Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Rejestr zmian
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Rejestr zmian Rejestr zmian
Modyfikacja treści aktualności 'ZP.271.12.2015 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie.'ZP.271.12.2015 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie, wraz z budową pompowni ścieków i przyłączy do granicy nieruchomości, realizowana w ramach Projektu Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Termin składania ofert: 29 grudnia 2015 r. godzina 12:00


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  - z dnia 18.12.2015 r.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  - z dnia 15.12.2015 r. (1)


 

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


1.Formularz „Wniosek o wydanie SIWZ w formie pisemnej” -  koszt 155,00 zł. Nie dotyczy przypadku gdy wnioskujący pobiera SIWZ ze strony internetowej na której jest zamieszczona: http://www.bip.karczew.pl;

(PDF)  (Word)


2.Formularz Ofertowy – do wypełnienia przez Wykonawców;

(PDF)  (Word)


3.Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia”, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – do wypełnienia przez Wykonawców;

(PDF)  (Word)


4.Formularz „Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – do wypełnienia przez Wykonawców;

(PDF)  (Word)


5.Formularz  Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp – LISTA PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej / INFORMACJA o braku przynależności do grupy kapitałowej –   do wypełnienia przez Wykonawców;

(PDF)  (Word)


6.Formularz „Wykaz osób” – do wypełnienia przez Wykonawców;

(PDF)  (Word)


7.Istotne postanowienia umowy;

(PDF)


8.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

(PDF)9.Formularz „Wykaz wykonanych robót budowlanych – wiedza i doświadczenie” – do wypełnienia przez Wykonawców,

(PDF)     (Word)10.Dokumentacja projektowa na którą składa się:10.1. Projekt budowlany – Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie oraz Strona tytułowa projektu budowlanego – zatwierdzona przez Wojewodę Mazowieckiego, i Projekt zagospodarowania terenu – zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego;


Projekt Budowlany


Strona Tytułowa


Projekt zagospodarowania terenu

 10.2. Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy od kanału do granicy działki – Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie;10.3. Projekt wykonawczy przepompowni ścieków z kanałem tłocznym – Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek  w Karczewie;10.4. Projekt wykonawczy – branża elektryczna – Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni–
Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie;10.5. Dokumentacja geotechniczna do projektu technicznego budowy ulic: Karczówek, Kusocińskiego, Kwiatowej i Trzaskowskich w Karczewie;


11. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, na które składają się:
11.1. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy od kanału do granicy nieruchomości oraz przepompowni ścieków z kanałem tłocznym – Budowa przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie;11.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST-07.07.01 –  branża elektryczna – Oświetlenie uliczne i zasilanie przepompowni – Budowa przedłużenia  ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie;


12. Przedmiar robót – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i kanałem tłocznym – Karczew ul. Kusocińskiego, fragmentu ulic: Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek;13. Decyzja Nr 1/2015 z dnia 04.05.2015 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej wydana przez Starostę Otwockiego;


 

14. Decyzja Nr 391/II/2015 z dnia 21.09.2015 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej  wydana przez Wojewodę Mazowieckiego.data wytworzenia2015-12-08
data udostępnienia2015-12-08
sporządzone przez
opublikowane przezMariusz Lasecki
data wykonania2015-12-18
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@