Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo lokalne  / Uchwały Rady Miejskiej  / Uchwały VIII kadencji (XI.2018 - ...)
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały VIII kadencji (XI.2018 - ...) Uchwały VIII kadencji (XI.2018 - ...)
L.P. Data podjęcia Tytuł uchwały Dziennik Urzędowy
149 03-02-2020 UCHWAŁA Nr XXIII/149/2020 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2020  
148 03-02-2020 UCHWAŁA Nr XXIII/148/2020 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew  
147 03-02-2020 UCHWAŁA Nr XXIII/147/2020 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2020 roku realizacji kolejnego etapu zadania pn. „Kompleksowa
budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew”
 
146 03-02-2020 UCHWAŁA Nr XXIII/146/2020 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  
145 03-02-2020 UCHWAŁA NR XXIII/145/2020 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz stawki takiej opłaty  
144 03-02-2020 UCHWAŁA Nr XXIII/144/2020 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  
143 03-02-2020 UCHWAŁA Nr XXIII/143/2020 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji kryteriów i trybu wynajmu mieszkań wybudowanych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
w Karczewie z finansowaniem zwrotnym Banku Gospodarstwa Krajowego
 
142 03-02-2020 UCHWAŁA NR XXIII/142/2020 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  
141 03-02-2020 UCHWAŁA Nr XXIII/141/2020 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie  
140 30-12-2019 UCHWAŁA Nr XXII/140/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2020 rok. Opinia RIO.  
139 30-12-2019 UCHWAŁA Nr XXII/139/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew. Opinia RIO.  
138 30-12-2019 UCHWAŁA Nr XXII/138/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019  
137 19-12-2020 UCHWAŁA Nr XXI/137/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019  
136 19-12-2019 UCHWAŁA Nr XXI/136/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew  
135 19-12-2019 UCHWAŁA NR XXI/135/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty. Opinia RIO.  
134 19-12-2019 UCHWAŁA Nr XXI/134/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew  
133 19-12-2019 UCHWAŁA Nr XXI/133/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Karczew na rok szkolny 2019/2020  
132 19-12-2019 UCHWAŁA NR XXI/132/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020  
131 19-12-2019 UCHWAŁA NR XXI/131/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2019 roku.  
130 12-12-2019 UCHWAŁA Nr XX/130/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2020 rok  
129 25-11-2019 UCHWAŁA Nr XIX/129/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019  
128 25-11-2019 UCHWAŁA Nr XIX/128/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew  
127 25-11-2019 UCHWAŁA Nr XIX/127/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020  
126 25-11-2019 UCHWAŁA Nr XIX/126/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi  
125 25-11-2019 UCHWAŁA Nr XIX/125/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Zespole Szkół im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół im. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego  
124 25-11-2019 UCHWAŁA Nr XIX/124/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020  
123 25-11-2019 UCHWAŁA Nr XIX/123/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa  
122 28-10-2019 UCHWAŁA Nr XVIII/122/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019  
121 28-10-2019 UCHWAŁA Nr XVIII/121/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew  
120 28-10-2019 UCHWAŁA Nr XVIII/120/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2020  
119 28-10-2019 UCHWAŁA Nr XVIII/119/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020  
118 28-10-2019 UCHWAŁA Nr XVIII/118/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  
117 28-10-2019 UCHWAŁA Nr XVIII/117/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia zasad nadawania nazw ulic, placów, parków, skwerów, rond i innych obiektów publicznych położonych na terenie Gminy Karczew  
116 28-10-2019 UCHWAŁA Nr XVIII/116/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 października 2019 r . w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczew  
115 28-10-2019 UCHWAŁA Nr XVIII/115/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wojewódzkiej nr 734  
114 14-10-2019 UCHWAŁA Nr XVII/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019  
113 14-10-2019 UCHWAŁA Nr XVII/113/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew  
112 14-10-2019 UCHWAŁA Nr XVII/112/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie, wyposażenia jej w dodatkowy majątek oraz nadania jej nowego statutu  
111 14-10-2019 UCHWAŁA Nr XVII/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 października 2019 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie  
110 14-10-2019 UCHWAŁA NR XVII/110/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 października 2019r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze  
109 14-10-2019 UCHWAŁA Nr XVII/109/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 14 października 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Otwockiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową  
108 30-09-2019 UCHWAŁA Nr XVI/108/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019  
107 30-09-2019 UCHWAŁA Nr XVI/107/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew
 
106 30-09-2019 UCHWAŁA Nr XVI/106/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Karczewie na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego
w Karczewie
 
