja zbiorcza za 2017 rok Informacja zbiorcza za 2017 rok
2017 2017
Informacja zbiorcza za 2016 rok Informacja zbiorcza za 2016 rok
2016 2016
Informacja zbiorcza za 2015 rok Informacja zbiorcza za 2015 rok
Nieodpłatna pomoc prawna Nieodpłatna pomoc prawna
Gminne jednostki organizacyjne
Jednostki Budżetowe Jednostki Budżetowe
Przedszkole Nr 1 w Karczewie Przedszkole Nr 1 w Karczewie
Przedszkole Nr 2 w Karczewie Przedszkole Nr 2 w Karczewie
Przedszkole Nr 3 w Karczewie Przedszkole Nr 3 w Karczewie
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie
Szkoła Podstawowa w Glinkach Szkoła Podstawowa w Glinkach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku
Zespół Szkół w Karczewie Zespół Szkół w Karczewie
Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Grupa Remontowa w Karczewie Grupa Remontowa w Karczewie
Samorządowe osoby prawne Samorządowe osoby prawne
Centrum Kultury i Sportu w Karczewie Centrum Kultury i Sportu w Karczewie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
Spółki prawa handlowego Spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)
Decyzje środowiskowe Decyzje środowiskowe
Dowody osobiste Dowody osobiste
Drogi Drogi
Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza
Nowe formularze i zasady Nowe formularze i zasady
Gospodarka gruntami Gospodarka gruntami
Kapitał początkowy Kapitał początkowy
Meldunki Meldunki
Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji
Monitoring wizyjny Monitoring wizyjny
Odpady Odpady
Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe
Oświata Oświata
Podatki i opłaty lokalne Podatki i opłaty lokalne
Pomoc Społeczna Pomoc Społeczna
Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Usunięcie drzew i krzewów Usunięcie drzew i krzewów
Warunki zabudowy Warunki zabudowy
Wymiana kotłów Wymiana kotłów
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Rada Miejska w Karczewie
Biuro Rady Miejskiej Biuro Rady Miejskiej
Skład Rady Skład Rady
Kontakt z Radnymi Kontakt z Radnymi
Komisje Rady Komisje Rady
Sesje Rady Miejskiej Sesje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji Posiedzenia Komisji
Skład Rady  Skład Rady
Imienny wykaz głosowania radnych Imienny wykaz głosowania radnych
Transmisje z Sesji Rady Transmisje z Sesji Rady
Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023 Interpelacje i zapytania radnych w kadencji 2018-2023
2020 2020
2019 2019
Młodzieżowa Rada Miejska w Karczewie
Statut Statut
I kadencja 2015 - 2017 I kadencja 2015 - 2017
Skład Rady  Skład Rady
Uchwały Uchwały
II kadencja 2017 - 2019 II kadencja 2017 - 2019
Skład Rady Skład Rady
Uchwały Uchwały
III kadencja 2019 – 2021 III kadencja 2019 – 2021
Skład Rady Skład Rady
Uchwały Uchwały
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej
Uchwały VIII kadencji (XI.2018 - ...) Uchwały VIII kadencji (XI.2018 - ...)
Uchwały VII kadencji (XI.2016 -2018) Uchwały VII kadencji (XI.2016 -2018)
Uchwały VII kadencji (IV.2016 - X.2016) Uchwały VII kadencji (IV.2016 - X.2016)
Uchwały VII kadencji (2014 - III.2016) Uchwały VII kadencji (2014 - III.2016)
Archiwum Archiwum
Uchwały VI Kadencji(2010-2014) Uchwały VI Kadencji(2010-2014)
(566-) (566-)
(486-565) (486-565)
(405-485) (405-485)
(324-404) (324-404)
(243-323) (243-323)
(162-242) (162-242)
(81-161) (81-161)
(1-80) (1-80)
Uchwały V Kadencji(2006-2010) Uchwały V Kadencji(2006-2010)
(405-) (405-)
(324-404) (324-404)
(243-323) (243-323)
(162-242) (162-242)
(81-161) (81-161)
(1-80) (1-80)
Uchwały IV Kadencji(2002-2006) Uchwały IV Kadencji(2002-2006)
(324-) (324-)
(243-323) (243-323)
(162-242) (162-242)
(81-161) (81-161)
(1-80) (1-80)
Uchwały III Kadencji(1998-2002) Uchwały III Kadencji(1998-2002)
(243-) (243-)
(162-242) (162-242)
(81-161) (81-161)
(1-80) (1-80)
Uchwały II Kadencji (1994-1998) Uchwały II Kadencji (1994-1998)
(162-247) (162-247)
(81-161) (81-161)
(1-80) (1-80)
Stanowiska Rady Miejskiej Stanowiska Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza
2020 2020
2019 2019
2018 2018
Archiwum Archiwum
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
2013 2013
2012 2012
2011 2011
2010 2010
2009 2009
2008 2008
2007 2007
2006 2006
2005 2005
2004 2004
2003 2003
2002 2002
POLITYKA GMINY KARCZEW
Zagospodarowanie Przestrzenne Zagospodarowanie Przestrzenne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Procedura Procedura
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – obwiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – obwiązujące
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – nieobowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – nieobowiązujące
