Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 
Modyfikacja treści strony '2018' L.p  Zarządzenie Burmistrza    
148

ZARZADZENIE Nr 148/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 listopada 2018 roku

w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora

   
145

ZARZĄDZENIE Nr 145/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmieniające zarządzenie Nr 151/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

   
144 ZARZĄDZENIE Nr 144/2018 BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2019
   
143 ZARZĄDZENIE Nr 143/2018 BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
   
142 Zarządzenie Nr 142/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmieniające zarządzenie Nr 151/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
   
141 ZARZĄDZENIE NR 141/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie wprowadzenia wzoru upoważnienia do przeprowadzenia czynności nadzorczych w stosunku do przedsiębiorców prowadzących żłobki, kluby dziecięce 7lub miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna na terenie Gminy Karczew
   
140

ZARZĄDZENIE Nr 140/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 listopada 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

   
138

ZARZĄDZENIE Nr 138/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Karczewie

   
137

ZARZĄDZENIE Nr 137/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
136

ZARZĄDZENIE Nr 135/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 października 2018 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2018 roku

   
135

ZARZĄDZENIE NR 134/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia Konkursu fotograficznego „Gmina Karczew oczami młodzieży”

   
134

 ZARZĄDZENIE NR 134/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie ogłoszenia Konkursu fotograficznego„Gmina Karczew oczami młodzieży”

   
133

ZARZĄDZENIE Nr 133/2018 BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
132

ZARZĄDZENIE Nr 132/2018 BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyznania nagród dla uczniów za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe
za rok szkolny 2017/2018

   
131

ZARZĄDZENIE Nr 131/2018 BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyznania nagród dla dyrektorów i nauczycieli placówek
oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej

   
130

ZARZĄDZENIE Nr 130/2018 BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 11 października 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

   
129 ZARZĄDZENIE Nr 129/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 8 października 2018 roku
    
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   
128

ZARZĄDZENIE Nr 128/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
127

ZARZĄDZENIE Nr 127/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 października 2018 roku

w sprawie zakończenia prac komisji przetargowej

   
126

ZARZĄDZENIE Nr 126/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 października 2018 roku

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym podpisywania zaświadczeń i upomnień

   
125

ZARZĄDZENIE NR 125/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 października 2018 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 142/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 5 grudnia 2016 roku

   
124

ZARZĄDZENIE Nr 124/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania osób na stanowiska związane z realizacją Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II”

   
123

ZARZĄDZENIE Nr 123/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
122

ZARZADZENIE Nr 122/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o nagrodę Burmistrza Karczewa dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Karczew z okazji Dnia Edukacji Narodowej

   
121

ZARZĄDZENIE Nr 121/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

   
120 ZARZĄDZENIE Nr 120/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 24 września 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   
119

ZARZĄDZENIE Nr 119/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
118

ZARZĄDZENIE Nr 118/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 września 2018 roku

w sprawie przyznania Statuetki Kupca Melchiora Walbacha

   
116

ZARZĄDZENIE Nr 116/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 września 2018 roku

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz wprowadzenia harmonogramu Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok

   
115 ZARZĄDZENIE Nr 115/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 września 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   
114

Zarządzenie Nr 114/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 6 września 2018 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

   
113

ZARZĄDZENIE Nr 113/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
112

ZARZĄDZENIE Nr 112 /2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Załącznika Nr 6 do zasad (polityki) rachunkowości -Zasady ewidencji środków projektu „Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

   
111

ZARZĄDZENIE Nr 111/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia stawki żywieniowej, ustalonej przez dyrektorów w placówkach oświatowych Gminy Karczew na rok szkolny 2018/2019

   
110

ZARZĄDZENIE Nr 110/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na 2019 rok

   
109

ZARZĄDZENIE Nr 109/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożennie Witak Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie do dysponowania rachunkami bankowymi ośrodka.

   
108

ZARZĄDZENIE Nr 108/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bożennie Witak w zakresie spraw bieżącego funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

   
107

ZARZĄDZENIE Nr 107/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za I półrocze 2018 roku

Opinia RIO

   
106

ZARZĄDZENIE Nr 106/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2018 roku

   
105

ZARZĄDZENIE Nr 105/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania założeń oraz programu "Karczewskiej Karty Dużej Rodziny"

   
104

ZARZĄDZENIE Nr 104/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 sierpnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie turniejów szczypiornistek w ramach obchodów 470-lecia nadania praw miejskich Karczewowi”

   
103

ZARZĄDZENIE Nr 103/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

   
102

ZARZĄDZENIE Nr 102/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz wprowadzenia harmonogramu Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok

   
101

ZARZĄDZENIE Nr 101/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 sierpnia 2018 roku

w sprawie ustalenia kwot przypadających na osiedla miasta Karczewa w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok.

