Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Karczewie
Menu góra
Strona startowa Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Archiwum Uchwały III Kadencji(1998-2002) (1-80)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „(1-80), bieżące, menu 263 - BIP - Urząd Miejski w Karczewie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

(1-80)

(1-80)

 

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

Aktualne/Nie aktualne

80

26.IX.1999r.

Uchwała Nr XV/80/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 październik 1999 w sprawie zmian w budżecie na 1999r.

 

79

26.IX.1999r.

Uchwała Nr XV/79/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 październik 1999 w sprawie wyboru członków Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Otwocku

 

78

26.IX.1999r

Uchwała Nr XV/78/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 październik 1999 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Otwocku

 

77

26.IX.1999r.

Uchwała Nr XV/77/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 październik 1999 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie

 

76

28.VIII.1999 r.

Uchwała Nr IX/76/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 wrzesień 1999 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywanie zleconego zadania

 

75

28.VIII.1999 r.

Uchwała Nr IX/75/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 wrzesień 1999 w sprawie zmian w budżecie na rok 1999r

 

74

30.VII.1999 r.

Uchwała Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 lipiec 1999 w sprawie zmian w budżecie na 1999r.

 

73

30.VII.1999 r.

Uchwała Nr XIII/73/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 lipiec 1999 w sprawie sprzedaży działek budowlanych mieszkaniowych położonych w Karczewie oś. Ługi II stanowiących własność Gm. Karczew

 

72

30.VII.1999 r.

Uchwała Nr XIII/72/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 lipiec 1999 w sprawie opłat za wodę pobieraną z gminnych wodociągów

 

71

30.VII.1999 r..

Uchwała Nr XIII/71/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 lipiec 1999 w sprawie odwołania członka ze składu stałej Komisji ds. Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska i powołania w skład Komisji ds. Rolnictwa

 

70

30.VII.1999 r.

Uchwała Nr XIII/70/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 lipiec 1999 w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników i członków kolegium

 

69

30.VI.1999 r.

Uchwała Nr XII/69/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 czerwiec 1999 zmieniająca uchwałę VI/21/98 RM w Karczewie z dn. 30.X.98r w sprawie określenia wysokości stawek podatki od środków transportu na 1999r.

 

68

30.VI.1999 r.

Uchwała Nr XII/68/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 czerwiec 1999 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 1999r. przedstawionej przez zarząd

 

67

30.VI.1999 r.

Uchwała Nr XII/67/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 czerwiec 1999 w sprawie zmian w budżecie

 

66

27.V.1999 r.

Uchwała Nr XI/66/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 maj1999 w sprawie zmian w budżecie na 1999r. rozdysponowanie nadwyżki budżetowej z 1998r.

 

65

27.V.1999 r.

Uchwała Nr XI/65/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 maj1999 w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

64

27.V.1999 r.

Uchwała Nr XI/64/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 maj1999 w sprawie odwołania i powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

63

27.V.1999 r.

Uchwała Nr XI/63/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 maj1999 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

62

27.V.1999 r.

Uchwała Nr XI/62/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 maj1999 w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów o zaw pow. 4,5% alkoholu

 

61

27.V.1999 r.

Uchwała Nr XI/61/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 maj1999 w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie

 

60

27.V.1999 r.

Uchwała Nr XI/60/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 maj1999 w sprawie powołania skarbnika Miasta i Gminy Karczew

 

59

27.V.1999 r.

Uchwała Nr XI/59/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 maj1999 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Karczewie

 

58

27.V.1999 r.

Uchwała Nr XI/58/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 maj1999 w sprawie nabycia przez Gminę Karczew działki nr ew. 310/1 o pow.270m2 położonej na wsi Łukówiec Gm. KARCZEW

 

57

23.IV.1999 r.

Uchwała Nr X/57/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 kwiecień 1999 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta i Gminy w Karczewie za 1998 rok

 

56

23.IV.1999 r..

Uchwała Nr X/56/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 kwiecień 1999 w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Karczew za 1998 rok

 

55

23.IV.1999 r..

Uchwała Nr X/55/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 kwiecień 1999 w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania  przestrzennego Gminy Karczew

 

54

23.IV.1999 r..

Uchwała Nr X/54/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 kwiecień 1999 w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Karczew

 

53

23.IV.1999 r.

Uchwała Nr X/53/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 kwiecień 1999 w sprawie nadania nazwy ulicy (Księdza Władysława Żaboklickiego)

 

52

30.III.1999 r.

Uchwała Nr IX/52/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marzec 1999 w sprawie zmian w budżecie na 1999 rok

 

51

30.III.1999 r.

Uchwała Nr IX/51/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marzec 1999 w sprawie zmian w budżecie na 1999 rok

 

50

30.III.1999 r

Uchwała Nr IX/50/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marzec 1999 w sprawie likwidacji i utworzenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych

 

49

30.III.1999 r

Uchwała Nr IX/49/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marzec 1999 w sprawie rozdysponowania nadwyżki budżetowej z 1998 roku

 

48

30.III.1999 r

Uchwała Nr IX/48/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marzec 1999 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Karczew

 

47

30.III.1999 r

Uchwała Nr IX/47/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marzec 1999 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr.1 w Karczewie

 

46

30.III.1999 r

Uchwała Nr IX/46/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marzec 1999 w sprawie uchylenia uchwały RM o likwidacji Szkoły Podstawowej Nr.1

 

45

30.III.1999 r

Uchwała Nr IX/45/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marzec 1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu

 

