Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 
Modyfikacja treści strony '2011'L.p

 Zarządzenie Burmistrza

Aktualne/Nie aktualne

 170

Zarządzenie Nr 170/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 

 

169 

Zarządzenie Nr 169/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 159/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku, wprowadzającego Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 

 168

Zarządzenie Nr 168/2011 Zarządzenie Nr 168/2011 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 131/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia opłaty stałej za eksploatację wodomierza

 

 167

Zarządzenie Nr 167/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia akcji „Zima w mieście” na terenie Miejskiej Hali Sportowej w Karczewie

 

 166

Zarządzenie Nr 166/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia 140/2011 z 11 października 2011 roku dotyczącego wyboru ostatecznych odbiorców projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

 165

Zarządzenie Nr 165/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo– kosztorysowej budowy przedłużenia ul. Kusocińskiego, fragmentu ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

 164

Zarządzenie Nr 164/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 

 163

Zarządzenie Nr 163/2011 Burmistrza Karczewa z dnia 14 grudnia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych.

 

 162

Zarządzenie Nr 162/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii

 

 161

 Zarządzenie Nr 161/2011 z dnia 01.12.2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. ochrony środowiska

 

 160

Zarządzenie Nr 160/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 

 159

Zarządzenie Nr 159/2011 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 

 158

Zarządzenie Nr 158/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 

 157

Zarządzenie Nr 157/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji dotyczącej „V Bożonarodzeniowego konkursu na najpiękniejszy wystrój świąteczny balkonów i posesji w Gminie Karczew w 2011 r.”

 

 156

Zarządzenie Nr 156/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu pod patronatem Burmistrza Karczewa „V Bożonarodzeniowy konkurs na najpiękniejszy wystrój świąteczny balkonów i posesji w Gminie Karczew w 2011r.”

 

 155

Zarządzenie Nr 155/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 86/2009 Burmistrza Karczewa z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie

 

154 

Zarządzenie Nr 154/2011 z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zadanie pn.: Dostawa 80 sztuk komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem, w ramach projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

 

 153

Zarządzenie Nr 153/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych na rok 2012 

 

 152

Zarządzenie Nr 152/2011 z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 

 151

Zarządzenie Nr 151/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przewoźnika dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Karczew do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.

 

 150

Zarządzenie Nr 150/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Karczew na rok 2012

 

 149

Zarządzenie Nr 149/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew 

 

 148

Zarządzenie Nr 148/2011 z dnia 8 listopada 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy Karczew uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019

 

 147

Zarządzenie Nr 147/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przewoźnika dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Karczew do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.

 

 146

Zarządzenie Nr 146/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim

 

 145

Zarządzenie Nr 145/2011 z dnia 28 października 2011 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 

 144

Zarządzenie Nr 144/2011 z dnia 25 października 2011 roku  w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartały 2011 roku

 

 143

Zarządzenie Nr 143/2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie procedury rozliczania projektu o nr POIG.08.03.00-14-092/10
„Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -
elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013

 

 142

Zarządzenie Nr 142/2011 z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 3g - zasady ewidencji środków projektu o nr POIG.08.03.00-14-092/10 „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 

 

 141

Zarządzenie Nr 141/2011 z dnia 11 października 2011 roku  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2011 z dnia 6 października 2011 roku, dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zakup samochodu pożarniczego średniego używanego dla potrzeb OSP Łukówiec.

 

 140

Zarządzenie Nr 140/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie wyboru ostatecznych odbiorców projektu „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

 139

Zarządzenie Nr 139/2011 z dnia 8 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 

 138

Zarządzenie Nr 138/2011 z dnia 8 października 2011 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Karczewie

 

 137

Zarządzenie Nr 137/2011 z dnia 8 października 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 127/2011 z dnia 23 września 2011 roku, dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zakup samochodu pożarniczego średniego używanego dla potrzeb OSP Łukówiec.

 

 136

Zarządzenie Nr 136/2011 z dnia 3 października 2011 roku w sprawie  w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Karczew, oraz głównego specjalisty do spraw księgowości do podpisywania zaświadczeń i upomnień podatkowych oraz zaświadczeń wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

 

 135

Zarządzenie Nr 135/2011 z dnia 3 października 2011 roku w sprawie  przeprowadzenia kontroli przewoźnika dzieci  niepełnosprawnych z terenu Gminy Karczew do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.

 

 134

Zarządzenie Nr 134/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu obiegu dokumentów innych niż księgowe oraz sposobu opiniowania bądź prawnej korekty przygotowywanych decyzji w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 

 133

Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Karczewie

 

 132

Zarządzenie Nr 132 /2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie przyznania nagród dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 

 131

Zarządzenie Nr 131/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli przewoźnika dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Karczew do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Otwocku.

 

 130

Zarządzenie Nr 130 /2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o nagrodę Burmistrza Karczewa dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Karczew z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

 129

Zarządzenie Nr 129/2011 z dnia 27 września 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy Karczew uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2011 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki,określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2019.

 

 128

Zarządzenie Nr 128/2011 z dnia 26 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 

 

 127

Zarządzenie Nr 127/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na zakup samochodu pożarniczego średniego używanego dla potrzeb OSP Łukówiec.

 

 126

Zarządzenie Nr 126/2011 z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Karczewie 

 

 125

Zarządzenie Nr 125 /2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora 

 

 124

Zarządzenie Nr 124/2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. 