105 30-09-2019 UCHWAŁA Nr XVI/105/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie  
104 30-09-2019 UCHWAŁA Nr XVI/104/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 
103 17-09-2019 UCHWAŁA Nr XV/103/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w mieście Karczew. Uzasadnienie
 
102 17-09-2019 UCHWAŁA Nr XV/102/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 17 września 2019 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
skargi Wojewody Mazowieckiego
 
101 02-09-2019 UCHWAŁA Nr XIV/101/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019  
100 02-09-2019 UCHWAŁA Nr XIV/100/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew  
99 02-09-2019 UCHWAŁA Nr XIV/99/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w mieście Karczew
 
98 02-09-2019 UCHWAŁA Nr XIV/98/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Karczew nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1272/16 z obrębu 0011-Otwock Wielki w gminie Karczew
 
97 02-09-2019 UCHWAŁA Nr XIV/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczew
 
96 02-09-2019 UCHWAŁA Nr XIV/96/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie dzierżawy nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 98 w obrębie 20, której władającym jest Gmina Karczew
 
95 02-09-2019 UCHWAŁA Nr XIV/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew
 
94 02-09-2019 UCHWAŁA Nr XIV/94/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli  
93 02-09-2019 UCHWAŁA Nr XIV/93/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i przedszkoli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019 r. w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Karczew
 
92 02-09-2019 UCHWAŁA Nr XIV/92/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 
91 02-09-2019 UCHWAŁA Nr XIV/91/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/388/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Karczew, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
90 02-09-2019 UCHWAŁA Nr XIV/90/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/387/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew  
89 02-09-2019 UCHWAŁA Nr XIV/89/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 
88 02-09-2019 UCHWAŁA Nr XIV/88/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego
 
86 05-08-2019 UCHWAŁA Nr XIII/86/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019  
85 05-08-2019 UCHWAŁA Nr XIII/85/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew  
84 05-08-2019 UCHWAŁA NR XIII/84/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego. Opinia RIO.
 
81 08-07-2019 UCHWAŁA Nr XI/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019  
80 08-07-2019 UCHWAŁA Nr XI/80/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew  
79 25-06-2019 UCHWAŁA Nr X/79/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019  
78 25-06-2019 UCHWAŁA Nr X/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
 
77 25-06-2019 UCHWAŁA Nr X/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2018 rok
 
76 25-06-2019 UCHWAŁA Nr X/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa wotum zaufania
 
75 25-06-2019 UCHWAŁA Nr X/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Karczew przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łukówcu
 
74 25-06-2019 UCHWAŁA Nr X/74/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działań Burmistrza Karczewa
 
73 25-06-2019 UCHWAŁA Nr X/73/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników
sądowych
 
72 25-06-2019 UCHWAŁA Nr X/72/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie dzierżawy zabudowanej nieruchomości w mieście Karczew
składającej się z działki nr 674/1 w obrębie 13, której władającym jest Gmina  Karczew oraz z działek nr 138/1 i 667 w obrębie 13, których właścicielem jest Gmina Karczew
 
71 17-06-2019 UCHWAŁA Nr IX/71/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019  
70 17-06-2019 UCHWAŁA Nr IX/70/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew  
69 17-06-2019 UCHWAŁA Nr IX/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego
 
68 17-06-2019 UCHWAŁA Nr IX/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego
 
67 17-06-2019 UCHWAŁA Nr IX/67/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015 r. dotyczącej zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Partycypacyjnego
 
66 28-05-2019 UCHWAŁA Nr VIII/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019  
65 28-05-2019 UCHWAŁA Nr VIII/65/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew  
 64 28-05-2019 UCHWAŁA Nr VIII/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie przekazania do opinii projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie działania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „Milkar"
 
63 28-05-2019 UCHWAŁA Nr VIII/63/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew  
62 28-05-2019 UCHWAŁA Nr VIII/62/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego  
61 28-05-2019 UCHWAŁA Nr VIII/61/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego
 
60 28-05-2019 UCHWAŁA Nr VIII/60/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIEz dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego
 
59 28-05-2019 UCHWAŁA Nr VIII/59/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karczew
 
58 28-05-2019 UCHWAŁA Nr VIII/58/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
 
57 28-05-2019 UCHWAŁA Nr VIII/63/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew  
56 28-05-2019 UCHWAŁA Nr VIII/56/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Karczew za rok 2018
 
55 28-05-2019 UCHWAŁA Nr VIII/55/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Karczewie
 
54 16-04-2019 UCHWAŁA Nr VII/54/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego
 
53 09-04-2019 UCHWAŁA Nr VI/53/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019  
52 09-04-2019 UCHWAŁA Nr VI/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 kwietnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew  
51 09-04-2019 UCHWAŁA Nr VI/51/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karczew w 2019 roku
 
