Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Prawo lokalne  / Uchwały Rady Miejskiej  / Archiwum  / Uchwały V Kadencji(2006-2010)  / (243-323)
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 (243-323) (243-323)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

 

Aktualne/Nie aktualne

 322

 16.12.2009

Uchwała Nr XLI/322/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009    zał: 1233a610

 

 321

 16.12.2009

Uchwała Nr XLI/321/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/280/2009  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców i osób zapisanych do przychodni powyżej 65 roku życia oraz z grupy ryzyka i o niskich dochodach w ramach promocji zdrowia.

 

 320

 16.12.2009

Uchwała Nr XLI/320/2009 w sprawie: wykupu działek przeznaczonych na przeprojektowanie zjazdu z ulicy Wiślanej w ulice Polną w Otwocku Wielkim

 

 319

 16.12.2009

Uchwała Nr XLI/319/2009 w sprawie : sprzedaży działki o nr ew. 70 w obr. 4,stanowiącej  własność Gminy Karczew.

 

 318

 16.12.2009

Uchwała Nr XLI/318/2009 w sprawie : dzierżawy części  nieruchomości w m. Karczew dz. ew. 51 obrębie 24 użytkowanej przez Gminę Karczew.

 

 317

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/317/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok zał: 1, 2, 3a, 6, 7, 8

 

 316

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/316/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok zał: 1, 2, 3, 3a, 6, 8, 10

 

 315

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/315/2009 w sprawie dopłaty do ceny wody dla odbiorców z terenów wiejskich w Gminie Karczew

 

 314

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/314/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy za dostarczanie wody z gminnych wodociągów na terenach wiejskich Gminy Karczew na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

 

 313

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/313/2009 w sprawie przekazania na rzecz Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. środków trwałych

 

 312

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/312/2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Karczewa

 

 311

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/311/2009 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2010 rok

 

 310

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/310/2009 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok

 

 309

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/309/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 

 308

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/308/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 

 307

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/307/2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i fizyczne  zał   1

 

 306

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/306/2009 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

 

 305

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/305/2009 w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok

 

 304

 27.11.2009

Uchwała Nr XL/304/2009 w sprawie zmiany siedziby Gminnego Przedszkola Nr 3 w Karczewie ul. Berlinga 2

 

 303

 28.10.2009

Uchwała Nr XXXIX/303/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok  zał: 2

 

 302

 28.10.2009

Uchwała Nr XXXIX/302/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok  zał: 123a5wyd78

 

 301

 28.10.2009

Uchwała Nr XXXIX/301/2009 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy na realizację konserwacji oświetlenia ulicznego w 2010 roku

 

 300

 28.10.2009

Uchwała Nr XXXIX/300/2009 w sprawie dzierżawy nieruchomości w m. Karczew dz. ew. nr 1/1 w obrębie 3 stanowiącej  własność Gminy Karczew.

 

 299

 28.10.2009

Uchwała Nr XXXIX/299/2009 w sprawie użyczenia części nieruchomości w m. Karczew dz. ew. nr 19 w obrębie 34 stanowiącej  własność Gminy Karczew.

 

 298

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/298/2009 w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/283/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  24 czerwca 2009 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz długoterminowego kredytu inwestycyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2009

 

 297

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/297/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytów długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2009.

 

 296

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/296/2009 w sprawie zaciągnięcia  kredytów długoterminowych z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2010 roku kontynuacji budowy sieci wodociągowych

 

 295

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/295/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok   zał 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 7, 8, 10

 

 294

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/294/2009 w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Burmistrza Karczewa.

 

 293

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/293/2009 w sprawie zawarcia porozumienia na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Chłopickiego z drogą powiatową ul. Wiślana oraz przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul.  Piotra Wysockiego z drogą powiatową  ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie.”

 

 292

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/292/2009 w sprawie  sprzedaży działek o nr ew. 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 39/10 w  obrębie 4 stanowiących  własność Gminy Karczew.

 

 291

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/291/2009 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VII/41/2003 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

 

 290

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/290/2009 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego  w Karczewie.

 

 289

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/289/2009 w sprawie przekazania dodatkowych środków finansowych dla Policji

 

 288

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/288/2009 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVIII/303/2006 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 czerwca 2006 roku dot. zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu

 

 287

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/287/2009 w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXIV/261/2005 Rady Miejskiej w    
Karczewie z dnia 12 grudnia 2005 roku dot. zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki  Publicznej w Karczewie w kierunku aktualizacji jego treści do obowiązujących zmian ustawowych

 

 286

 17.09.2009

Uchwała Nr XXXVIII/286/2009 w sprawie przystąpienia do  konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.3/2009 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

 

 285

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/285/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2010 roku kontynuacji budowy sieci wodociągowych

 

 284

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/284/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2009.

 

 283

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/283/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz długoterminowego kredytu inwestycyjnego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Karczew w roku 2009.

