Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 
Modyfikacja treści strony '(486-565)'L.p.

Data podjęcia

 

Tytuł uchwały

 

 Dziennik
Urzędowy

Aktualne/Nie aktualne

 565 

 21.10.2014

Uchwała Nr LVIII/565/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 października 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

 

 564

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/564/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014.

 

 

 563

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/563/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

 

 

 562

 30.09.2014

Uchwała  Nr LVII/562/2014 Rady Miejskiej w Karczewie  z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbywanie nieruchomości gminnych, które mogą być przeznaczone do powiększenia nieruchomości przyległych.

 

 

 561

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/561/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2015.

 

 

 560

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/560/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na rok 2015.

 

 

 559

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/559/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karczew dla rejonu położonego w zachodniej części miasta Karczewa.

 

 

 558

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/558/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

 

 557

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/557/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze na 2015 rok.

 

 

 556

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/556/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok.

 

 

 555

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/555/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

 

 

 554

 30.09.2014

Uchwała  Nr LVII/554/2014  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w gminie Karczew oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 949 w obrębie 3-Glinki będącej we władaniu (posiadaniu) Gminy Karczew, znajdującej się pod drogą wewnętrzną.

 

 

 553

 30.09.2014

Uchwała Nr LVII/553/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2014 roku w sprawie nadania nazwy Skwer Wandy Bromińskiej.

 

 

 552

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/552/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku o zmianie Uchwały Budżetowej na rok 2014

 

 

 551

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/551/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

 

 550

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/550/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/419/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 września 2013 roku w sprawie woli zawarcia porozumienia o współpracy z Powiatem Otwockim

 

 

 549

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/549/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Karczew

 

 

 548

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/548/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części osiedla "Ługi II" w Karczewie

Mapa

 

 

 547

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/547/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntów należących do Gminy Karczew i przejęcia na własność Gminy Karczew gruntów stanowiących własność Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonych na osiedlu Ługi w Karczewie zajętych pod ulice będące drogami wewnętrznymi

 

 

 546

 11.09.2014

Uchwała Nr LVI/546/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 11 września 2014 roku w sprawie sprzedaży działek o nr ew. 119, 244, 268, 487 w obrębie 12-Piotrowice, oraz działki o nr ew. 117 w obrębie 2-Całowanie w gminie Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.data wytworzenia2016-10-07
data udostępnienia2016-10-07
sporządzone przez
opublikowane przezDariusz Szczepaniak
data wykonania2018-01-11
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@