44

30.III.1999 r

Uchwała Nr IX/44/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marzec 1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Glinkach

 

43

30.III.1999 r

Uchwała Nr IX/43/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marzec 1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Sobiekursku

 

42

30.III.1999 r

Uchwała Nr IX/42/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marzec 1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Otwocku Wielkim

 

41

30.III.1999 r

Uchwała Nr IX/41/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marzec 1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr.2 w Karczewie

 

40

23.II.1999 r

Uchwała Nr IX/40/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 marzec 1999 w sprawie ustalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej

 

39

23.II.1999 r

Uchwała Nr VIII/39/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 luty 1999 zmieniająca uchwałę Nr V/27/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18.10.1994r. w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych w Gminie   

38

23.II.1999 r

Uchwała Nr VIII/38/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 luty 1999 w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Boh.Westerplatte w Karczewie, ul.Otwocka 13

 

37

23.II.1999 r

Uchwała Nr VIII/37/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 luty 1999 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę KARCZEW 13

 

36

23.II.1999 r

Uchwała Nr VIII/36/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 luty 1999 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie

 

35

23.II.1999 r

Uchwała Nr VIII/35/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 luty 1999 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RMKARCZEW

 

34

23.II.1999 r

Uchwała Nr VIII/34/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 luty 1999 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW

 

33

23.II.1999 r

Uchwała Nr VIII/33/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 luty 1999 w sprawie nadania nazwy ulicy (SŁONECZNA)

 

32

23.II.1999 r

Uchwała Nr VIII/32/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 luty 1999 w sprawie zamiany nieruchomości

 

31

23.II.1999 r

Uchwała Nr VIII/31/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 luty 1999 w sprawie wykopu nieruchomości od osoby fizycznej

 

30

23.II.1999 r

Uchwała Nr VIII/30/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 luty 1999 w sprawie wniesienia aparatu rzeczowego do Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z.o.o

 

29

23.II.1999 r

Uchwała Nr VIII/29/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 luty 1999 w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

 

28

23.II.1999 r

Uchwała Nr VIII/28/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 luty 1999 w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza MiG w Karczewie

 

27

29.I.1999 r

Uchwała Nr VII/27/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 1999 w sprawie powołania w skład stałych osób spoza Rady

 

26

29.I.1999 r

Uchwała Nr VII/26/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 1999 w sprawie liczby osób spoza Rady wchodzących w skład stałych komisji

 

25

29.I.1999 r

Uchwała Nr VII/25/99 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 1999 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej

 

24

30.XII.1998 r.

Uchwała Nr VI/24/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Karczew na 1998 rok

 

23

30.XII.1998 r.

Uchwała Nr VI/23/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz członków Komisji spoza Rady.

 

22

30.XII.1998 r..

Uchwała Nr VI/22/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie wysokości stawek opłaty targowej

 

21

30.XII.1998 r..

Uchwała Nr VI/21/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu na 1999 rok

 

20

30.XII.1998 r..

Uchwała Nr VI/20/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1998 roku w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

 

19

30.XII.1998 r.

Uchwała Nr VI/19/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 grudnia 1998 rokuw sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 1999 rok

 

18

23.XII.1998 r.

Uchwała Nr V/18/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 grudnia 1998 roku w sprawie powstania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Karczewie

 

17

23.XII.1998 r.

Uchwała Nr V/17/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 grudnia 1998 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Karczew na 1998 rok

 

16

23.XII.1998 r.

Uchwała Nr V/16/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 grudnia 1998 roku w sprawie nadania im. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Otwocku Wielkim

 

15

23.XII.1998 r.

Uchwała Nr V/15/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 grudnia 1998 roku w sprawie opłat za wodę pobieraną z gminnych wodociągów

 

14

23.XII.1998 r.

Uchwała Nr V/14/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 23 grudnia 1998 roku w sprawie opłaty ze świadczenia prowadzonych przez Gimie przedszkoli publicznych

 

13

15.XII.1998 r.

Uchwała Nr IV/13/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 1999

 

12

13.XI.1998 r.

Uchwała Nr III/12/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 1998 roku w sprawie powołania i ustalenia składu

 

11

13.XI.1998r

Uchwała Nr III/11/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 1998 roku w sprawie powołania doraźnej komisji

 

10

13.XI.1998r

Uchwała Nr III/10/ 98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 1998 roku w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Karczewie

 

9

13.XI.1998r

Uchwała Nr III/9/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 listopada 1998 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Karczewie

 

8

06.XI.1998r

Uchwała Nr II/8/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 listopada 1998 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego

 

7

06.XI.1998r

Uchwała Nr II/7/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 listopada 1998 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew

 

6

06.XI.1998r

Uchwała Nr II/6/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 listopada 1998 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta i Gminy w Karczewie

 

5

06.XI.1998r

Uchwała Nr II/5/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 listopada 1998 roku w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Karczewie

 

4

03.XI.1998r

Uchwała Nr II/4/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 6 listopada 1998 roku w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Miejskiej w Karczewie

 

3

03.XI.1998r.

Uchwała Nr I/3/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 listopada 1998 roku

 

2

03.XI.1998r.

Uchwała Nr I/2/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 listopada 1998 roku

 

1

03.XI.1998r.

Uchwała Nr I/1/98 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie wyboru PrzeIodniczącego Rady Miejskiej w Karczewie

 

Metryka

data wytworzenia
2016-10-20
data udostępnienia
2016-10-20
sporządzone przez
opublikowane przez
Piotr Przybysz
ilość odwiedzin
1352
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.