   
100

ZARZĄDZENIE Nr 100/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 sierpnia 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

   
99

ZARZĄDZENIE Nr 99/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 lipca 2018 r.

zmieniające Zarządzenia w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie

   
98

ZARZĄDZENIE Nr 98/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Sobiekursku ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

   
97

ZARZĄDZENIE Nr 97/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

   
96

ZARZĄDZENIE Nr 96/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

   
95

ZARZĄDZENIE Nr 95/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 lipca 2018 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Glinkach ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

   
94

ZARZĄDZENIE Nr 94/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
93

ZARZĄDZENIE NR 93/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa – Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Burmistrza Karczewa do spraw HNS.

   
92

ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
91

ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 lipca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

   
90

ZARZĄDZENIE Nr 90/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 lipca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

   
89

ZARZĄDZENIE Nr 89/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 lipca 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

   
88

ZARZĄDZENIE Nr 88/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r.

   
87

ZARZĄDZENIE NR 87/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

   
86 ZARZĄDZENIE Nr 86/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 lipca 2018 roku
    
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   
85

ZARZĄDZENIE Nr 85/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 lipca 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

   
84

ZARZĄDZENIE Nr 84/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 lipca 2018 roku

w sprawie zakończenia prac komisji przetargowej

   
83

ZARZĄDZENIE Nr 83/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 05 lipca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie turniejów szczypiornistek w ramach obchodów 470-lecia nadania praw miejskich Karczewowi”

   
82

ZARZĄDZENIE Nr 82/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
81

ZARZĄDZENIE Nr 81/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew

   
80

ZARZĄDZENIE Nr 80/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie

   
79

ZARZĄDZENIE Nr 79/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT

   
78

ZARZĄDZENIE Nr 78/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

   
77

ZARZĄDZENIE Nr 77/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
76 ZARZĄDZENIE Nr 76/2018  BURMISTRZA KARCZEWA  z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2017 rok
   
75

ZARZĄDZENIE Nr 75/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 czerwca 2018 r.

z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

   
74

ZARZĄDZENIE Nr 74/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań w 2018 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

   
73

ZARZĄDZENIE Nr 73/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 czerwca 2018 roku

zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia Konkursu „Pokaż Swój Talent”

   
72

ZARZĄDZENIE Nr 72/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

   
71

ZARZĄDZENIE Nr 71/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie

   
70

ZARZĄDZENIE Nr 70/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie

   
69

ZARZĄDZENIE Nr 69/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Komisji konkursowej w Konkursie „Pokaż Swój Talent”

   
68

ZARZĄDZENIE Nr 68/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 05 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r.

   
67

ZARZĄDZENIE Nr 67/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
66

ZARZĄDZENIE Nr 66/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 maja 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

   
65

ZARZĄDZENIE Nr 65/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia  25 maja 2018 r.

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia wyboru ofert dotyczących wyboru podmiotu uprawnionego do podwyższenia terenu „Wspólnoty” , tj. terenu położonego między zurbanizowaną częścią miasta Karczewa, a kanałem Wilga-Wisła.

   
64

ZARZĄDZENIE Nr 64/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie utworzenia Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą: „Park wokół Jeziora Moczydło” współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności

   
63

ZARZĄDZENIE Nr 63/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 maja 2018 r.

w sprawie przedstawienia korekty do sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2017 rok

   
62

ZARZĄDZENIE NR 62/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 maja 2018 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych Gminy Karczew

   
61

ZARZĄDZENIE Nr 61/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 22 maja 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie

   
60 ZARZĄDZENIE Nr 60/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 17 maja 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   
59

ZARZĄDZENIE Nr 59/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

   
58

ZARZĄDZENIE Nr 58/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 maja 2018 roku

w sprawie ogłoszenia Konkursu „Pokaż Swój Talent”

   
57

ZARZĄDZENIE Nr 57/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 maja 2018 roku

w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-073/18 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

   
56

ZARZĄDZENIE Nr 56/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 9 maja 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

   
55

ZARZĄDZENIE Nr 55/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

   
54

ZARZĄDZENIE Nr 54/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
53

ZARZĄDZENIE Nr 53/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew za 2017 rok

   
52

ZARZĄDZENIE Nr 52/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew
za I kwartał 2018 roku

   
51

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego

   
50

ZARZĄDZENIE NR 50/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 kwietnia 2018 roku

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

   
49

ZARZĄDZENIE Nr 49/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych i powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-073/18 w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

   
48

ZARZĄDZENIE NR 48/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Nadzoru loterii promocyjnej pod nazwą „PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!”