50 09-04-2019 UCHWAŁA Nr VI/50/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Karczew
 
49 09-04-2019 UCHWAŁA Nr VI/49/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLII/324/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
 
48 09-04-2019 UCHWAŁA Nr VI/48/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Miejskiej w Karczewie
 
47 09-04-2019 UCHWAŁA Nr VI/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Karczew do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
 
46 09-04-2019 UCHWAŁA Nr VI/46/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Karczew przez PCK Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Karczewie
 
45 09-04-2019 UCHWAŁA Nr VI/45/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. organizacji ruchu na osiedlu Ługi, ustalenia jej składu osobowego i wyboru przewodniczącego Komisji
 
44 09-04-2019 UCHWAŁA Nr VI/44/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie
 
43 09-04-2019 UCHWAŁA Nr VI/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWI z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021
 
42 28-02-2019 UCHWAŁA Nr V/42/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019 na BIP.  
41 28-02-2019 UCHWAŁA Nr V/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 lutego 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 
40 28-02-2019 UCHWAŁA Nr V/40/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
 
39 28-02-2019 UCHWAŁA Nr V/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
 
38 28-02-2019 UCHWAŁA Nr V/38/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
 
37 28-02-2019 UCHWAŁA Nr V/37/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego jednokrotnego koszenia wału przeciwpowodziowego na rzece Wiśle w Gminie Karczew w 2019 r.
 
36 28-02-2019 UCHWAŁA Nr V/36/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia na osiedlu Ługi w Karczewie ogrodzonego wybiegu dla psów
 
35 28-02-2019 UCHWAŁA Nr V/35/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie
 
34 21-01-2019 UCHWAŁA Nr IV/34/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew
 
33 21-01-2019 UCHWAŁA Nr IV/33/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 stycznia 2019 r .
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Otwockiemu na realizację zadania dotyczącego finansowania przez Gminę Karczew dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku w 2019 roku
 
32 21-01-2019 UCHWAŁA Nr IV/32/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2019 rok
 
31 21-01-2019 UCHWAŁA Nr IV/31/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew (Uchwała RIO Nr 5.68.2019)
 
30 21-01-2019 UCHWAŁA Nr IV/30/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie drugiej hipoteki na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1/4, 1/8 i 1/26 w obrębie 26 w mieście Karczew, stanowiącej własność Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Karczewie
 
29 21-01-2019 UCHWAŁA Nr IV/29/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie przekazania do opinii projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie działania Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej "Milkar" REGULAMIN
 
28 21-01-2019 UCHWAŁA Nr IV/28/2019 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 stycznia 2019 r.
w sprawie wyboru delegata Gminy Karczew do Związku Miast Nadwiślańskich. Wyrok WSA
 
27 27-12-2018 UCHWAŁA Nr III/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
 
26 27-12-2018 UCHWAŁA Nr III/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 
 25 27-12-2018 UCHWAŁA Nr III/25/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
 
24 27-12-2018 UCHWAŁA Nr III/24/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej działkę ewidencyjna nr 1/1 w obrębie 3, której właścicielem jest Gmina Karczew
 
23 27-12-2018 UCHWAŁA Nr III/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Karczew przez spółkę Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o (Rozstrzygnięcie Wojewody)
 
22 27-12-2018 UCHWAŁA Nr III/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Karczewa
 
21 27-12-2018 UCHWAŁA Nr III/21/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia
Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie
 
20 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018
 
19 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Karczew
 
18 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew
 
17 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/17/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla
osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023
 
16 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/16/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 
15 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
na lata 2019 - 2023
 
14 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
 
13 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym
Rady Miejskiej w Karczewie
 
12 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/12/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia
Burmistrza Karczewa
 
11 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Budżetowej Rady
Miejskiej w Karczewie
 
10 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetowej
 
9 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Miejskiej w Karczewie
 
8 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Karczewie
 
7 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/7/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Karczewie
 
6 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/6/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie.
 
5 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/5/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej
w Karczewie
 
4 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/4/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej
w Karczewie
 
3 10-12-2018 UCHWAŁA Nr II/3/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie oraz ustalenia
zakresu ich działania
 
2 21-11-2018 UCHWAŁA Nr I/2/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Karczewie
 
1 21-11-2018 UCHWAŁA Nr I/1/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Karczewie
 

 

25-06-2019data wytworzenia2018-11-23
data udostępnienia2018-11-23
sporządzone przez
opublikowane przezWojciech Pokrywczyński
ilość odwiedzin2424
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@