Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Karczewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały VII kadencji (IV.2016 - X.2016) Uchwały VII kadencji (IV.2016 - X.2016)

L.p.

Data podjęcia

Tytuł uchwały

Dziennik
Urzędowy

248 25.10.2016 UCHWAŁA Nr XXVII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
 XXVII/248/2016
247 25.10.2016 UCHWAŁA Nr XXVII/247/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 
246 25.10.2016 UCHWAŁA Nr XXVII/246/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2017
XXVII/246/2016

245

25.10.2016

UCHWAŁA Nr XXVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie opłaty prolongacyjnej

XXVII/245/2016

244

25.10.2016

UCHWAŁA Nr XXVII/244/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na rok 2017
XXVII/244/2016
243 25.10.2016 UCHWAŁA Nr XXVII/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 r.  w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz uchylenia uchwały zmieniającej tę uchwałę
 
242 25.10.2016 UCHWAŁA Nr XXVII/242/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze
XXVII/242/2016
241 25.10.2016 UCHWAŁA Nr XXVII/241/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
 
240 25.10.2016 UCHWAŁA Nr  XXVII/240/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do złożenia wraz z Gminą Celestynów wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów – etap II” oraz przyjęcia do realizacji ww. przedsięwzięcia
 
239 25.10.2016 UCHWAŁA  Nr XXVII/239/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 675 i 695 w obrębie 13 w Karczewie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Karczew
 
238 25.10.2016 UCHWAŁA  Nr XXVII/238/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie prawa służebności gruntowej na rzecz Gminy Karczew na nieruchomości osoby prywatnej.
 
237 25.10.2016 UCHWAŁA Nr XXVII/237/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie nadania nazwy Skwer Rotmistrza Witolda Pileckiego
 
236 25.10.2016 UCHWAŁA Nr XXVII/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa
 
235 25.10.2016 UCHWAŁA  Nr XXVII/235/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści Uchwały Nr XXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie Gminy Karczew.
 

234

11.10.2016

UCHWAŁA Nr XXVI/234/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 października 2016 r.


zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016

XXVI/234/2016
233 11.10.2016 UCHWAŁA Nr XXVI/233/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 października 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 
232 28.09.2016 UCHWAŁA Nr XXV/232/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
XXV/232/2016
231 28.09.2016 UCHWAŁA Nr XXV/231/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 
230 28.09.2016 UCHWAŁA Nr XXV/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Otwock częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 
229 28.09.2016 UCHWAŁA  Nr XXV/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/145/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2016r. dotyczącej przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Karczew, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
XXV/229/2016
228 28.09.2016 UCHWAŁA  Nr XXV/228/206 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Karczew udziałów wynoszących 3/32, 11/32 i 8/32  w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4 z obrębu 37 w mieście Karczew
 
227 28.09.2016 UCHWAŁA  Nr XXV/227/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
XXV/227/2016
226 28.09.2016 UCHWAŁA Nr XXV/226/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gm. Karczew.
 
225 28.09.2016 UCHWAŁA Nr XXV/225/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/401/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013 roku  w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew.
XXV/225/2016

224

13.09.2016 UCHWAŁA Nr XXIV/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
XXIV/224/2016

223

13.09.2016 UCHWAŁA Nr XXIV/223/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 

222

13.09.2016

UCHWAŁA Nr XXIV/222/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia  29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew

 
 221  13.09.2016 UCHWAŁA  Nr XXIV/221/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych na terenie Gminy Karczew
 
220 13.09.2016 UCHWAŁA  Nr XXIV/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek o nr 1005/3 i 1005/5 we wsi Otwock Wielki stanowiących własność Gminy Karczew.
 
219 13.09.2016 UCHWAŁA  Nr XXIV/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1005/4 i 1005/7 we wsi Otwock Wielki w gminie Karczew stanowiących własność Gminy Karczew.
 
218 13.09.2016 UCHWAŁA  Nr XXIV/218/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ew. o nr 19/2 w obrębie 34 w mieście Karczew będącej własnością Gminy Karczew
 
217 13.09.2016 UCHWAŁA  Nr XXIV/217/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie ustanowienia nieodpłatnej i nieograniczonej czasem służebności gruntowej na działce ewidencyjnej nr 90/8 w obrębie 12 w mieście Karczew stanowiącej własność Gminy Karczew.
 
216 13.09.2016 UCHWAŁA  Nr XXIV/216/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego  
 
215 13.09.2016 UCHWAŁA Nr XXIV/215/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa
 
214 13.09.2016 UCHWAŁA Nr XXIV/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie rozpoznania wniosku z dnia 18 sierpnia 2016r. o podjęcie uchwały inicjującej wszczęcie postępowania kontrolnego wobec Komisariatu Policji w Karczewie.
 