   
47

ZARZĄDZENIE Nr 47/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 kwietnia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia loterii promocyjnej pod nazwą „PIT W KARCZEWIE. SIĘ OPŁACA!”

   
46

ZARZĄDZENIE Nr 46/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Karczew

   
45

ZARZĄDZENIE Nr 45/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w celu wspólnej realizacji projektu/projektów w ramach Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

   
44

ZARZĄDZENIE Nr 44/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

   
43 ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 3 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   
42

ZARZĄDZENIE Nr 42/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 03 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

   
41

ZARZĄDZENIE Nr 41/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na reali-zację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy Karczew

   
40

ZARZĄDZENIE Nr 40/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
39

ZARZĄDZENIE Nr 39/2018 BURMISTRZA KARCZEWAz dnia 25 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

Opinia RIO

   
38

ZARZĄDZENIE Nr 38/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 marca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

   
37

ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 marca 2018 roku

w sprawie powołania Rady Inicjatyw Gospodarczych przy Burmistrzu Karczewa

   
36 ZARZĄDZENIE Nr 36/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie upoważnienia pracownika w Wydziale Oświaty do przetwarzania danych osobowych dyrektorów placówek oświatowych gromadzonych w aktach osobowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz innych zbiorach przetwarzanych wynikających z wykonywanego zakresu obowiązków
   
35 ZARZĄDZENIE Nr 35/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 marca 2018 r.

w sprawie upoważnienia do rozpatrywania wniosków dotyczących przyznawania pomocy finansowej rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci niepełnosprawnych w zakresie dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Karczew
   
34

ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
33

ZARZĄDZENIE Nr 33/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 marca 2018 roku

w sprawie upoważnienia osoby do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenia kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew

   
32

ZARZĄDZENIE Nr 32/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 13 marca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu/projektów w ramach Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

   
31

ZARZĄDZENIE Nr 31/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok

   
30

ZARZĄDZENIE Nr 30/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
29 ZARZĄDZENIE Nr 29/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 6 marca 2018 roku
    
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   
28

ZARZĄDZENIE Nr 28/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 06 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Karczew

   
27

ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
26

ZARZĄDZENIE Nr 26/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

   
25

ZARZĄDZENIE Nr 25/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

   
24 ZARZĄDZENIE Nr 24/2018  BURMISTRZA KARCZEWA  z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru dokumentów składanych w postępowaniu rekrutacyjnym dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkol-nych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew
   
23 ZARZĄDZENIE Nr 23/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Karczew jest organem prowadzącym
   
22 ZARZĄDZENIE Nr 22/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
   
21 ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018
   
20

ZARZĄDZENIE Nr 20/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 lutego 2018 roku

w sprawie wprowadzenia do użytku elementu identyfikacji wizualnej Gminy Karczew w postaci logotypu promocyjnego oraz zasad jego stosowania.

   
19

ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 lutego 2018 roku

w sprawie upoważnienia naczelnika Wydziału Oświaty

   
18

ZARZĄDZENIE Nr 18/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 lutego 2018 r.

zmieniające Zarządzenia w sprawie instrukcji kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowo -księgowych w Urzędzie Miejskim w Karczewie

   
17

ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 02 lutego 2018 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

   
16

ZARZĄDZENIE Nr 16/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 1 lutego 2018 roku

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

   
15

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

   
14

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru wniosku o udzielenie dotacji oświatowej, wzoru informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca oraz wzoru rozliczenia wykorzystanej dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Karczew jest organem rejestrującym

   
13

ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 26 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Karczew w ramach realizacji zadań współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

   
12

ZARZĄDZENIE Nr 12/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

   
11

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie upoważnienia do wydawania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub wydawania decyzji administracyjnych w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy.

   
10

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

   
9

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 stycznia 2018 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych Gminy Karczew

   
8

ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 18 stycznia 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok

   
7

ZARZĄDZENIE NR 7 /2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie ujednolicenia zasad obliczania pre-współczynnika i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania naliczanego podatku od towarów i usług

   
6

ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 15 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

   
5

ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

   
4

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 11 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

   
3

ZARZĄDZENIE Nr 3/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 stycznia 2018 roku

w sprawie nadania Odznaki Honorowej Burmistrza Karczewa
za działalność na rzecz miasta i gminy Karczew

   
2

ZARZĄDZENIE Nr 2/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań w 2018 roku z tytułu umów, których
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności
wykraczają poza rok budżetowy

   
1

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym
na 2018 rok

   

 data wytworzenia2018-01-03
data udostępnienia2018-01-03
sporządzone przez
opublikowane przezDariusz Szczepaniak
data wykonania2018-11-21
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@