Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 
Modyfikacja treści aktualności 'ZP.271.5.2019 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku – dwie części'ZP.271.5.2019 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku – dwie części

Termin składania ofert do dnia: 11 lipca 2019 r. do godziny 1200

Wyjaśnienie treści SIWZ _ odpowiedzi na pytania – pismo z 9 lipca 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:


Załącznik Nr 1.1 – wzór Formularza Ofertowego – dotyczy Części I zamówienia; (word) (pdf)


Załącznik Nr 1.2 – wzór Formularza Ofertowego – dotyczy Części II zamówienia; (word) (pdf)


Załącznik Nr 2– wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; (word) (pdf)


Załącznik Nr 3– wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; (word) (pdf)


Załącznik Nr 4– wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; (word) (pdf)


Załącznik Nr 5– wzór wykazu osób; (word) (pdf)


Załącznik Nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)– dotyczy Części I i Części II zamówienia;


Załącznik Nr 7– wzór wykazu robót budowlanych; (word) (pdf)


Załącznik Nr 8 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)– dotyczy Części I i Części II zamówienia;


Załącznik Nr 9 – wzór zobowiązania do oddania zasobów; (word) (pdf)


Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla Części I zamówienia:


 Załącznik Nr 10 – Projekt budowlany rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej o część Oświatową w Nadbrzeżu – Architektura;


Załącznik Nr 11 – Projekt budowlany rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej o część Oświatową w Nadbrzeżu – Konstrukcja;


Załącznik Nr 12 –Projekt budowlany rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej o część Oświatową w Nadbrzeżu – Instalacje elektryczne;


Załącznik Nr 13 – Projekt budowlany rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej o część Oświatową w Nadbrzeżu – branża sanitarna;


Załącznik Nr 14 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej o część Oświatową w Nadbrzeżu;


Załącznik Nr 15 – Przedmiar robót dla zadania: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu;


Załącznik Nr 16 –Decyzja pozwolenie na budowę nr 1501/2018 z dnia 24.12.2018 r.;


Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanychdla Części II zamówienia:


Załącznik Nr 17 – Projekt budowlany rozbudowy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku  – Architektura;


Załącznik Nr 18 – Projekt budowlany rozbudowy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku  – Konstrukcja;


Załącznik Nr 19 – Projekt budowlany rozbudowy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku – Instalacje elektryczne;


Załącznik Nr 20 – Projekt budowlany rozbudowy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku – branża sanitarna;


Załącznik Nr 21 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla rozbudowy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sobiekursku;


Załącznik Nr 22 – Przedmiar robót dla zadania: Rozbudowa budynku Szkolno – Przedszkolnego, Sobiekursk 36;


Załącznik Nr 23 – Decyzja pozwolenie na budowę nr 1402/2018 z dnia 14.11.2018 r.


 

 data wytworzenia2019-06-17
data udostępnienia2019-06-17
sporządzone przez
opublikowane przezMarzena Szulc
data wykonania2019-07-09
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@