213

10.08.2016

UCHWAŁA Nr XXIII/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa

 

212

10.08.2016

UCHWAŁA Nr XXIII/212/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa

 

211

10.08.2016

UCHWAŁA Nr XXIII/211/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 sierpnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016

XXIII/211/2016

210

10.08.2016

UCHWAŁA Nr XXIII/210/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew

 

209

10.08.2016

UCHWAŁA Nr XXIII/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 10 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do złożenia wraz z Gminą Celestynów wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Celestynów – etap II” oraz przyjęcia do realizacji ww. przedsięwzięcia

 

208

26.06.2016

UCHWAŁA Nr XXII/208/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Karczewa absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

 

207

26.06.2016

UCHWAŁA Nr XXII/207/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karczew za 2015 rok

 
206 26.06.2016 UCHWAŁA Nr XXII/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
XXII/206/2016
205 26.06.2016 UCHWAŁA Nr XXII/205/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 

204

26.06.2016

UCHWAŁA Nr XXII/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Karczew na lata 2016 – 2026
 
203 26.06.2016 UCHWAŁA Nr XXII/203/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego
 
202 26.06.2016 UCHWAŁA Nr XXII/202/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Karczew a Gminą Celestynów celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
 
201 26.06.2016 UCHWAŁA Nr XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Karczewa do złożenia wraz z Gminą Celestynów wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Celestynów – etap II” oraz przyjęcia do realizacji ww. przedsięwzięcia
 
200 26.06.2016 UCHWAŁA Nr XXII/200/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/87/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 lipca 2015 r. dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Karczewa w przedmiocie Budżetu Partycypacyjnego
XXII/200/2016
199 26.06.2016 UCHWAŁA  Nr XXII/199/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie sprzedaży działek o nr 509/1 i 509/2 w obrębie 20 w mieście Karczew stanowiących własność Gminy Karczew
 
198 26.06.2016 UCHWAŁA  Nr XXII/198/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie dzierżawy nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej działkę ewidencyjna nr 1/1 w obrębie 3, której właścicielem jest Gmina Karczew.
 
197 26.06.2016 UCHWAŁA  Nr XXII/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
 
196 26.06.2016 UCHWAŁA NR XXII/196/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Otwockim
 
195 26.06.2016 UCHWAŁA  Nr XXII/195/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego  
 
194 26.06.2016 UCHWAŁA  Nr XXII/194/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
 
193 26.06.2016 Uchwała Nr XXII/193/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie
XXII/193/2016

192

02.06.2016

UCHWAŁA  Nr XXI/192/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego  
 
191 02.06.2016 UCHWAŁA Nr XXI/191/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
XXI/191/2016

190

02.06.2016

UCHWAŁA Nr XXI/190/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 
189 02.06.2016 UCHWAŁA Nr XXI/189/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XV/144/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2016 r.
 
188 02.06.2016 UCHWAŁA Nr XXI/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XV/143/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 stycznia 2016 r.
 
187 02.06.2016 UCHWAŁA NR XXI/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Karczew
 
186 02.06.2016 UCHWAŁA  Nr XXI/186/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie dzierżawy części nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej działkę ewidencyjną nr 513 w obrębie 24, której władającym jest Gmina Karczew.
 
185 02.06.2016 UCHWAŁA  Nr XXI/185/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie dzierżawy części nieruchomości w mieście Karczew stanowiącej działkę ewidencyjną nr 123/2 w obrębie 19, która jest własnością Gminy Karczew.
 
184 02.06.2016 Uchwała Nr XXI/184/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie
 
183 02.06.2016 UCHWAŁA  Nr XXI/183/2016 RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Statutu Grupy Remontowej w Karczewie
 
182 02.06.2016 UCHWAŁA Nr XXI/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Karczew przez sołectwo Janów  
 
181 02.06.2016 UCHWAŁA Nr XXI/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/322/2013 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Karczew  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXI/181/2016
180 02.06.2016 UCHWAŁA Nr XXI/180/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa
 
179 02.06.2016 UCHWAŁA Nr XXI/179/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
na terenie wiejskim Gminy Karczew
 
178 02.06.2016 UCHWAŁA Nr XXI/178/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie nadania nazwy Skwer płk. Ryszarda Kuklińskiego
 

177

12.05.2016

UCHWAŁA Nr XX/177/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 12 maja 2016r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej w  Gminie Karczew na lata 2015-2020”

 
176 29.04.2016 UCHWAŁA Nr XIX/176/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016
XIX/176/2016
175 29.04.2016 UCHWAŁA Nr XIX/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew
 
174 29.04.2016 UCHWAŁA Nr XIX/174/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LI/501/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Karczew
 
173 29.04.2016 UCHWAŁA Nr XIX/173/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa
 
172 29.04.2016 UCHWAŁA Nr XIX/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej
 
171 29.04.2016 UCHWAŁA  Nr XIX/171/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Karczew
 
170 29.04.2016 UCHWAŁA  Nr XIX/170/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018
 
169 29.04.2016 UCHWAŁA  Nr XIX/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
 
168 13.04.2016 UCHWAŁA Nr XVIII/168/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia  13 kwietnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa
 
 167  13.04.2016 UCHWAŁA Nr  XVIII/167/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa
 
 166  13.04.2016 UCHWAŁA Nr  XVIII/166/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 kwietnia 2016 r.

w sprawie złożenia Wojewodzie Mazowieckiemu  wyjaśnień dotyczących skargi na działalność Rady Miejskiej  w  Karczewie
 

 data wytworzenia2016-04-20
data udostępnienia2016-04-20
sporządzone przez
opublikowane przezDariusz Szczepaniak
ilość odwiedzin2892
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miejski w Karczewie, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, tel.: 22 780 65 16, fax: 22 780 75 53, bip@karczew.pl, www.karczew.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@