Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Mapa serwisu
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Mapa serwisu Mapa serwisu
BIP - archiwum (2003-2014)
Ogłoszenia i Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Ogłoszenia
Obwieszczenia Obwieszczenia
Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2017 Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2017
Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2016 Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2016
Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2015 Obwieszczenia Burmistrza Karczewa 2015
Obwieszczenie Burmistrza Karczewa 2016 Obwieszczenie Burmistrza Karczewa 2016
Obwieszczenia Starosty Otwockiego Obwieszczenia Starosty Otwockiego
Obwieszczenia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii Obwieszczenia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii
Obwieszczenia Marszałka Województwa Obwieszczenia Marszałka Województwa
Miesięczne stawki dotacji w 2017 r. Miesięczne stawki dotacji w 2017 r.
Statystyczna liczba uczniów w placówkach oświatowych wg SIO stan na 30.09.2016 r. Statystyczna liczba uczniów w placówkach oświatowych wg SIO stan na 30.09.2016 r.
Umorzenia, odroczenia i zwrot podatku Umorzenia, odroczenia i zwrot podatku
Umorzenia i odroczenia należności podatkowych Umorzenia i odroczenia należności podatkowych
Zwrot podatku akcyzowego Zwrot podatku akcyzowego
Interpretacje indywidualne prawa podatkowego Interpretacje indywidualne prawa podatkowego
Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew
Nabór Partnera Prywatnego dla przedsięwzięcia „Budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew” Nabór Partnera Prywatnego dla przedsięwzięcia „Budowa i zarządzanie oczyszczalnią ścieków oraz siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Karczew”
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu naboru Podmiotu do współpracy przy wyborze przez Gminę Karczew Partnera Prywatnego w prowadzonym postępowaniu o zawarc Zawiadomienie o rozstrzygnięciu naboru Podmiotu do współpracy przy wyborze przez Gminę Karczew Partnera Prywatnego w prowadzonym postępowaniu o zawarc
Sprzedaż działek Sprzedaż działek
Przetargi Przetargi
Tryb bezprzetargowy Tryb bezprzetargowy
Wykazy Wykazy
Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości stałych i płynnych Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości stałych i płynnych
Udzielanie Pomocy Publicznej Udzielanie Pomocy Publicznej
Obwieszczenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Obwieszczenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uwaga właściciele lasów Rozpoczęła się Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Lasu w latach 2015 - 2019 Uwaga właściciele lasów Rozpoczęła się Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Lasu w latach 2015 - 2019
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 391/II/2015  z dnia 21.09.2015 r. dot. “Budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskows Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 391/II/2015 z dnia 21.09.2015 r. dot. “Budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskows
OGŁOSZENIE BURMISTRZA KARCZEWA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy OGŁOSZENIE BURMISTRZA KARCZEWA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
BURMISTRZ  KARCZEWA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Boh. Westerplatte w Karczewie, ul. Otwocka 13 BURMISTRZ KARCZEWA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 2 im. Boh. Westerplatte w Karczewie, ul. Otwocka 13
Działalność pożytku publicznego i wolontariat - Sprawozdanie za 2015r. Działalność pożytku publicznego i wolontariat - Sprawozdanie za 2015r.
Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne
Przetargi Przetargi
Plan postępowań Plan postępowań
Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
Unieważnienia przetargów Unieważnienia przetargów
2014 2014
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
Zapytanie Ofertowe Zapytanie Ofertowe
Urząd Miejski
Dane teleadresowe Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia Dni i godziny otwarcia
Statut Gminy Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Regulamin Organizacyjny
Kierownictwo Urzędu Kierownictwo Urzędu
Burmistrz Burmistrz
Zastępca Burmistrza Zastępca Burmistrza
Sekretarz Sekretarz
Skarbnik Skarbnik
Wydziały i Samodzielne Stanowiska Wydziały i Samodzielne Stanowiska
Wydział Finansowo-Budżetowy Wydział Finansowo-Budżetowy
Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
Wydział Oświaty Wydział Oświaty
Wydział Organizacji i Nadzoru Wydział Organizacji i Nadzoru
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii
Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy
Zamówienia Publiczne Zamówienia Publiczne
Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Gminny Zespół Reagowania Gminny Zespół Reagowania
Rejestr Umów Rejestr Umów
Ogłoszenia o naborze Ogłoszenia o naborze
Ogłoszenia o naborze(wyniki) Ogłoszenia o naborze(wyniki)
Petycje Petycje
2017 2017
2016 2016
Informacja zbiorcza za 2015 rok Informacja zbiorcza za 2015 rok
Gminne jednostki organizacyjne
Jednostki Budżetowe Jednostki Budżetowe
Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie Gminne Przedszkole Nr 1 w Karczewie
Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie
Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie Gminne Przedszkole Nr 3 w Karczewie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie
Szkoła Podstawowa w Glinkach Szkoła Podstawowa w Glinkach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku
Publiczne Gimnazjum w Karczewie Publiczne Gimnazjum w Karczewie
Zespół Szkół w Karczewie Zespół Szkół w Karczewie
Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Grupa Remontowa w Karczewie Grupa Remontowa w Karczewie
Samorządowe osoby prawne Samorządowe osoby prawne
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
Spółki prawa handlowego Spółki prawa handlowego
Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Karczew Sp. z o.o.
Zakłady Budżetowe Zakłady Budżetowe
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie
Poradnik interesanta (jak załatwić sprawę?)
Drogi Drogi
Decyzje środowiskowe Decyzje środowiskowe
Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza
Nowe formularze i zasady Nowe formularze i zasady
Gospodarka gruntami Gospodarka gruntami
Kapitał początkowy Kapitał początkowy
Meldunki Meldunki
Postępowanie w administracji Postępowanie w administracji
Dowody osobiste Dowody osobiste
Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Odpady Odpady
Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe
Oświata Oświata
Podatki i opłaty lokalne Podatki i opłaty lokalne
Pomoc Społeczna Pomoc Społeczna
Usunięcie drzew i krzewów Usunięcie drzew i krzewów
Warunki zabudowy Warunki zabudowy
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Rada Miejska w Karczewie
Biuro Rady Miejskiej Biuro Rady Miejskiej
Skład Rady Skład Rady
Kontakt z Radnymi Kontakt z Radnymi
Komisje Rady Komisje Rady
Sesje Rady Miejskiej Sesje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji Posiedzenia Komisji
Skład Rady  Skład Rady
Młodzieżowa Rada Miejska w Karczewie
Skład Rady  Skład Rady
Sesje Sesje
Uchwały Uchwały
Prawo lokalne
Uchwały Rady Miejskiej Uchwały Rady Miejskiej
Uchwały VII kadencji (2014 - III.2016) Uchwały VII kadencji (2014 - III.2016)
Uchwały VII kadencji (IV.2016 - X.2016) Uchwały VII kadencji (IV.2016 - X.2016)
Uchwały VII kadencji (XI.2016 -2018) Uchwały VII kadencji (XI.2016 -2018)
Archiwum Archiwum
Uchwały VI Kadencji(2010-2014) Uchwały VI Kadencji(2010-2014)
(566-) (566-)
(486-566) (486-566)
(405-485) (405-485)
(324-404) (324-404)
(243-323) (243-323)
(162-242) (162-242)
(81-161) (81-161)
(1-80) (1-80)
Uchwały V Kadencji(2006-2010) Uchwały V Kadencji(2006-2010)
(405-) (405-)
(324-404) (324-404)
(243-323) (243-323)
(162-242) (162-242)
(81-161) (81-161)
(1-80) (1-80)
Uchwały IV Kadencji(2002-2006) Uchwały IV Kadencji(2002-2006)
