Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 
Modyfikacja treści strony '2013'L.p

 Zarządzenie Burmistrza

Aktualne/Nie aktualne

 161

Zarządzenie Nr 161/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.

 

 160

Zarządzenie Nr 160/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wykazanych w księgach rachunkowych stanu aktywów i pasywów

 

 159

Zarządzenie Nr 159/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

 

 158

Zarządzenie Nr 158/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do oceny przydatności  składników majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 

 157

Zarządzenie Nr 157/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

 

 156

Zarządzenie Nr 156/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie w wprowadzenia instrukcji dokonywania samooceny oraz sporządzania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

 

 155

Zarządzenie Nr 155/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia VIII  Bożonarodzeniowego konkursu „Na najpiękniejszy wystrój świąteczny posesji w Gminie Karczew w 2014 r.”

 

 154

Zarządzenie Nr 154/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 

 153

Zarządzenie  Nr 153/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w gminnych jednostkach oświatowych.

 

 152

Zarządzenie Nr 152/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 57/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

 151

Zarządzenie Nr 151/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 150

Zarządzenie Nr 150/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 

 149

Zarządzenie Nr 149/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2010 Burmistrza Karczewa z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych dyrektorów placówek oświatowych Gminy Karczew

 

 148

Zarządzenie Nr 148/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Zarządzenia Nr 8/2010  Burmistrza Karczewa w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 

 147

Zarządzenie Nr 147/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

 

 146

Zarządzenie Nr 146/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie przekazania projektów planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2015 rok.

 

 145

Zarządzenie Nr 145/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2015.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015

 

 144

Zarządzenie Nr 144/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew.

Opinia Izby Obrachunkowej w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

 143

Zarządzenie  Nr  143 /2014 Burmistrza  Karczewa z dnia  30  października 2014 roku w  sprawie  powierzenia stanowiska p. o. dyrektora Gminnego  Przedszkola  Nr 3 w  Karczewie.

 

 142

Zarządzenie Nr 142/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 

 141

Zarządzenie Nr 141/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 24 października 2014 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Karczew za III kwartały 2014 roku.

 

 140

Zarządzenie  Nr 140/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w gminnych jednostkach oświatowych.

 

 139

Zarządzenie Nr 139/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Grupy Remontowej w Karczewie.

 

 138

Zarządzenie Nr 138/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 22 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 

 137

Zarządzenie Nr 137/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 

 136

Zarządzenie Nr 136/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 października 2014 r. w sprawie upoważnienia Starszego specjalisty pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

 

 135

Zarządzenie Nr 135/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 

 50

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Karczewie

 

 49

Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Przed9zkola Nr 2 w Karczewie

 

 48

Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych  na dzień 25 maja 2014 roku

 

 47

Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Karczewie

 

 46

Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad nadawania Odznaki Honorowej za działalność na rzecz miasta i gminy Karczew.

 

 45

Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2014 roku

 

 44

Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2014”

 

 43

Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 4 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego  Pani Renacie Nowak nauczycielowi Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie z tytułu zastępstwa dyrektora podczas jego nieobecności.

 

 42

Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z powierzchni sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Karczewie.

 

 41

Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 2 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia oferty na realizację zadania publicznego w 2014 roku pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”

 

 40

Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Karczewie.

 

 39

Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie upoważnienia do rozpatrywania wniosków dotyczących przyznawania pomocy finansowej rodzicom ( opiekunom prawnym) dzieci niepełnosprawnych w zakresie dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Karczew.

 

 38

Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w 2014 roku

 

 37

Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja i przeprowadzenie turnieju „Karczewskie Małe Euro” w roku 2014”

 

 36

Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie  przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie

 

 35

Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  w Karczewie

 

 34

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2013 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie za 2013 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Karczew

 

 33

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

 

 32

Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie w sprawie przeprowadzenia kontroli w  niepublicznej szkole oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych  prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne

 

 31

Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 marca 2014 roku w  w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego  Pani Renacie Nowak nauczycielowi Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie z tytułu zastępstwa dyrektora podczas jego nieobecności

 

 30

Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla nr 6 w mieście Karczew dotyczących zmiany granic Osiedla nr 6 oraz związanej z tym zmiany Statutu Osiedla nr 6.

 

 29

Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla nr 4 w mieście Karczew dotyczących zmiany granic Osiedla nr 4 oraz związanej z tym zmiany Statutu Osiedla nr 4.

 

 28

Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla nr 3 w mieście Karczew dotyczących zmiany granic Osiedla nr 3 oraz związanej z tym zmiany Statutu Osiedla nr 3.

 

 27

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla nr 2 w mieście Karczew dotyczących zmiany granic Osiedla nr 2 oraz związanej z tym zmiany Statutu Osiedla nr 2.

 

 26

Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyboru wykonawcy na wykonanie zadania pn.: Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru Zamawiającego dla potrzeb oświetlenia budynków, dróg, monitoringu wizyjnego miasta, do łącznie 144 punktów poboru (PPE) administrowanych przez piętnaście Podmiotów w prognozowanej ilości 1 599 491 kWh.

 

 25

Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc na terenie Gminy Karczew, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

 

 24

Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew"

 

 23

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Karczewa Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Karczew.

 

 22

Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli obowiązkowych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, w obrębie których powstają odpady (tj. sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne, restauracje, stołówki, bary, puby, hotele itp.) na terenie Gminy Karczew.

 

 21

Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczew na rok szkolny 2014/2015

 

 20

Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzenia arkuszy organizacyjnych szkół i  
przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczewa rok szkolny 2014/2015

 

 19

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014

 

 18

Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

 

 17

Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w 2014 roku  pt.: „Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Karczewie na rzecz dzieci z terenu miasta i gminy Karczew”

 

 16

Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do wydawania zarządzeń podczas przemijającej nieobecności Burmistrza.

 

 15

Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie rekrutacji dzieci do gmt="_blank">Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 7 stycznia 2014 rok w sprawie przeprowadzenia kontroli w gminnych jednostkach oświatowych.

 

 2

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 3 stycznia 2014 rok w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do zaciągania zobowiązań w 2014 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

 1

Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2014 rok w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2014 rok.

 data wytworzenia2016-10-06
data udostępnienia2016-10-06
sporządzone przez
opublikowane przezJakub Pietrasik
data wykonania2016-10-06
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@