 

 282

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/282/2009 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na zakup aparatu dla pracowni fizjoterapii

 

 281

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/281/2009 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych na rok 2009 w ramach promocji zdrowia

 

 280

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/280/2009 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Karczew Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie na zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców i osób zapisanych do przychodni powyżej 65 roku życia oraz z grupy ryzyka i o niskich dochodach w ramach promocji zdrowia. 

 

 279

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/279/2009 w sprawie w budżecie na 2009 rok  zał 2, 3a, 7

 

 278

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/278/2009 w sprawie w budżecie na 2009 rok  zał 1, 2, 3, 3a, 6

 

 277

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/277/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Karczew środków stanowiących fundusz sołecki

 

 276

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/276/2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/54/94 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 275

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/278/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Karczew do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-  2013 pn.:  „Rozwój elektronicznej administracji  w samorządach  województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności  potencjału województwa”.

 

 274

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/274/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Karczew do przedsięwziecia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V ,, Dobre rządzenie'' Działania 5.2. ,,Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej'' Poddziałania 5.2.1 ,,Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 273

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/273/2009 w sprawie rozpatrzenia  skargi na działalność Burmistrza Karczewa.

 

 272

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/272/2009 w sprawie: ustanowienia służebności prawa przechodu i przejazdu przez działkę numer 71 obręb 4

 

 271

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/271/2009 w sprawie: scalenia i zamiany działek Gminy Karczew z działkami osoby fizyczne, które pozwolą doprowadzić do uzyskania kształnych normatywnych działek przez strony

 

 270

 24.06.2009

Uchwała Nr XXXVII/270/2009 w sprawie: sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Karczew

 

 269 

 21.05.2009

Uchwała Nr XXXVI/269/2009 w sprawie  zmian w budżecie na 2009 rok   1, 2, 3

 

 268

 21.05.2009

Uchwała Nr XXXVI/268/2009 w sprawie zaopiniowania wyznaczenia nowego specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH 14 30 Łąki Ostrówieckie na terenie Gminy Karczew

 

 267

 21.05.2009

Uchwała Nr XXXVI/267/2009 w sprawie: dzierżawy nieruchomości zabudowanej w Otwocku Małym, dz ew. nr 620 stanowiącej własność Gminy Karczew

 

 266

 21.05.2009

Uchwała Nr XXXVI/266/2009 w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu Nr 2 w Karczewie, ul. Buczka 13     zał:   1

 

 265

 28.04.2009

Uchwała Nr XXXV/265/2009 w sprawie: absolutorium dla Burmistrza Karczewa za 2008 rok

 

 264

 28.04.2009

Uchwała Nr XXXV/264/2009 w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok  zał 1, 2, 3, 3a5(dotacje), 5(wydatki), 10

 

 263 

 28.04.2009

Uchwała Nr XXXV/263/2009 w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/137/2004  Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 mają 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedażyoraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

 262

 28.04.2009

Uchwała Nr XXXV/262/2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie wody opadowej lub roztopowej do kanalizacji deszczowej w Karczewie na okres od 1 kwietnia 2009r.  do 31 marca 2010 r.

 

 261

 28.04.2009

Uchwała Nr XXXIV/261/2009 w sprawie: zmian w załączniku do uchwały Nr XXXIV/199/2001 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Hala Sportowa w Karczewie

 

 260

 28.04.2009

Uchwała Nr XXXIV/260/2009 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych  zastępstw nauczycieli.

 

 258

 28.04.2009

Uchwała Nr XXXIV/258/2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/255/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 257

 25.03.2009

Uchwała Nr XXXIV/257/2009 w sprawie: zmian w budżecie na 2009 rok  zał 1, 2

 

 256

 25.03.2009

Uchwała Nr XXXIV/256/2009 w sprawie: zmian w budżecie na 2009 rok  zał 2, 3, 3a, 4, 8, 10

 

 255

 25.03.2009

Uchwała Nr XXXIV/255/2009 w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

 254

 25.03.2009

Uchwała Nr XXXIV/254/2009 w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Nadbrzeż na lata 2008-2015

 

 252

 25.03.2009

Uchwała Nr XXXIV/252/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXXIII/243/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2009 roku dot.  reprezentowania Gminy Karczew w Unii Miasteczek Polskich

 

 251

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/251/2009 w sprawie zmiany opisu granic stałego obwodu głosowania, utworzonego na terenie Gminy Karczew

 

 250

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/250/2009 w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

 249

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/249/2009 w sprawie sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

zał: 1, 2, 3, 3a, 4789

 

 248

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/248/2009 w sprawie w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki  przyznania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za  godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.

 

 247

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/247/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karczew     ząłacznik

 

 246

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/246/2009 w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie     uzasadnienie

 

 245

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/245/2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karczewie

 

 244

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/244/2009 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli za udział w Sesjach Rady Miejskiej w Karczewie

 

 243

 26.02.2009

Uchwała Nr XXXIII/243/2009 w sprawie reprezentowania Gminy Karczew w Unii Miasteczek Polskich

 data wytworzenia2016-10-07
data udostępnienia2016-10-07
sporządzone przez
opublikowane przezPrzemysław Mich
ilość odwiedzin1437
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@