(324-) (324-)
(243-323) (243-323)
(162-242) (162-242)
(81-161) (81-161)
(1-80) (1-80)
Uchwały III Kadencji(1998-2002) Uchwały III Kadencji(1998-2002)
(243-) (243-)
(162-242) (162-242)
(81-161) (81-161)
(1-80) (1-80)
Uchwały II Kadencji (1994-1998) Uchwały II Kadencji (1994-1998)
(162-247) (162-247)
(81-161) (81-161)
(1-80) (1-80)
Zarządzenia Burmistrza Zarządzenia Burmistrza
2017 2017
2016(91-) 2016(91-)
2016(1-90) 2016(1-90)
2015 2015
Archiwum Archiwum
2014(91-) 2014(91-)
2014(1-90) 2014(1-90)
2013(91-) 2013(91-)
2013(1-90) 2013(1-90)
2012(91-) 2012(91-)
2012(1-90) 2012(1-90)
2011(91-) 2011(91-)
2011(1-90) 2011(1-90)
2010(91-) 2010(91-)
2010(1-90) 2010(1-90)
2009(91-) 2009(91-)
2009(1-90) 2009(1-90)
2008(91-) 2008(91-)
2008(1-90) 2008(1-90)
2007(91-) 2007(91-)
2007(1-90) 2007(1-90)
2006(91-) 2006(91-)
2006(1-90) 2006(1-90)
2005(91-) 2005(91-)
2005(1-90) 2005(1-90)
2004(91-) 2004(91-)
2004(1-90) 2004(1-90)
2003 2003
2002 2002
POLITYKA GMINY KARCZEW
Zagospodarowanie Przestrzenne Zagospodarowanie Przestrzenne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Zmiana Studium uwaruńkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Zmiana Studium uwaruńkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wyłożenie Studium uwaruńkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 	 Wyłożenie Studium uwaruńkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Uchwalone Uchwalone
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedle Ługi II Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedle Ługi II
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ługi II Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Ługi II
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący Otwock Mały Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący Otwock Mały
W trakcie uchwalania W trakcie uchwalania
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza
Miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu w zachodniej części miasta Karczew Miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu w zachodniej części miasta Karczew
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wyszyńskiego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wyszyńskiego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla częsci wsi Całowanie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla częsci wsi Całowanie
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Karczew Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Karczew
Program Ochrony Środowiska Program Ochrony Środowiska
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Plan Rozwoju Lokalnego Plan Rozwoju Lokalnego
Oferta inwestycyjna Gminy Karczew Oferta inwestycyjna Gminy Karczew
Program Odnowy Miejscowości wsi Nadbrzeż Program Odnowy Miejscowości wsi Nadbrzeż
Regulamin utrzymania czystości i porządku Regulamin utrzymania czystości i porządku
Gospodarka finansowa Gminy
Budżet Gminy Budżet Gminy
2015 2015
2016 2016
2017 2017
Wieloletnia Prognoza Finansowa Wieloletnia Prognoza Finansowa
2015 2015
2016 2016
2017 2017
Sprawozdania Finansowe Sprawozdania Finansowe
2016 2016
2015 2015
2014 2014
Sprawozdanie z wykonania budżetu - prezentacja Sprawozdanie z wykonania budżetu - prezentacja
Emisja obligacji komunalnych Emisja obligacji komunalnych
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informcje o środowisku i jego ochronie
Wybory
Wybory Ławników Wybory Ławników
2015 2015
Referendum 2015 Referendum 2015
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
Strona Państwowej Komisji Wyborczej Strona Państwowej Komisji Wyborczej
Wybory Prezydenckie Wybory Prezydenckie
2015 2015
Wybory Samorządowe Wybory Samorządowe
2014 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wybory do Parlamentu Europejskiego
2014 2014
Informacje dotyczące zmian w okręgach wyborczych i obwodach głosowania Informacje dotyczące zmian w okręgach wyborczych i obwodach głosowania
Oświadczenia majątkowe
Rada Miejska Rada Miejska
VII Kadencja VII Kadencja
2016 - IV 2016 - IV
2015 - IV 2015 - IV
2014 - XII 2014 - XII
Kierownictwo Urzędu Kierownictwo Urzędu
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
2017 2017
2016 2016
2015 2015
2014 2014
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@