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Uchwalone Uchwalone
MPZP osiedle Ługi II MPZP osiedle Ługi II
Zmiana MPZP osiedla Ługi II Zmiana MPZP osiedla Ługi II
MPZP obejmujący teren dz.: 609; 620/1; 620/2;882/2 położonych w Otwocku Małym w rejonie ul. Częstochowskiej MPZP obejmujący teren dz.: 609; 620/1; 620/2;882/2 położonych w Otwocku Małym w rejonie ul. Częstochowskiej
MPZP dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gm. Karczew MPZP dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gm. Karczew
MPZP dla rejonu położonego w Karczewie w zachodniej części miasta Karczewa, Część 1 MPZP dla rejonu położonego w Karczewie w zachodniej części miasta Karczewa, Część 1
MPZP dla rej. położonego na zach. od ul. Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem W-ska a zabudową usługowo-prod. na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie MPZP dla rej. położonego na zach. od ul. Wyszyńskiego pomiędzy osiedlem W-ska a zabudową usługowo-prod. na działce nr ewid. 41 obr. 3 w Karczewie
W trakcie uchwalania W trakcie uchwalania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Karczew Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Karczew
Program Ochrony Środowiska Program Ochrony Środowiska
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Plan Rozwoju Lokalnego Plan Rozwoju Lokalnego
Oferta inwestycyjna Gminy Karczew Oferta inwestycyjna Gminy Karczew
Program Odnowy Miejscowości wsi Nadbrzeż Program Odnowy Miejscowości wsi Nadbrzeż
Regulamin utrzymania czystości i porządku Regulamin utrzymania czystości i porządku
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew na lata 2014-2029 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew na lata 2014-2029
Gospodarka finansowa Gminy
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2036
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2036 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2036
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2036 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2036
Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
Budżet Gminy Budżet Gminy
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
Wykonanie budżetu Gminy Karczew Wykonanie budżetu Gminy Karczew
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
Sprawozdania budżetowe Sprawozdania budżetowe
2020 2020
I kwartał I kwartał
2019 2019
III kwartał III kwartał
II kwartał II kwartał
I kwartał I kwartał
IV kwartał IV kwartał
2018 2018
I kwartał I kwartał
II kwartał II kwartał
III kwartał III kwartał
IV kwartał IV kwartał
2017 2017
I kwartał I kwartał
II kwartał II kwartał
III kwartał III kwartał
IV kwartał IV kwartał
Sprawozdania finansowe Sprawozdania finansowe
2019 2019
Sprawozdanie Gminy Karczew Sprawozdanie Gminy Karczew
Sprawozdania Urzędu Miejskiego w Karczewie Sprawozdania Urzędu Miejskiego w Karczewie
Sprawozdania Jednostek Gminnych Sprawozdania Jednostek Gminnych
2018 2018
Sprawozdanie Gminy Karczew Sprawozdanie Gminy Karczew
Sprawozdania Urzędu Miejskiego w Karczewie Sprawozdania Urzędu Miejskiego w Karczewie
Sprawozdania Jednostek Gminnych Sprawozdania Jednostek Gminnych
Sprawozdanie z wykonania budżetu - prezentacja Sprawozdanie z wykonania budżetu - prezentacja
Raport o sytuacji finansowej za 2019 rok Raport o sytuacji finansowej za 2019 rok
Archiwum sprawozdań finansowych Archiwum sprawozdań finansowych
Majątek Gminy Majątek Gminy
Emisja obligacji komunalnych Emisja obligacji komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informcje o środowisku i jego ochronie
Wybory
Państwowa Komisja Wyborcza Państwowa Komisja Wyborcza
Wybory Prezydenta RP 2020 Wybory Prezydenta RP 2020
Materiały Informacyjne dla Obwodowych Komisji Wyborczych Materiały Informacyjne dla Obwodowych Komisji Wyborczych
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory samorządowe 2018 Wybory samorządowe 2018
Archiwum Archiwum
Referendum 2017 Referendum 2017
Referendum 2015 Referendum 2015
Wybory Ławników Wybory Ławników
Wybory uzupełniające 2017 Wybory uzupełniające 2017
2015 2015
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Wybory na Prezydenta RP 2015 Wybory na Prezydenta RP 2015
2015 2015
Wybory Samorządowe 2014 Wybory Samorządowe 2014
2014 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
2014 2014
Oświadczenia majątkowe
Rada Miejska Rada Miejska
VIII Kadencja VIII Kadencja
2019 2019
2018 2018
VII Kadencja VII Kadencja
2018 2018
2017 2017
2016 - IV 2016 - IV
2015 - IV 2015 - IV
Kierownictwo Urzędu Kierownictwo Urzędu
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016
2015 2015
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@