 

 123

Zarządzenie nr 123/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie powołania Zarządu spółki do zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Kosumce

 

 122

Zarządzenie Nr 122 /2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie wytypowania uczniów do nagrody Burmistrza Karczewa za osiągnięcia dydaktyczne i sportowe za rok szkolny 2010/2011

 

 121

Zarządzenie Nr 121/2011 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

 

 120

Zarządzenie Nr 120/2011 z dnia 12 września 2011 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek położonych w Karczewie w obrębie 4 oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer 15/1, 35/10, 35/18, 35/20 opisanych w księdze wieczystej numer 20 903, oraz działki w obrębie 10 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 121/4 opisana w księdze wieczystej numer 18 544 stanowiących własność Gminy Karczew, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami.).

 

 119

Zarządzenie Nr 119/2011 z dnia 7 września 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na przebudowę ulicy Jagodne na długości L= 70 m oraz ulicy Przemysłowej na długości L= 60 m w Karczewie.

 

 118

Zarządzenie Nr 118/2011 z dnia 7 września 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku, dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na budowę czterech placów zabaw przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Karczew w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” tj.: budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2, im. Bohaterów Westerplatte, ul. Otwocka 13, 05 – 480 Karczew, budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Glinkach nr 50, 05 – 480 Karczew, budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim, ul. Zamkowa 4, 05 – 480 Karczew, budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku, Sobiekursk 36, 05-480 Karczew.

 

 117

Zarządzenie Nr 117/2011 z dnia 7 września 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku, dotyczącego powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie remontu świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – umowa o przyznanie pomocy Nr 00113-6930-UM0730136/10 RW.II./BW/0219.11-136/10.

 

 116

Zarządzenie Nr 116 /2011 z dnia 01 września 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Radzik - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie, do dysponowania rachunkami bankowymi placówki

 

 115

Zarządzenie Nr 115 /2011 z dnia 01 września 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Mariannie Trzaskowskiej - Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Glinkach do dysponowania rachunkami bankowymi placówki

 

 114

Zarządzenie Nr 114 /2011 z dnia 01 września 2011 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Szustakiewicz - Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie do dysponowania rachunkami bankowymi placówki

 

 113

Zarządzenie Nr 113/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 

 112

Zarządzenie Nr 112/2011z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pt: „Internet źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” oraz powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach projektu pt: „Internet
źródłem bogactwa mądrej wiedzy w Gminie Karczew” 

 

 111

Zarządzenie Nr 111/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karczew, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie zadań wieloletnich za I półrocze 2011 roku

 

 110

Zarządzenie Nr 110/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadań publicznych z zakresu rekultywacji, pogłębiania i odmulania akwenu Moczydło - Jeziórko w 2011 roku.

 

 109

Zarządzenie Nr 109/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania p.: Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie - ORLIK 2012 - IV edycja programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012.

 

 108

Zarządzenie Nr 108/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 

 107

Zarządzenie Nr 107/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy
Karczew, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

 

 106

Zarządzenie Nr 106/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie remontu świetlicy we wsi Janów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – umowa o przyznanie pomocy Nr 00113-6930-UM0730136/10 RW.II./BW/0219.11-136/10. 

 

 105

Zarządzenie Nr 105/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na budowę czterech placów zabaw przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Karczew w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” tj.: budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2, im. Bohaterów Westerplatte, ul. Otwocka 13, 05 – 480 Karczew, budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Glinkach nr 50, 05 – 480 Karczew, budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim, ul. Zamkowa 4, 05 – 480 Karczew, budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobiekursku, Sobiekursk 36, 05-480 Karczew.

 

 104

Zarządzenie Nr 104/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń i konsultacji w ramach projektu pn.: „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie”.

 

 103

Zarządzenie Nr 103/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Karczew za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

 

 102

Zarządzenie Nr 102/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

 

 101

Zarządzenie Nr 101/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rekultywacji, pogłębiania i odmulania akwenu Moczydło - Jeziórko w 2011 roku.

 

 100

Zarządzenie Nr 100/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rekultywacji, pogłębiania i odmulania akwenu Moczydło - Jeziórko w 2011 roku.

 

 99

Zarządzenie Nr 99/2011 z dnia 01 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia podinspektora w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Strategii do przetwarzania danych osobowych wynikających z wykonywanego zakresu obowiązków.

 

 98

Zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew w roku 2011 

 

 97

Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011

 

 96

Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Przychodni Zdrowia w Karczewie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji oraz uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedmiotowej inwestycji.

 

 95

Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie: - wprowadzenie „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie”,- wprowadzenia „Regulaminu rekrutacji kandydatów na studia podyplomowe w ramach projektu „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie”, - powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyboru kandydatów na studia
podyplomowe w ramach projektu „Profesjonalny i przyjazny mieszkańcom Urząd Miejski w Karczewie”.

 

 94

Zarządzenie Nr 94 /2011 z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie 

 

 93

Zarządzenie Nr 93 /2011 z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie

 

 92

Zarządzenie Nr 92 /2011 z dnia 19 lipca 2011 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Glinkach

 

 91

Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w placówkach oświatowych Gminy Karczew

 data wytworzenia2016-10-06
data udostępnienia2016-10-06
sporządzone przez
opublikowane przezJakub Pietrasik
data wykonania2016-10-07
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@