Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 
Modyfikacja treści strony '2005'L.p

 

 Zarządzenie Burmistrza

 

Aktualne/Nie aktualne

 131

Nr 131/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wprowadzenia opłaty stałej za eksploatację wodomierza

 

 130

Nr 130/2005 z dnia 30  grudnia 2005r. w sprawie: powierzenie Grupie Remontowej w Karczewie zadań dotyczących pobierania czynszu od najemców gminnych mieszkań komunalnych.

 

 129

Nr 129/2005 z dnia 30 grudnia 2005r. sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 128

Nr 128/2005 z dn. 28 grudnia 2005r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniach 28-30 grudnia 2005r.

 

 127

Nr 127/2005 z dnia 23 grudnia 2005r. sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 126

Nr 126/2005 z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 125

Nr 125/2005 z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych polegającą na tankowaniu pojazdów Zamawiającego na stacji paliw wykonawcy.

 

 124

Nr 124/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 123

Nr 123/2005 z dn. 19 grudnia 2005r. powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 

 122

Nr 122/2005 z dn. 14 grudnia 2005r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniu 14 grudnia 2005r.

 

 121

Nr 121/2005 z dn. 13 grudnia 2005r. w sprawie uaktualnienia podstawy prawnej wydania regulaminu premiowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 

 120

Nr 120/2005 z dn. 13 grudnia 2005r. sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego  w Karczewie

 

 119

Nr 119/2005 z dn. 9 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.   zał 1

 

 118

Nr 118/2005 z dn. 7 grudnia 2005r. w sprawie w sprawie: rozliczenia zwrotu wydatków poniesionych na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew

 

 117

Nr 117/2005 z dn. 6 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Elżbiety Olszanko nauczycielki
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

 116

Nr 116/2005 z dn. 6 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Grażyny Trzaskowskiej nauczycielki ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

 115

Nr 115/2005 z dn. 6 grudnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Doroty Siciarz-Maj nauczycielki ubiegającej się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.

 

 114

Nr 114/2005 z dn. 6 grudnia 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Karczew oraz Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie oraz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdrze wraz z opieką nad uczniami i dziećmi, w okresie od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

 113

Nr 113/2005 z dn. 5 grudnia 2005r. w sprawie sporządzenia inwentaryzacji we wszystkich jednostkach budżetowych na koniec roku 2005.

 

 112

Nr 112/2005 z dn. 2 grudnia 2005r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej.

 

 111

Nr 111/2005 z dn. 25 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r. zał 1

 

 110

Nr 110/2005 z dn. 18 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 109

Nr 109/2005 z dn. 17 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 108

Nr 108/2005 z dn. 16 listopada 2005r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniach 21-23 listopada 2005r.

 

 107

Nr 107/2005 z dn. 15 listopada 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych, w okresie od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

 106

Nr 106/2005 z dn. 15 listopada 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz nieczystości stałych z obiektów administrowanych przez Gminę Karczew, w okresie od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

 105

Nr 105/2005 z dn. 15 listopada 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew, w okresie od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

 104

Nr 104/2005 z dn. 14 listopada 2005r. w sprawie projektu uchwały budżetowej . 
opis, dochody, wydatki, wydatki21a, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10uchwała

 

 103

Nr 103/2005 z dn. 7 listopada 2005r. w  sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej  przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 10.000.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie koncesji na roboty budowlane polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w budynku byłego pawilonu, zlokalizowanego przy ul. Widok w Karczewie, dz. nr. ewid. 110, 111 obr. 24 - Kw 9792, w celu uruchomienia na piętrze budynku, funkcji publicznej tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Natomiast parter i część piwnic budynku pozostanie w dyspozycji koncesjonariusza, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/236/2005 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 sierpnia 2005 r.

 

 102

Nr 102/2005 z dn. 2 listopada 2005r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniu 4 listopada 2005r.

 

 101

Nr 101/205 z dn. 31 października 2005r.w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 100

Nr 100/2005 z dn. 19 października 2005r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej.

 

  99

Nr 99/2005 z dn. 19 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 

 98

Nr 98/2005 z dn. 18 października 2005r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i rozładunek węgla, koksu i miału węglowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2006 r.

 

 97

Nr 97/2005 z dn. 17 października 2005r. w sprawie zmiany planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Karczew w 2005 roku.

 

 96

Nr 96/2005 z dn. 14 października 2005r. w sprawie wprowadzenia procedury organizowania i przeprowadzania naboru na wolne stanowiska kierownicze i urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Karczewie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Karczew.   1   2

 

 95

Nr 95/2005 z dn.10 października 2005r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 37/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego   w Karczewie oraz jednostki organizacyjne Gminy Karczew.

 

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartośc przekracza wyrażoną w złotych równowartośc kwoty 6000 euro, stanowiący załącznik nr 1 do  Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartośc nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 6000 euro, stanowiący załącznik nr 2 do  Regulaminu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 94

Nr 94/2005 z dn. 7 października 2005r. w  sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Oświaty, Organizacji i Nadzoru do zastępowania Burmistrza w dniu 10, 12 października 2005r.

 

 93

Nr 93/2005 z dn. 30 września 2005r.w sprawie zmian w budżecie na 2005 r. zał 1 2

 

 92

Nr 92/2005 z dn. 29 września 2005r.  w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Karczewie  i  Obwodowej  Komisji Wyborczej Nr 2 w Karczewie.

 

 91

Nr 91/2005 z dn. 29 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie na 2005 r.

 data wytworzenia2016-10-06
data udostępnienia2016-10-06
sporządzone przez
opublikowane przezJakub Pietrasik
data wykonania2016-10-06
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@